Khái nệm về hình vuông học sinh sẽ được tò mò trong lịch trình toán tiểu học. Và lên phần lớn cấp học tập cao hơn liên tục nghiên cứu giúp về hình vuông vắn với rất nhiều kiến thức mở rộng như mày mò các đặc điểm hình vuông, cách minh chứng hình vuông. Hôm nay, x-lair.com sẽ reviews đến các em các công thức tính cạnh hình vuông đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Tìm cạnh hình vuông

I. LÝ THUYẾT VỀ HÌNH VUÔNG

1. Định nghĩa

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bao gồm bốn cạnh bằng nhau.

*

Nhận xét:

- hình vuông vắn là hình chữ nhật tất cả bốn cạnh bằng nhau.

- hình vuông là hình thoi gồm bốn góc vuông.

- hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Tính chất

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật cùng hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết

a) Hình chữ nhật tất cả hai cạnh kề đều nhau là hình vuông.

b) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình vuông.

c) Hình chữ nhật bao gồm một đường chéo cánh là con đường phân giác một góc là hình vuông.

d) Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

e) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

II. TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH CẠNH HÌNH VUÔNG

*

Đáp số:Cạnh hình vuông bằng 6

Bài tập 2: Một hình vuông vắn ABCD biết đường chéo cánh AC bằng 81cm. Hỏi cạnh AB bởi bao nhiêu?

Lời giải

Công thức đường chéo hình vuông là:

*

=> Cạnh AB bởi 9√2 cm

Bài tập 3: Tính cạnh hình vuông, biết diện tích hình vuông vắn là 400 cm2.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông là

a =S = √400 = 20 cm

Bài tập 4: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật gồm độ dài các cạnh là chiều nhiều năm 130m, chiều rộng lớn là 70m. Tính cạnh của hình vuông đó.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông vắn = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông là a = P/4 = 400 : 4 = 100m

Bài tập 5: Một mẫu bàn hình vuông vắn có chu vi là 82cm, hỏi độ dài của một cạnh mẫu bàn là bao nhiêu?

Giải:

Chu vi của loại bàn là 82cm

Độ lâu năm của một cạnh là 82 : 4 = 21cm

Bài tập 6: một chiếc sân bóng hình vuông vắn có chu vi bằng 24m, tín đồ ta mở rộng về bên cạnh trái 2m và về bên phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu, đưa ra vi mới bằng bao nhiêu.

Lời giải

Chu vi sảnh bóng hình vuông là 24m nên độ dài cạnh sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên cạnh trái 2m, bên yêu cầu 3m cần chiều lâu năm sân là 6 + 2 + 3 = 11m, chiều rộng lớn của sân ko đổi.

Xem thêm: Công Thức Phương Trình Đường Tròn, Lý Thuyết Phương Trình Đường Tròn Hay, Chi Tiết

Chu vi sân mới là 2 x (11 + 6) = 34m

Đáp số, cạnh của sân new lần lượt là 11 với 6m, chi vi là 34m

Bài tập 7: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 36cm.

Lời giải

Cạnh của hình vuông vắn là:

a = P/4 = 36 : 4 = 9 cm

Bài tập 8: từng viên gạch ốp hoa hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình vuông ghép vày 4 viên gạch hoa như hình vẽ bên dưới đây:

*

Lời giải

Cạnh hình vuông vắn là đôi mươi + 20 = 40cm

Chu vi của hình vuông vắn là 40 x 4 = 160cm