tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1.

Bạn đang xem: Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị

Tìm một phân số , hiểu được phân số này có tổng của tử số và mẫu số bằng 25, nếu như tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng nữa thì phân số đó bằng 1. 

2. 

Tìm một phân số hiểu được trung bình cùng tử số và chủng loại số của phân số chính là 13 và mẫu mã số rộng tử số 8 đối chọi vị.


*

1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị thì được phân số bởi 1 vậy chủng loại số đã hơn tử số 

7 solo vị.

Tử số là : 

( 25 - 7 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

25 - 9 = 16 

Vậy phân số đó là : (frac916).

2 . 

Tổng của tử số và chủng loại số là : 

13 x 2 = 26 

Tử số là : 

( 26 - 8 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

26 - 9 = 17 . 

Vậy phân số đó là : (frac917).


*

Tìm một phân số , hiểu được phân số này còn có tổng của tử số và mẫu mã số bởi 25 , ví như tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số đó bằng 1.


1) search một phân số tất cả tổng tử số và mẫu số bởi 210 và biết nếu chuyển từ chủng loại số lên tử số 12 đơn vị thì ta được phân số mới bởi 1

2) tra cứu một phân số bao gồm tổng của tử số chủng loại số là 175 và biết giả dụ thêm 9 đơn vị chức năng vào tử số của phân số đó ta được phân số mới bởi 1


Cho một phân số gồm trung bình cộng của tử số và mẫu số bởi 260. TÌm phân số đó. Biết rằng nếu bớt ở mẫu mã số 32 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng 1.


Tìm 1 phân số biết mẫu mã số hơn tử số 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu mã số của phân số đó bằng 86

Tổng của nhị số bởi 222. Biết rằng nếu cùng tiếp tế mỗi số 9 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Tìm kiếm số lớn


Tìm một phân số biết nếu như thêm 7 đơn vị vào tử số và không thay đổi mẫu số thì phân số đó bởi 1 . Nếu không thay đổi tử số và thêm vào đó vào mẫu số 5 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1/3


Tìm một phân số có tổng của tử số và chủng loại số là 175 và hiểu được nếu thêm 9 đơn vị chức năng vào tử số của phân số kia ta được một phân số mới bằng 1


Tìm 2 số bao gồm tổng tử số và mẫu số là 210. Biết rằng tử số thêm 15 đơn vị và mẫu số tiết kiệm hơn 15 đơn vị ta được một phân số mới bởi 1. Tra cứu phân số đó 


1. Tìm 1 phân số biết nếu đưa 5 đơn vị chức năng từ chủng loại số lên tử số thì dc phân số bởi 1. Còn nếu chuyển 1 đơn vị chức năng tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bằng 1/2

2. Tra cứu 1 phân số biết ví như thêm 5 đơn vị chức năng vào tử số thì dc phân số bởi 1. Còn nếu gửi 1 đơn vị tử số xuống mẫu mã số thì dc phân số bởi 1/2

3.. Tìm 1 phân số biết nếu thêm 2 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 5 đơn vị tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bởi 1/2

4. Tính vừa phải cộng của các số tự nhiên bé dại hơn 1000.

Xem thêm: Nhạc Barocque - Nhạc Baroque Tập Trung Học Tập, Làm Việc

5. Gồm 2 nhóm tham gia tử thi thao. Ban đầu tỉ số tín đồ ở nhóm 1 và đội 2 là 2/5. Kế tiếp người ta bổ sung cập nhật thêm vào mỗi đội 5 người. Hôm nay số bạn đội 2 gấp rất nhiều lần đội 1. Ban sơ tổng số tín đồ hai đội.


Lớp 5 Toán
0
0

Tìm một phân số, biết ví như viết phân phối tử số 7 đơn vị và không thay đổi mẫu số thì ta được phân số mới bởi 1.Nếu không thay đổi tử số và thêm vào đó vào chủng loại số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số new là 1/3.Tìm phân số đó. ( giải cụ thể ra hộ mình nhé )


Lớp 5 Toán
4
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)