Andehit với Xeton mọi là hồ hết hợp hóa học hữu nhưng trong phân tử bao gồm chứa nhóm chức, so với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link trực tiếp với 2 nơi bắt đầu hidro cacbon.Bạn sẽ xem: Xeton là gì

Vậy Andehit với Xeton tất cả công thức cấu trúc cụ thể như thế nào, đặc điểm hóa học của andehit cùng xeton gồm gì không giống với các hidrocacbon khác. Chúng đươc ứng dụng vào lĩnh vực gì và bí quyết điều chế Andehit - Xeton như thế nào? họ hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.Bạn đã xem: Andehit là gì

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân một số loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm -CH=O liên kết với cội hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng với nhau.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học chung của anđehit là

- Công thức kết cấu andehit: 

*

- đội -CH=O là team chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng thể của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là những số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): thường dùng khi viết phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: hay sử dụng khi viết phản bội ứng xảy ra ở team CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số link p + số vòng): hay sử dụng khi viết bội phản ứng cộng H2, cùng Br2,...

2. Phân nhiều loại andehit

- Dựa theo cấu trúc của gốc hiđrocacbon, người ta phân loại anđehit và xeton thành ba loại: no, không no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> thuộc loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc các loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc một số loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc các loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - phương pháp gọi thương hiệu andehit

a) Tên nuốm thế

- Tên thay thế = tên hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

- Tên thường xuyên = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% call là: Fomalin tốt fomon.

II. Tính chất vật lý, đặc điểm hóa học, pha chế và ứng dụng Andehit

1. đặc thù vật lý của andehit

- Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại đều là hóa học lỏng.

- Anđehit có nhiệt độ sôi thấp rộng Ancol có cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn so cùng với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử.

2. đặc điểm hóa học tập của andehit

a) Andehit tính năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*

 R(CH2OH)x

* Chú ý: Trong phản bội ứng của anđehit với H2: Nếu cội R có những liên kết pi thì H2 cộng vào cả những liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

b) Andehit chức năng với AgNO3/NH3 (gọi là phản nghịch ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- phản bội ứng minh chứng anđehit có tính khử và được dùng làm nhận biết anđehit.

- riêng rẽ HCHO có phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng bao quát ở trên vận dụng với anđehit không có nối tía nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bằng Ag.

- Các đặc điểm của làm phản ứng tráng gương của anđehit:

+ trường hợp nAg = 2nanđehit → anđehit ở trong loại solo chức và không hẳn HCHO.

+ nếu như nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu như nAg > 2nhỗn hợp các anđehit đối kháng chức thì tất cả hổn hợp đó tất cả HCHO.

+ Số nhóm đến = nAg/2nanđehit (nếu trong láo lếu hợp không tồn tại HCHO).

- một số loại chất khác cũng có khả năng tham gia phản bội ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản nghịch ứng chỉ tạo nên các hóa học vô cơ.

+ những tạp chức gồm chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit có phản ứng thoái hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- giả dụ đốt cháy anđehit mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, solo chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* làm phản ứng thoái hóa không hoàn toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*

 R(COOH)x

- Đối với vấn đề oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định chính sách bảo toàn khối lượng trong quá trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng làm nhận biết anđehit.

* Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được tiến hành trong môi trường thiên nhiên kiềm nên hoàn toàn có thể viết phản nghịch ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

3. Điều chế andehit

a) oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- cùng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*

 CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol ko bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) một số phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2  2HCHO + 2H2O

CH4 + O2  HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2  2CH3CHO

4. Nhận ra Anđehit

- tạo thành kết tủa sáng loáng với AgNO3/NH3.

- làm mất đi màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO làm phản ứng với hỗn hợp Brom bao gồm khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được dùng chủ yếu hèn để cung cấp poliphenolfomandehit (làm chất dẻo), cần sử dụng trong tổng thích hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

- dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước hotline là fomon hay fomalin dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng...

- Axetandehit được dùng chủ yếu để cung cấp axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp cùng với 2 nguyên tử C.

- Công thức cấu trúc của xeton: 

- cách làm tổng quát của xeton đối chọi chức có dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - giải pháp gọi thương hiệu xeton

a) Tên nạm thế

 - Tên thay thế sửa chữa = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ vị trí C trong nhóm co + on

b) Tên nơi bắt đầu - chức

 - Tên nơi bắt đầu chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính chất hóa học, vận dụng và điều chế Xeton

1. đặc điểm hóa học của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 tạo ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2 R1-CHOH-R2

  + H2

- Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, ko phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao, không làm mất đi màu hỗn hợp Brom như anđehit.

b) Phản ứng cầm cố ở cội hidrocacbon vị trí ở bên cạnh nhóm CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- mang lại ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO RCOR’ + Cu + H2O

+ CuO CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế loại gián tiếp qua ancol ko bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để phân phối axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được sử dụng làm dung môi trong sản xuất các hóa chất.

- Axeton còn là một chất đầu nhằm tổng hợp những chất hữu cơ quan trọng đặc biệt khác.

C. Bài xích tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu trúc của các anđehit bao gồm công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

* giải mã bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong công thức phân tử C4H8O phải bao gồm nhóm chức andehit -CH=O, team chức này liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit bao gồm công thức phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc  : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy đưa hóa sau bằng những phương trình hóa hoc:

 Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* lời giải bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Phương trình chất hóa học của dãy chuyển hóa:

 CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2  2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% và 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống nghiệm, tiếp đến thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4và rung lắc đều cho tới khi mở ra kết tuả. Đun nóng phần hỗn hợp phía trên, thấy gồm kết tủa red color gạch của Cu2O. Phân tích và lý giải hiện tượng thí nghiệm với viết phương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Khi nhỏ tuổi dung dịch CuSO4 vào thì tất cả kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Khi đun nóng phần trên ống thử trên ngọn lửa đèn đụng thì gồm kết tủa đỏ gạch xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (đủ) chiếm được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng trang bị % của anđehit axetic vào dung dịch sẽ dùng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình phản bội ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = % = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam tất cả hổn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở chức năng với bạc đãi nitrat trong hỗn hợp ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bội bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và điện thoại tư vấn tên những anđehit.

*Lời giải bài xích 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Gọi phương pháp chung của anđehit là: (n≥0) 

+ 2AgNO3 + 3NH3 →  + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

⇒ khối lượng trung bình của andehit:  (vậy n=1 cùng n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp đến nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) nhằm điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào trong 1 lượng dư dung dịch bội bạc nitrat trong NH3 đến lúc phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bội nghĩa kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Trong Bài Thơ Đồng Chí Và Kể Lại Câu Chuyện

b. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

* giải thuật bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Phương trình phản ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- hỗn hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài ra, ta có:  và % = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hở gồm phần trăm trọng lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. Tỉ số tương đối của X đối với oxi bởi 2,25

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. X không tác dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng khi tính năng với hidro hình thành X1. X1 tác dụng được với natri hóa giải hidro. Viết công thức cấu trúc va call tên của hợp hóa học X?