Câu hỏi : tra cứu số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số khác nhau.

Bạn đang xem: Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Lời giải:

Số chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số khác biệt là 98764

Số liền sau của số 98764 là : 98764 + 1 = 98765

Vậy số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là : 98765

Top lời giải xin giới thiệu với những em một số dạng bài tập về hàng số lớp 5, mời những em cùng đọc nhé.

1. Các kiến thức cần nhớ dãy số

Trong dãy số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn… vị vậy, nếu:

- hàng số bắt đầu từ số lẻ với kết thúc là số chẵn thì số lượng những số lẻ bằng số lượng những số chẵn.

-Dãy số bắt đầu từ số chẵn cùng kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số chẵn bằng số lượng các số lẻ.

-Nếu hàng số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số lẻ nhiều hơn các số chẵn là 1 trong số.

-Nếu dãy số bắt đầu từ số chẵn và kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng các số chẵn nhiều hơn các số lẻ là 1 trong những số.

a. Trong hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng các số trong hàng số chủ yếu bằng giá chỉ trị của số cuối cùng của số ấy.

b. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số không giống số 1 thì số lượng các số trong dãy số bằng hiệu giữa số cuối thuộc của dãy số với số liền trước số đầu tiên.

2. Những loại dãy số:

+ dãy số cách đều:

- hàng số tự nhiên.

- dãy số chẵn, lẻ.

- hàng số chia hết hoặc không phân tách hết mang lại một số tự nhiên như thế nào đó.

+ hàng số không biện pháp đều.

- dãy Fibonacci xuất xắc tribonacci.

- Dãy bao gồm tổng (hiệu) giữa nhì số liên tiếp là một dãy số.

+ hàng số thập phân, phân số:

3. Biện pháp giải những dạng toán về hàng sốlớp 5

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một dãy số

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của dãy số:

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên a.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số tự nhiên q không giống 0.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n không giống 0).

...............................

Các ví dụ:

Bài 1:Điền thêm 3 số hạng vào hàng số sau:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Muốn giải được việc trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số như sau:

Ta thấy: 1 + 2 = 3 3 + 5 = 8

2 + 3 = 5 5 + 8 = 13

Dãy số trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của nhị số hạng đứng liền trước nó.

Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144

Vậy dãy số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.

Bài 2:Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4 + 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta đúc rút được quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của cha số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp bố số hạng, ta được hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3:Tìm số hạng đầu tiên của những dãy số sau biết rằng mỗi dãy số bao gồm 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của hàng số này là: mỗi số hạng của dãy số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 11 = 11.

Bài 4:Tìm những số còn thiếu trong hàng số sau :

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729.

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608.

Giải:

Muốn tra cứu được các số còn thiếu trong mỗi dãy số, cần tim được quy luật của mỗi hàng số đó.

a. Ta nhận xét: 3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Quy luật của dãy số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước nó.

Vậy các số còn thiếu của dãy số đó là:

27 x 3 = 81; 81 x 3 = 243; 243 x 3 = 729 (đúng).

Vậy hàng số còn thiếu nhị số là: 81 cùng 243.

b. Ta nhận xét: 3 x 3 – 1 = 8; 8 x 3 – 1 = 23.

..........................................

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1. Bởi vậy, những số còn thiếu ở hàng số là:

23 x 3 - 1 = 68; 68 x 3 – 1 = 203; 203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Dãy số còn thiếu hai số là: 68 với 203.

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B cùng một người đi từ B đến A; cả hai cùng đi đến đích của mình thời điểm 2h chiều. Vì chưng đường đi cực nhọc dần từ A đến B; đề xuất người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối thuộc đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Giải:

2 giờ chiều là 14h vào ngày.

2 người đi đến đích của bản thân trong số giờ là:

14 – 7 = 7 giờ.

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành hàng số:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành dãy số:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Nhìn vào 2 hàng số ta nhận thấy đều có các số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84

Đáp số: 84km.

Một số lưu ý lúc giảng dạy Toán dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của dãy là dãy tiến, dãy lùi hay hàng số theo chu kỳ. Từ đó nhưng học sinh gồm thể điền được các số vào dãy đã cho.

Dạng 2: Xác định số A có thuộc hàng đã đến hay không?

Cách giải của dạng toán này:

- Xác định quy luật của dãy;

- Kiểm tra số A tất cả thoả mãn quy luật đó giỏi không?

Các ví dụ:

Bài 1: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,……

a. Dãy số được viết theo quy luật nào?

b. Số 2009 gồm phải là số hạng của hàng không? bởi sao?

Giải:

a. Ta nhận thấy: Số hạng thứ 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thứ 2: 4 = 2 x 2

Số hạng thứ 3: 6 = 2 x 3

….........

Số hạng thứ n: ? = 2 x n

Quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

b. Ta nhận thấy những số hạng của dãy là số chẵn, cơ mà số 2009 là số lẻ, đề xuất số 2009 không phải là số hạng của dãy.

Bài 2:Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

- Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?

- Số 2009 có thuộc hàng số bên trên không? Tại sao?

Giải:

- Ta thấy: 8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; ………

Dãy số trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo của hàng số là:

17 + 3 = 20 ; 20 + 3 = 23 ; 23 + 3 = 26

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

- Ta thấy: 2 : 3 = 0 dư 2; 5 : 3 = 1 dư 2; 8 : 3 = 2 dư 2; .....

Vậy đây là hàng số cơ mà mỗi số hạng khi phân tách cho 3 đều dư 2. Mà:

2009 : 3 = 669 dư 2. Vậy số 2009 có thuộc dãy số trên do cũng chia cho 3 thì dư 2.

Bài 3:Em hãy cho biết:

a. Những số 60, 483 bao gồm thuộc dãy 80, 85, 90,…… hay không?

b. Số 2002 gồm thuộc hàng 2, 5, 8, 11,…… hay không?

c. Số nào trong những số 798, 1000, 9999 gồm thuộc hàng 3, 6, 12, 24,…… giải thích tại sao?

Giải:

a. Cả 2 số 60, 483 đều ko thuộc dãy đã cho vì:

- các số hạng của hàng đã đến đều lớn hơn 60.

- những số hạng của hàng đã mang lại đều phân chia hết mang đến 5, cơ mà 483 không phân chia hết mang đến 5.

b. Số 2002 không thuộc dãy đã cho vì chưng mọi số hạng của hàng khi phân tách cho 3 đều dư 2, nhưng mà 2002 chia 3 thì dư 1.

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều không thuộc hàng 3, 6, 12, 24,… vì:

- Mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận nó; cho nên các số hạng (kể từ số hạng thứ 3) tất cả số hạng đứng liền trước là số chẵn, mà lại 798 chia cho 2 = 399 là số lẻ.

- các số hạng của hàng đều phân tách hết đến 3, cơ mà 1000 lại không phân tách hết đến 3.

- các số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, mà 9999 là số lẻ.

Bài 4:Cho dãy số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2.

Nếu viết tiếp thì số 34,6 tất cả thuộc hàng số trên không?

Giải:

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2; 3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2;……

Quy luật của dãy số trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền trước nó là 1,2 đơn vị:

- Mặt khác, các số hạng trong dãy số trừ đi 1 đều phân chia hết mang đến 1,2.

Ví dụ: (13 - 1) chia hết đến 1,2

(3,4 - 1) chia hết cho 1,2

Mà: (34,6 - 1) : 1,2 = 28 dư 0.

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc dãy số trên.

Bài 5:Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây tất cả phải là số hạng của dãy không?

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009?

Giải:

Nhận xét: Đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

Trong hàng số này, số lớn nhất là 1996 với số nhỏ bé nhất là 49. Vị đó, số 2009 ko phải là số hạng của dẫy số đã cho vày lớn hơn 1996.

Các số hạng của hàng số đã cho rằng số khi chia cho 3 thì dư 1. Vì đó, số 100 cùng số 1900 là số hạng của dãy số đó.

Các số 123, 456, 789 đều chia hết mang lại 3 nên những số đó không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Số 1436 khi phân tách cho 3 thì dư 2 đề xuất không phải là số hạng của hàng số đã cho.

Dạng 3: tra cứu số số hạng của dãy

* cách giải ở dạng này là:

Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng giải pháp (toán trồng cây). Ta bao gồm công thức sau:

Số các số hạng của hàng = số khoảng biện pháp + 1.

Đặc biệt, nếu quy luật của dãy là : Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số không đổi d thì:

Số những số hạng của hàng = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

Các ví dụ:

Bài 1:Cho dãy số 11; 14; 17;.....;65; 68.

Hãy xác định dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3;....

Vậy quy luật của dãy số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứmg liền tr­ước nó cộng với 3. Số những số hạng của dãy số đó là:

(68 - 11) : 3 + 1 = 20 (số hạng)

Bài 2:Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

Hãy xác định dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta thấy: 4 – 2 = 2 ; 8 – 6 = 2

6 – 4 = 2 ; ………

Vậy, quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng với 2. Nói các khác: Đây là hàng số chẵn hoặc hàng số bí quyết đều 2 đơn vị.

Dựa vào công thức trên:

(Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách + 1

Ta có: Số các số hạng của dãy là:

(1992 - 2) : 2 + 1 = 996 (số hạng).

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong hàng số này? Giải thích cách tìm?

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 – 1981)

Giải:

Ta thấy:

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2 x 0

Số hạng thứ hai bằng: 3 = 1 + 2 x 1

Số hạng thứ tía bằng: 5 = 1 + 2 x 2

………

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2 x 990

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 991 trong hàng số đó.

Bài 4:Cho dãy số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a. Search số hạng thứ 100 của dãy.

b. Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Giải:

a. Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n - 1)

Vậy số hạng thứ 100 của dãy là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + …… + 15 x (100 - 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + …… + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng.

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + …… x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ (n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của nhị số tự nhiên liên tiếp 39 với 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 5:Trong các số có tía chữ số, gồm bao nhiêu số chia hết mang đến 4?

Giải:

Ta nhận xét : Số nhỏ nhất có tía chữ số phân chia hết cho 4 là 100 cùng số lớn nhất có ba chữ số phân chia hết đến 4 là 996. Như vậy các số có cha chữ số phân tách hết mang đến 4 lập thành một hàng số bao gồm số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 với mỗi số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ nhị ) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

Vậy số các số có tía chữ số phân tách hết đến 4 là:

(996 – 100) : 4 = 225 (số)

Dạng 4: kiếm tìm số hạng thứ n của hàng số

Bài 1:Cho hàng số: 1, 3, 5, 7,............Hỏi số hạng thứ 100 của dãy số là số nào

Giải:

Số khoảng phương pháp từ số đầu đến số hạng thứ 100 là:

98 - 1 = 99

Mỗi khoảng bí quyết là

3 - 1 = 5 - 3 = 2

Số hạng thứ 100 là

1 + 99 ´x 2 = 199

Công thức tổng quát:

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng biện pháp x (Số số hạng - 1)

Bài 2:Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật:

a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1)

b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2)

c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3)

Giải:

a) hàng (1) bao gồm thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7,…

Mỗi số hạng của dãy (1) là tích của nhị thừa số, thừa số thứ nhị lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Những thừa số thứ nhất có tác dụng thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, …; Dãy này còn có số hạng thứ 100 là 100.

Số hạng thứ 100 của hàng (1) bằng: 100x102 = 10200.

b) dãy (2) tất cả thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15,…

Mỗi số hạng của hàng (2) là tích của nhị thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất có tác dụng thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, …; Số hạng thứ 100 của dãy 1, 4, 7, 10, 13,… là: 1 + (100 – 1 ) x 3 = 298.

Số hạng thứ 100 của dãy (2) bằng: 298 x 300 = 89400.

c) dãy (3) tất cả thể viết dưới dạng:

*

Số hạng thứ 100 của dãy (3) bằng:

*

Dạng 5: tìm kiếm số chữ số của hàng khi biết số số hạng

Bài 1:Cho dãy số: 1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết dãy số này người ta phải dùng từng nào chữ số

Giải:

Dãy số đã đến có: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số.

Có (99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số tất cả 2 chữ số

Có (150 - 100) : 1 + 1 = 51 số bao gồm 3 chữ số.

Vậy số chữ số cần dùng là:

9 x 1 + 90 x 2 + 51 x 3 = 342 chữ số

Bài 2:Một quyển sách tất cả 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng bao nhiêu chữ số.

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 234 thành hàng số. Hàng số này có

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có một chữ số

Có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số tất cả 2 chữ số

Có: (234 - 100) : 1 + 1 = 135 số tất cả 3 chữ số

Vậy người ta phải dùng số chữ số là:

9 x 1 + 90 x 2 + 135 x 3 = 594 chữ số

Dạng 6: tìm số số hạng lúc biết số chữ số

Bài 1:Để đánh số trang 1 quyển sách người ta cần sử dụng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó tất cả bao nhiêu trang?

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên bắt đầu từ 1 thành hàng số. Dãy số này có

9 số có 1 chữ số

có 90 số tất cả 2 chữ số

Để viết những số này cần số chữ số là

9 x 1 + 90 ´ 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là:

435 - 189 = 246 chữ số

Số chữ số còn lại này dùng để viết tiếp những số bao gồm 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

246 : 3 = 82 số

Số trang quyển sách đó là

99 + 82 = 181 (trang)

Bài 2:

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải sử dụng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Giải: 99 trang đầu cần dùng 9x1 + 90x2 = 189 chữ số.

999 trang đầu cần dùng: 9x1 + 90x2 + 900x3 = 2889 chữ số

Vì: 189 Dạng 7: kiếm tìm chữ số thứ n của dãy

Bài 1: mang đến dãy số 1, 2, 3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho bao gồm 9 số có 1 chữ số

Có 90 số bao gồm 2 chữ số

Để viết những số này cần

9 x 1 + 90 x 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là

200 - 189 = 11 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết những số có 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

11 : 3 = 3 số (dư 2 chữ số)

Nên có 3 số bao gồm 3 chữ số được viết liên tiếp đến

99 + 3 = 102

Còn dư 2 chữ số sử dụng để viết tiếp số 103 nhưng chỉ viết được 10. Vậy chữ số thứ 200 của hàng là chữ số 0 của số 103.

Bài 2: Cho dãy số 2, 4, 6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho có 4 số có một chữ số

Có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 số tất cả 2 chữ số

Có (998 - 100) : 2 + 1 = 450 số gồm 3 chữ số

Để viết các số này cần:

4 x 1 + 45 x 2 + 450 x 3 = 1444 chữ số

Số chữ số còn lại là:

2010 - 1444 = 566 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết các số gồm 4 chữ số bắt đầu từ 1000. Ta viết được:

566 : 4 = 141 số (dư 2 chữ số)

Nên gồm 141 số bao gồm 4 chữ số được viết , số gồm 4 chữ số thứ 141 là:

(141 - 1) x 2 + 1000 = 1280

Còn dư 2 chữ số cần sử dụng để viết tiếp số 1282 nhưng mới chỉ viết được 12. Vậy chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số 2 sản phẩm trăm của số 1282.

*

Bài 4:Cho 1 số tất cả 2 chữ số, một hàng số được tạo bắt buộc bằng giải pháp nhân đôi chữ số sản phẩm đơn vị của số này rồi cộng với chữ số sản phẩm chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được ... (Ví dụ bao gồm thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, ... ). Kiếm tìm số thứ 2010 của hàng nếu số thứ nhất là 14.

Giải:

Ta lập được dãy những số như sau:

14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9, 18, 17, 15, .....

Ta thấy cứ hết 18 số thì dãy các số lại được lặp lại như dãy 18 số đầu.

Xem thêm: Federal Maritime Commission ( Fmc Là Gì Mới Nhất 2022, File Ams Và Fmc Filing Là Gì

Với 2010 số thì tất cả số team là:

2010 : 18 = 111 nhóm (dư 12 số)

12 số đó là các số của nhóm thứ 112 lần lượt là: 14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1. Vậy số thứ 2010 của dãy là số 1.