Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Threaten là gì
Bạn đang xem: Threaten là gì

*

*

*

*

threaten /”θretn/ động từ doạ, đe doạ, hăm doạ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))it threatens mập rain: có trận mưa đang ăn hiếp doạđe dọa

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): threat, threaten, threatening, threateningly


*

threaten

Từ điển Collocation

threaten verb

1 warn sb that you may hurt, kill or punish them

ADV. publicly | personally, physically He says he was physically threatened in an attempt phệ get him khủng sign over his rights. | repeatedly She had repeatedly threatened béo commit suicide. | allegedly, reportedly

PREP. with She threatened him with a gun.

PHRASES feel threatened I never felt threatened by him.

2 be likely lớn harm/destroy sth

ADV. gravely, seriously, severely mạng xã hội unrest which seriously threatens the stability of the whole area | increasingly | directly | constantly, continually Our marriage was constantly threatened by his other women.

VERB + THREATEN could | appear lớn, seem phệ

PHRASES be threatened with sth Many species are now threatened with extinction.

Từ điển WordNet

v.

lớn utter intentions of injury or punishment against:”He threatened me when I tried mập call the police”lớn be a menacing indication of something:”The clouds threaten rain”

Danger threatens
Xem thêm: Bản Mềm: Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 4 Cuối Năm Có Đáp An, 50 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án)

English Synonym và Antonym Dictionary

threatens|threatened|threateningsyn.: admonish advise alert browbeat bulldoze bully caution forebode harass intimidate menace terrorize warn

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu

Thể Loại: San sẻ kỹ năng Cộng Đồng
Bài Viết: Threaten Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Threat

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://x-lair.com Threaten Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Threat