Hướng dẫn giải giờ đồng hồ Anh 6 unit 1: My new school - Skills 1. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Global success" được biên soạn theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục. Hi vọng, với biện pháp hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh sẽ làm bài giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


1. Look at the pictures and quickly read the passage. Match 1-3 with A-C

1. SunriseA. A school in Bac Giang
2. An SonB. An international school
3. DreamC. A borading school in Sydney

=> Answer: 1.C 2. A 3. B

2. Read the passages agian & complete these sentences

1. Students live & study in a......... School. They only go home at weekends.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 skills 1

2. Sunrise is a schoo! in .......

3. There are ............ Around An Son School.

4 ............has an art club.

Xem thêm: Có Ý Kiến Cho Rằng Chị Dậu Và Lão Hạc Là Những Hình Tượng Tiêu Biểu

5. At Dream School, students learn English with ........... .

=> Answer: 

1. Boarding 2. Sydney 3. Moutains

4. Dream 5. English - speaking teachers

3. Answer the questions 

1. Which school is a boarding school?

2. Where is An Son School?

3. Is there a school garden in An Son school?

4. What bởi vì Dream School students vày in the aftemoon?


 => Answer: 
1. Sunrise is a boarding school
2. It"s in Bac Giang
3. Yes, it is
4. Rứa play sports & games. Some students vị paintings in the art club
4. Which school in 1 would you like to go to? Why/ Why not? Complete the table
Name of schoolreasons you like itreasons you don"t like it
   

=> Answer:


Name of schoolreasons you like itreasons you lượt thích it
Dream school- Have chance khổng lồ learn English professionally

- International school

- A lot of activities to join in

 

Từ khóa kiếm tìm kiếm google:


soạn tiếng Anh 6 Kết nối trí thức và cuộc sống unit 1: My new school phần Skills 1 , tiếng Anh 6 Kết nối trí thức và cuộc sống thường ngày unit 1: My new school phần Skills 1, giải tiếng Anh 6 Kết nối trí thức và cuộc sống unit 1: My new school phần Skills 1
u1kn

Bài cùng nhà đề


tiếng Anh 6 unit 1: Getting started
tiếng Anh 6 unit 1: A closer look 1
tiếng Anh 6 unit 1: A closer look 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 1: Communication
giờ đồng hồ Anh 6 unit 1: Skills 1
tiếng Anh 6 unit 1: Skills 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 1: Looking back

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - liên kết tri thức
Giải Giải music 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - kết nối tri thức
Giải Giải technology 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - liên kết tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng tạo 6
Giải thử khám phá hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục đào tạo thể chất 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT công nghệ 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT technology 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 6 liên kết tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT music 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập một bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm trang bị lí 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6
Trắc nghiệm sinh học tập 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


Tiếng anh 6 tập 1 - Global success

UNIT 1: MY NEW SCHOOL


giờ Anh 6 unit 1: Getting started
giờ đồng hồ Anh 6 unit 1: A closer look 1
giờ Anh 6 unit 1: A closer look 2
giờ Anh 6 unit 1: Communication
giờ Anh 6 unit 1: Skills 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 1: Skills 2
giờ Anh 6 unit 1: Looking back

UNIT 2: MY HOUSE


giờ đồng hồ Anh 6 unit 2: Getting started
tiếng Anh 6 unit 2: A closer look 1
tiếng Anh 6 unit 2: A closer look 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 2: Communication
tiếng Anh 6 unit 2: Skills 1
tiếng Anh 6 unit 2: Skills 2
tiếng Anh 6 unit 2: Looking back

UNIT 3: MY FRIENDS


giờ Anh 6 unit 3: Getting started
tiếng Anh 6 unit 3: A closer look 1
giờ Anh 6 unit 3: A closer look 2
tiếng Anh 6 unit 3: Communication
giờ đồng hồ Anh 6 unit 3: Skills 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 3: Skills 2
tiếng Anh 6 unit 3: Looking back

REVIEW 1


giờ đồng hồ Anh 6: nhận xét 1 (Unit 1-2-3)

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD


giờ Anh 6 unit 4: Getting started
giờ Anh 6 unit 4: A closer look 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 4: A closer look 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 4: Communication
giờ Anh 6 unit 4: Skills 1
giờ Anh 6 unit 4: Skills 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 4: Looking back

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM


tiếng Anh 6 unit 5: Getting started
giờ Anh 6 unit 5: A closer look 1
giờ Anh 6 unit 5: A closer look 2
giờ Anh 6 unit 5: Communication
giờ đồng hồ Anh 6 unit 5: Skills 1
tiếng Anh 6 unit 5: Skills 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 5: Looking back

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY


tiếng Anh 6 unit 6: Getting started
giờ Anh 6 unit 6: A closer look 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 6: A closer look 2
tiếng Anh 6 unit 6: Communication
giờ Anh 6 unit 6: Skills 1
tiếng Anh 6 unit 6: Skills 2
giờ Anh 6 unit 6: Looking back

REVIEW 2


tiếng Anh 6: review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng anh 6 tập 2 - Global success

UNIT 7: TELEVISION


tiếng Anh 6 unit 7: Getting started
giờ đồng hồ Anh 6 unit 7: Closer look 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 7: Closer look 2
tiếng Anh 6 unit 7: Communication
tiếng Anh 6 unit 7: Skills 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 7: Skills 2
tiếng Anh 6 unit 7: Looking back

UNIT 8: SPORTS và GAMES


giờ Anh 6 unit 8: Getting started
tiếng Anh 6 unit 8: A closer look 1
tiếng Anh 6 unit 8: A closer look 2
giờ Anh 6 unit 8: Communication
giờ đồng hồ Anh 6 unit 8: Skills 1
tiếng Anh 6 unit 8: Skills 2
tiếng Anh 6 unit 8: Looking back

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD


giờ đồng hồ Anh 6 unit 9: Getting started
giờ Anh 6 unit 9: A closer look 1
tiếng Anh 6 unit 9: A closer look 2
tiếng Anh 6 unit 9: Communication
tiếng Anh 6 unit 9: Skills 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 9: Skills 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 9: Looking back

REVIEW 3

giờ đồng hồ Anh 6: reviews 3 (Unit 7-8-9)

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE


tiếng Anh 6 unit 10: Getting started
giờ Anh 6 unit 10: A closer look 1
giờ Anh 6 unit 10: A closer look 2
giờ Anh 6 unit 10: Communication
giờ đồng hồ Anh 6 unit 10: Skills 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 10: Skills 2
giờ Anh 6 unit 10: Looking back

UNIT 11: OUR GREENER WORLD


tiếng Anh 6 unit 11: Getting started
giờ đồng hồ Anh 6 unit 11: A closer look 1
tiếng Anh 6 unit 11: A closer look 2
tiếng Anh 6 unit 11: Communication
tiếng Anh 6 unit 11: Looking back
giờ đồng hồ Anh 6 unit 11: Skills 1
tiếng Anh 6 unit 11: Skills 2

UNIT 12: ROBOTS


giờ đồng hồ Anh 6 unit 12: Getting started
giờ Anh 6 unit 12: A closer look 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 12: A closer look 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 12: Communication
tiếng Anh 6 unit 12: Skills 1
giờ đồng hồ Anh 6 unit 12: Skills 2
giờ đồng hồ Anh 6 unit 12: Looking back
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com