Tính hóa học của Amin - tính chất hoá học, tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng

Với đặc thù của Amin được tổng hợp đầy đủ tất cả các tính chất hoá học, đặc điểm vật lí, phương pháp nhận biết, điều chế với ứng dụng giúp đỡ bạn nắm vững kỹ năng và học giỏi môn Hóa hơn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của amin

*

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Amin là thành phầm thu được khi sửa chữa thay thế một hay các nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay các gốc hiđrocacbon.

- phương pháp tổng quát: CxHyNz hoặc CnH2n+2-2k+tNt

*

Tên gọi:+ Tên cầm thế: thương hiệu hiđrocacbon + địa điểm + aminVí dụ: CH3NH2 (Metanamin)+ Tên nơi bắt đầu chức: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + aminVí dụ: CH3NH2 (Metylamin)+ thương hiệu thường

II. đặc thù vật lí và nhận thấy

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– với etylamin là số đông chất khí giữ mùi nặng khai cực nhọc chịu, độc, dễ dàng tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, ánh sáng sôi là 184°C, ko màu, khôn cùng độc, không nhiều tan vào nước, tung trong ancol cùng benzen.

III. Tính chất hóa học

1. Tính Bazơ :

Do nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có công dụng nhận proton.* so sánh tính bazơ của các amin:+ trường hợp nguyên tử N vào phân tử amin được đính thêm với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh mẽ hơn đối với tính bazơ của NH3. Mọi amin này khiến cho quỳ tím đưa thành màu xanh.

+ nếu nguyên tử N trong phân tử amin đính thêm với các gốc hút e (gốc ko no, nơi bắt đầu thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so với tính bazơ của NH3. đều amin này sẽ không làm xanh quỳ tím.

+ Amin bao gồm càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin có càng những gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

⇒ Lực bazơ: CnH2n + 1NH2 > HNH2 > C6H5NH2

2. Làm phản ứng với axit nitrơ HNO2 :

- Amin bậc một chức năng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thường cho ancol hoặc phenol và giải phóng nitơ.

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2↑ + H2O

- Anilin và các amin thơm bậc một công dụng với axit nitrơ ở ánh sáng thấp (0 - 5°C) mang đến muối điazoni:

C6H5NH2 + HONO + HCl → C6H5N2+Cl- + 2H2O

3. Phản nghịch ứng ankyl hóa :

- Amin bậc một hoặc bậc hai công dụng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của tập thể nhóm amin rất có thể bị thay thế bởi cội ankyl:

Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

- phản bội ứng này dùng để làm điều chế amin bậc cao trường đoản cú amin bậc tốt hơn.

Xem thêm: Hãy Viết Một Đoạn Văn Nói Về Lợi Ích Của Một Loài Cây Mà Em Biết

*

4. Làm phản ứng núm ở nhân thơm của anilin :

*

IV. Điều chế

- sửa chữa nguyên tử H của phân tử amoniac:

NH3 CH3 NH2 (CH3)2NH (CH3)3N

- Khử hợp chất nitro:

C6H5NO2 +6H
*
C6H5NH2 + 2H2O

V. Ứng dụng

- các ankylamin được sử dụng trong tổng thích hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng thích hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), dược phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)