x-lair.com trình làng đến các em học viên lớp 10 bài viết Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trung tâm tam giác, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trung điểm

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Tính tọa độ trung điểm đoạn thẳng, trung tâm tam giác:Tính tọa độ trung điểm – trọng tâm. Phương pháp giải, kinh nghiệm giải. M là trung điểm AB ⇔ xM = xA + xB2, yM = yA + yB2. G là trung tâm tam giác ABC ⇔ xG = xA + xB + xC3, yG = yA + yB + yC3. BÀI TẬP DẠNG 3. Lấy ví dụ 1. Trong mặt phẳng Oxy, mang đến hai điểm A(1; 4), B(−2; 6). Kiếm tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. Gọi M (xM; yM) là trung điểm AB, khi đó: xM = xA + xB2, yM = yA + yB2. Vậy M(−1; 5). Lấy một ví dụ 2. Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến hai điểm A(−1; 2), B(1; 4), C(−1; −2). Tra cứu tọa độ trung tâm của tam giác ABC. Lời giải. Gọi G (xG; yG) là trọng tâm tam giác ABC, khi đó: xG = xA + xB + xC3, yG = yA + yB + yC3. Vậy G(−1; 3).Ví dụ 3. Trong phương diện phẳng Oxy, cho tía điểm A(3; 1), B(2; 2), G(2; −1). Tra cứu tọa độ điểm C biết G là giữa trung tâm tam giác ABC. Call C (xC; yC). Vậy C (1; −6). Lấy một ví dụ 4. Trong mặt phẳng Oxy, đến hai điểm A(−2; 0), B(0; −4). điện thoại tư vấn M là trung điểm của AB, search tọa độ trọng tâm tam giác OBM. Call G (xG; yG) là trung tâm tam giác OBM, M (xM; yM) là trung điểm AB. Lấy ví dụ như 5. Trong phương diện phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(1; 5), B(−4; −3), C(2; −1). điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác ABC, search tọa độ điểm G0 là điểm đối xứng của G qua B.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài bác 1. Trong mặt phẳng Oxy, mang đến hai điểm A(0; 2), B(−3; −2). Tra cứu tọa độ trung điểm của AB. Lời giải. Gọi M (xM, yM) là trung điểm AB. Bài 2. Trong phương diện phẳng Oxy, cho bố điểm A(−1; 2), B(5; −2), C(−2; 1). Tra cứu tọa độ giữa trung tâm của tam giác ABC. Bài bác 3. Trong phương diện phẳng Oxy, mang lại hai điểm A(−1; 1), D(−1; 2). A) search tọa độ điểm B biết D là trung điểm đoạn AB. B) tìm tọa độ điểm M đối xứng cùng với A qua B. Bài bác 4. Trọng mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(−3; 2), B(4; 3) với điểm C nằm ở trục Ox. Tra cứu tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC với điểm C, biết G vị trí trục Oy. Bài bác 5. Trong khía cạnh phẳng Oxy, tìm kiếm tọa độ giữa trung tâm của tam giác ABC, biết trung điểm của những cạnh AB, BC, AC lần lượt là M(2; 1), N(2; 4), P(−3; 0).Danh mục Toán 10 Điều hướng bài bác viết

Giới thiệu


x-lair.com
là website chia sẻ kiến thức học hành miễn phí các môn học: Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ Văn, định kỳ sử, Địa lý, GDCD từ bỏ lớp 1 đi học 12.
Các bài viết trên x-lair.com được cửa hàng chúng tôi sưu khoảng từ social Facebook và Internet.

Xem thêm: Game Danh Bai Doi Thuong 2017, Game Danh Bai Doi Thuong Moi Nhat 2017 5

x-lair.com không chịu trách nhiệm về những nội dung tất cả trong bài xích viết.