Nguyên tử, phân tử không hấp thụ tích điện một cách liên tiếp và hấp thụ một lượng năng lượng hoàn toàn xác định, lượng năng lượng mà những lần một nguyên tử hay một phân tử dung nạp hay vạc xạ có giá trị hoàn toàn xác định:

*

Trong đó:

*
 là hằng số Plăng.

Bạn đang xem: Thuyết lượng tử ánh sáng có nội dung nói về

*
 là tốc độ ánh sáng trong chân không

f: tần số của tia nắng (của bức xạ)

*
 : bước sóng của ánh nắng (của bức xạ).

Chú ý: tích điện mà trang bị hấp thụ tốt bức xạ luôn luôn phải là số nguyên lần lượng tử năng lượng

2. Thuyết lượng tử ánh sáng

Ánh sáng sủa được chế tác bởi những hạt call là phôtôn.Với mỗi ánh sáng đối kháng sắc có tần số f, các phôtôn đa số giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng 
*
Phôtôn chỉ vĩnh cửu trong trạng thái đưa động. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 dọc theo những tia sáng.Mỗi lần một nguyên tử xuất xắc phân tử phân phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hoặc dung nạp một phôtôn.

Chú ý:

Khi ánh sáng truyền đi, những lượng tử ánh sáng 
*
không bị biến hóa và không phụ thuộc vào khoảng cách tới mối cung cấp sáng.Tuy mỗi lượng tử ánh sáng 
*
mang tích điện rất nhỏ tuổi nhưng vào chùm sáng lại sở hữu một số rất lớn lượng tử ánh sáng, chính vì như thế ta có cảm giác chùm sáng sủa là liên tục.

3. Lý giải định phương pháp về số lượng giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng

Anh-xtanh mang lại rằng, trong hiện tượng kỳ lạ quang điện gồm sự hấp thụ hoàn toàn phôtôn chiếu tới. Từng phôtôn bị hấp thụ đã truyền toàn thể năng lượng 

*
 của nó cho một êlêctron. Hy vọng êlectron bứt ra khỏi mặt sắt kẽm kim loại thì bắt buộc năng lượng (A là công bay ), tức là 
*

Nếu đặt 

*
 thì đang thu được 
*
 và 
*
 chính là giới hạn quang điện của kim loại.

4. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng

Ánh sáng gồm lưỡng tính sóng – hạt

Chú ý:

Ánh sáng có thực chất là sóng điện từBước sóng càng nhiều năm thì đặc thù sóng mô tả càng rõ, bước sóng càng ngắn thì tính chất hạt bộc lộ càng rõ.

Chú ý đơn vị quan trọng:

1 eV = 1,6.10-19 J1 MeV = 106 eV = 1,6.10-13 JTích h.c = 1,9875.10-25

B. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: năng lượng của photon ứng với tia nắng có bước sóng 

*
 là:

A. 1,61eV B.16,1eV C.

*
 eV D. 0,61eV

Hướng dẫn: ε =

*
 = 6,625.10-34.3.108 / (768.10-9) = 2,59.10-19 J = 1.61 eV

Chọn A

Ví dụ 2: Công bay êlectron của một sắt kẽm kim loại là A = 4,2eV. Số lượng giới hạn quang điện của kim loại này là?

A. 2,958μm. B. 0,757μm. C. 295,8nm. D. 0,518μm.Hướng dẫn: A = 4,2 eV = 4,2.1,6.10-19 J = 6,72.10-19 J

λ0 =  

*
 = 2,958.10-7 m = 295,8 nm

Chọn C

Ví dụ 3: Một nguồn laser phát ra tia nắng đỏ bước sóng băng 630nm với năng suất P= 40mW. Số photon phản xạ ra trong thời gian t=10s là?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

 

Hướng dẫn

Ta có: 

*

Chọn C.

Ví dụ 4: Một chùm phôtôn tất cả f = 4,57.1014 Hz. Search số phôtôn được phát ra vào một giây, biết công suất của mối cung cấp trên là 1W?

A. 3,3.1018 B. 3,03.1018 C. 4,05.1019 D. 4.1018

Hướng dẫn

*

Chọn A

C. Bài xích Tập từ bỏ Luyện

Câu 1: năng lượng phôtôn của:

A. Tia hồng ngoại lớn hơn của tia tử ngoại.

B. Tia X to hơn của tia tử ngoại.

C. Tia tử ngoại bé dại hơn của ánh sáng nhìn thấy

D. Tia X nhỏ tuổi hơn của tia nắng nhìn thấy.

 

Câu 2: khi một photôn đi từ không khí vào thủy tinh , năng lượng của nó :

A . Giảm, vì ε = 

*
mà cách sóng lại tăng

B. Giảm, vì một phần của năng lượng của nó truyền cho thủy tinh

C. không đổi, vì ε = hf nhưng tần số  lại ko đổi

D. Tăng, vì ε = 

*
mà cách sóng lại giảm

 

Câu 3: tuyên bố nào dưới đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Khi tia nắng truyền đi những lượng tử ánh sáng không biến thành thay đổi, không nhờ vào khoảng giải pháp tới mối cung cấp sáng.

B. gần như nguyên tử giỏi phân tử vật hóa học không hấp thụ hay bức xạ tia nắng một bí quyết liên tục, nhưng theo từng phần riêng rẽ biệt, đứt quãng.

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không dựa vào vào tần số của ánh sáng.

D. Chùm ánh sáng là chùm hạt, mỗi phân tử gọi là một phôtôn.

Câu 4: lựa chọn câu phạt biểu sai về tính lưỡng tính sóng – phân tử của ánh sáng.

A. tính chất sóng được thể hiện rõ nét trong những hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, tán sắc.

B. Sóng điện từ bao gồm bước sóng càng ngắn thì tính chất sóng biểu lộ càng rõ nét.

C. Phôtôn ứng cùng với nó có năng lượng càng tốt thì tính chất hạt biểu hiện càng rõ nét.

D. Tính phân tử được thể hiện rõ rệt ở hiện tượng kỳ lạ quang điện, ở kĩ năng đâm xuyên, ở tác dụng phát quang.

 

Câu 5: Với điều kiện nào của ánh thanh lịch kích ưng ý thì hiện tượng lạ quang điện xẩy ra với một tấm kim loại xác định? lựa chọn câu trả lời đúng.

A. bước sóng của ánh nắng kích thích đề nghị không lớn hơn giới hạn quang năng lượng điện của sắt kẽm kim loại đó.

B. cách sóng của ánh sáng kích thích có giá trị tùy ý.

C. bước sóng của ánh nắng kích thích nên không nhỏ tuổi hơn số lượng giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại đó.

D. Một điều kiện khác.

 

Câu 6: phát biểu nào tiếp sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. mọi nguyên tử tuyệt phân tử vật chất không kêt nạp hay bức xạ ánh nắng một cách liên tiếp mà theo từng phần riêng lẻ đứt quãng.

B. Chùm ánh nắng gọi là dòng hạt, từng hạt hotline là photon.

C. năng lượng của các photon ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào vào bước sóng ánh sáng.

D. Khi tia nắng truyền đi, những lượng tử ánh sáng không biến thành thay đổi, không phụ thuộc khoảng biện pháp tới nguồn sáng.

 

Câu 7: lựa chọn câu vạc biểu sai về phôtôn.

A. Ánh sáng tím có phôtôn hệt nhau nhau.

B. năng lượng của từng phôtôn không đổi trong quá trình lan truyền.

C. Phôtôn vận động dọc theo tia sáng

D. trong chân ko phôtôn hoạt động với vận tốc c = 3.108 m/s

 

Câu 8: tích điện phôtôn của:

A. tia hồng ngoại to hơn của tia tử ngoại.

B. tia X lớn hơn của tia tử ngoại.

C. tia tử ngoại nhỏ tuổi hơn của ánh sáng nhìn thấy

D. tia X nhỏ hơn của tia nắng nhìn thấy.

 

Câu 9: tuyên bố nào tiếp sau đây là sai?

A. Thuyết lượng tử ánh sáng chứng minh ánh sáng sủa có đặc điểm sóng.

B. trả thuyết sóng không giải thích được hiện tượng quang điện.

C. Trong thuộc một môi trường vận tốc của ánh sáng phẳng phiu tốc sóng điện từ.

D. Ánh sáng sủa có đặc điểm hạt, mỗi hạt tia nắng gọi là photon.

 

Câu 10: Theo cách nhìn của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chùm ánh sáng là một trong dòng hạt, từng hạt là một phôtôn mang năng lượng.

B. Cường độ chùm sáng sủa tỉ lệ thuận cùng với số phôtôn vào chùm.

C. Khi ánh sáng truyền đi những phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng giải pháp đến mối cung cấp sáng.

D. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau bởi chúng lan truyền với gia tốc bằng nhau

 

Câu 11: điện thoại tư vấn f1, f2, f3, f4, f5 theo thứ tự là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, sóng vô tuyến đường cực ngắn, và ánh nắng màu lam. đồ vật tự tăng đột biến của tần số sóng được thu xếp như sau:

A. f12 5 4 3

B. f14 5 2 3

C. f41 5 2 3

D. f42 5 1 3

Câu 12:  Công suất của một mối cung cấp sáng là phường = 2,5 W. Biết mối cung cấp phát ra ánh sáng đối chọi sắc 1-1 sắc gồm bước sóng λ = 0,3 μm. đến hằng số Plăng 6,625.10-34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. Số phôtôn vạc ra từ nguồn sáng vào một phút là

A. 2,26.1020.B. 5,8.1018.C. 3,8 .1019.D. 3,8.1018.

Câu 13: laser A phạt ra chùm bức xạ bao gồm bước sóng 0,45 µm với năng suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ tất cả bước sóng 0,60 µm với năng suất 0,6W. Tỉ số thân số phôtôn của tia laze B và số phôtôn của laser A phát ra trong những giây là

A. 2.B. 1.C. 20/9.D. 3/4.

Câu 14: Công bay electron khỏi một kim loại là 1,88 eV. Dùng sắt kẽm kim loại này có tác dụng catot của một tế bào quang quẻ điện. Hấp thụ vào catot một tia nắng có cách sóng λ= 0,489 µm.Giới hạn quang năng lượng điện của kim loại trên rất có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau:

A.λo=6,600µm B. λo= 0,066 µm C. λo= 0,660 µm D. Một cực hiếm khác 

Câu 15: Trong thể nghiệm đo khoảng cách từ trái khu đất tới mặt trăng bởi laze tín đồ ta đã thực hiện laze tất cả bước sóng λ = 0,52μm. Thiết bị thực hiện để đo là 1 máy vừa có chức năng phát cùng thu các xung laze. Biết năng lượng mỗi xung là 10kJ. Tính số photon phân phát ra trong mỗi xung.

A. 2,62.1022 hạt B. 0,62.1022 hạt C. 262.1022 hạt D. 2,62.1012 hạt

 

Câu 16: lúc truyền trong chân không, tia nắng đỏ tất cả bước sóng = 720nm, ánh sáng tím gồm bước sóng 400nm. Mang đến hai tia nắng này truyền trong một môi trường thiên nhiên trong trong cả mà phân tách suất tuyệt vời của nó so với từng ánh sáng lần lượt là n1=1,33 cùng n2=1,34. Trong môi trường thiên nhiên này, tỉ số năng lượng giữa photon tia nắng đỏ với năng lượng của photon ánh sáng tím bằng:A. 134/133B. 133/134C.

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 Tháng 11 /1982

5/9D. 9/5