Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?

Khi tìm hiểu về một hợp chất, chúng ta luôn phải ghi nhận 4 có mang quan trọng: phương pháp phân tử, công thức cấu trúc của hợp chất đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đây là 4 tư tưởng rất là đặc biệt quan trọng ở trong chất hóa học hữa cơ. Về 2 có mang đầu họ đã được học với biết giữa những bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tò mò về 2 quan niệm còn lại.

Bạn đang xem: Thế nào là đồng phân


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Đồng đẳng là gì?Đồng phân là gì?Đồng phân cấu tạoĐồng phân hình họcCông thức tính nhanh một số đồng phân thường gặpCác đội chức thường gặp mặt và số liên kết của nhóm chứcBài tập vận dụng

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm na một cách đơn giản và dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy phù hợp chất tất cả cùng công thức tổng thể nhưng hơn hèn nhau một đội CH2, còn đồng phân là phần đông hợp chất bao gồm cùng cách làm phân tử nhưng không giống nhau về bí quyết cấu tạo, dẫn tới đặc thù hóa học tập khác nhau. Cụ thể như sau:

Bạn vẫn xem: Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?


Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một hàng các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với 1 công thức tổng quát, cùng với các tính chất hóa học tương tự như do sự hiện hữu của cùng một nhóm chức, và biểu lộ các đặc thù vật lý chuyển đổi dần dần do hiệu quả của vấn đề tăng form size và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp hóa học trong và một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay các nhóm CH2“

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia quan niệm “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó giống như như việc coi chúng có công thức cấu trúc (công thức hóa học khai triển) không giống nhau. Những chất đồng phân không tuyệt nhất thiết tất cả cùng tính chất hóa học tập trừ khi chúng có cùng nhóm chức”.

Đồng phân gồm 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch những bon ( Mạch ko nhánh, mạch có nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân nhóm chức

– Đồng phân địa chỉ ( vị trí liên kết bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một vài đồng phân hay gặp

*

Các team chức thường gặp gỡ và số liên kết của tập thể nhóm chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong những các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào liệt kê có không ít đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C2H4O2. Tổng thể đồng phân mạch hở hoàn toàn có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho những chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất có đồng phân hình học là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích nguyên tố một ancol đối kháng chức X sẽ thu được tác dụng là Tổng cân nặng của cacbon cùng hiđro vội vàng 3,625 lần trọng lượng của oxi. Số đồng phân của X đang là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: con số ancol bậc hai, no, solo chức, mạch hở là đồng phân cấu trúc của nhau nhưng phân tử của bọn chúng có tỷ lệ theo cân nặng của cacbon bởi 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: chất hữu cơ X bí quyết phân tử C6H6 mạch hở, ko phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng AgNO3/NH3 dư sẽ khởi tạo 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: tổng số hợp chất hữu cơ no, đối chọi chức, mạch hở gồm chung bí quyết phân tử C5H10O2, làm phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc tình là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: chất hữu cơ X (chứa C, H, O) gồm phân tử khối bằng 74 đvC. Con số các hóa học có cấu tạo mạch hở ứng với phương pháp phân tử của X phản bội ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X tất cả chứa 16,28% trọng lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân cấu trúc X vẫn là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X tất cả tỉ khối hơi so cùng với hiđro là 28. X có chức năng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân kết cấu của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: con số đồng phân kết cấu có công thức phân tử C6H10 chức năng với AgNO3/NH3 sản xuất kết tủa rubi là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: chất X bao gồm công thức phân tử C7H8. Mang lại X chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân kết cấu có thể gồm của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi đến brom tác dụng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối khá so cùng với oxi bằng 6,75. Số đồng phân của X là đã là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho biết thêm có từng nào đồng phân kết cấu có cùng bí quyết phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào tiếp sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Sinh Viên Trong Tiếng Anh Đọc Là Gì ? Sinh Viên Năm Cuối Tiếng Anh Là Gì?

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi vẫn tìm hiểu hoàn thành 2 tư tưởng cơ bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy thuộc vào từng bài bác toán ví dụ mà căn cứ vào đk giả thiết để giới hạn những trường hợp có thể có để giúp đỡ cho việc xác minh số đồng phân đúng đắn và cấp tốc chóng.