Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I lượt thích it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice và very helpful, & my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I bởi vì my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an khổng lồ Taronga Zoo. 

Dịch Script:

Xin chào, tôi tên là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Hiện giờ tôi đang học lớp 6 trên PLC Sydney. Tôi mê thích học ở đây, do tôi ưng ý học ở trường nữ sinh. Những giáo viên vào trường tôi khôn cùng đẹp và khôn cùng tuyệt vời, với giáo viên hâm mộ của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy công ty chúng tôi môn toán. Tôi có bố giờ để học giờ đồng hồ Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài xích tập sinh sống nhà vào khung giờ nghỉ. Chúng tôi mặc đồng phục mặt hàng ngày, nhưng hôm nay chúng tôi ko mặc, vì công ty chúng tôi sẽ mang đến sở thú Taronga.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 skills 2

2. Can you correct the punctuation in these sentences? 

(Em có thể sửa vệt chấm câu một trong những câu này không?)

*

Hướng dẫn giải:

1. School starts on the 5th September.

2. Does he live in Ha Noi?

3. I"m excited about the first day of school.

4. Are you doing your homework?

5. We’re having an English lesson in class? 

Tạm dịch:

1. Trường ban đầu vào ngày 5 mon 9.

2. Anh ấy tất cả sống ở hà nội thủ đô không?

3. Tôi sản phẩm hứng về ngày trước tiên đi học.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Manulife Bằng Thẻ Tin Dụng Vib Online Plus

4. Nhiều người đang làm bài bác tập ở nhà của bạn?

5. Chúng tôi có một bài học tiếng Anh trong lớp học?

3. Can you correct the passage? Write the correct version. 

(Em hoàn toàn có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại mang lại đúng)

*

Hướng dẫn giải:

Hi. I"m Phong & I’m from Ho đưa ra Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science. 

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi là Phong với tôi tới từ Thành phố hồ Chí Minh. Tôi mặc đồng mục mang lại trường sản phẩm ngày. Giáo viên thương mến của tôi là thầy Trung. Thầy ấy dạy dỗ tôi môn khoa học.