Đoàn giới trẻ Cộng sản tp hcm là tổ chức triển khai chính trị-xã hội lớn số 1 của thanh niên việt nam do Đảng cùng sản vn và quản trị Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ đạo và rèn luyện.

Bạn đang xem: Tên của tổ chức này được thành lập tháng 6 năm 1925


Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập tổ chức Đoàn

Đến tháng 7-1920, lúc được đọc “Sơ thảo lần đầu tiên những luận cưng cửng về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa” của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đang sáng rõ tuyến phố giải phóng dân tộc, từ đó Người đưa ra quyết định đi theo tuyến phố cách mạng mon Mười Nga và kế tiếp tham gia sáng lập Đảng cùng sản Pháp, vứt phiếu đồng tình gia nhập thế giới III (tháng 12-1920).

*

Tại Đại hội vn Đảng xã hội Pháp mon 12-1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở thành giữa những người gây dựng Đảng cùng sản Pháp: Ảnh tư liệu

Năm 1921, tại Paris (Pháp), Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động ra “Hội Liên hiệp những dân tộc nằm trong địa”, thành viên đa phần là thanh niên, mục tiêu đoàn kết các lực lượng phương pháp mạng kháng chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức này truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đến những dân tộc nằm trong địa. Đây đó là loại hình thế giới thanh niên trực thuộc địa theo cách nhìn của Lênin nhưng Nguyễn Ái Quốc bước đầu tiên bắt tay thực hiện.

Tháng 6-1924, Nguyễn Ái Quốc là đại biểu chính thức, đại diện ưu tú của các dân tộc bị áp bức tại Đại hội quốc tế Cộng sản lần thứ V trên Matxcơva (Nga). Bạn đã ý kiến đề nghị với Ban Phương Đông quốc tế Cộng sản về việc thành lập “Nhóm châu Á” trên trường Đại học Phương Đông nhằm mục đích tạo điều kiện cho bạn trẻ có thời cơ nghiên cứu giúp tình hình, điểm lưu ý các nước thuộc địa phụ thuộc.

Khi tham gia Đại hội quốc tế Thanh niên cộng sản lần trang bị IV tại Matxcơva hồi tháng 7-1924, Nguyễn Ái Quốc đã nhà trì soạn thảo và trình diễn tại Đại hội “Luận cương về bạn trẻ thuộc địa”, trong các số đó nêu lên yêu thương cầu cấp bách phải tổ chức, tập hòa hợp lực lượng giới trẻ cách mạng với hình thành các đoàn thể thanh niên, xây dựng các tổ chức giới trẻ cộng sản sinh sống thuộc địa.

Tháng 12-1924, trên Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mày mò tình hình, tìm giải pháp tiếp cận, thao tác với nhóm thanh niên trong tổ chức Tâm trung ương xã. Fan đã nêu lên những thiếu thốn sót trong thừa nhận thức, hành động của tập thể nhóm này với khâm phục tinh thần yêu nước đối với các đồng chí cách mạng trẻ em tuổi. Dưới bề ngoài mở những lớp bồi dưỡng về nhà nghĩa buôn bản hội kỹ thuật và học thuyết Mác-Lênin, phương pháp mạng mon Mười Nga, nước ngoài Cộng sản… Nguyễn Ái Quốc đã tạo nên niềm tin khỏe khoắn cho số bạn trẻ yêu nước và gửi họ dần mang đến với chân lý biện pháp mạng. Mon 2-1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức một tổ thanh niên kín gồm 9 người (Lý Thụy, Lê Hồng Sơn, hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, vương Thúc Oánh, lưu lại Quốc Long cùng Lâm Văn Dĩnh). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng mở màn cho quy trình hình thành và cải tiến và phát triển các tổ chức thanh niên cách mạng theo xu hướng cộng sản cũng tương tự sự ra đời của Đoàn tuổi teen Cộng sản ở nước ta.

Tháng 6-1925, “Hội việt nam cách mạng thanh niên” với nòng cốt là cùng sản Đoàn đã chấp thuận tuyên bố thành lập và hoạt động và bắt đầu mở rộng các hoạt động, tạo ra bước ngoặt quan trọng đặc biệt trong trào lưu yêu nước của nhân dân ta, đặc biệt là của thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo “Thanh niên”, với mục tiêu truyền cại trị nghĩa Mác-Lênin vào vn và chuẩn bị về bốn tưởng, thiết yếu trị, tổ chức cho sự thành lập của Đảng cùng sản Việt Nam. Hội việt nam cách mạng giới trẻ đã đặt nền tảng đầu tiên để chuẩn bị cho sự thành lập tổ chức thanh niên sau này.

Cuối năm 1925 đầu năm mới 1926, Nguyễn Ái Quốc cử bạn bè Hồ Tùng Mậu về đất nước thái lan để củng cầm cơ sở cách mạng của bà nhỏ Việt kiều, đôi khi lựa lựa chọn 1 số thiếu thốn niên ưu tú là con em Việt kiều yêu thương nước sẽ học trên trường Hoa-Anh học hiệu (của một bên yêu nước tín đồ Trung Quốc) kín đáo đưa sang quảng châu đào tạo nên để chuẩn bị cho đội hình kế cận giải pháp mạng trong tương lai và chuẩn bị cho vấn đề xây dựng tuổi teen cộng sản Đoàn sinh hoạt trong nước.

Vai trò của Đảng cùng sản nước ta với việc ra đời tổ chức Đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng lần thứ nhất (tháng 10-1930) đã đặt nền móng cho sự thành lập và hoạt động của Đoàn bạn teen cộng sản. Hội nghị đã thông qua: “Án quyết nghị về tình trạng Đông Dương và trách nhiệm cần gấp rút của Đảng”. Đặc biệt là trải qua “Án nghị quyết về cùng sản bạn teen vận động”. Trong Án nghị quyết tất cả ghi: “Đảng đề xuất thi hành ngay lập tức Án quyết nghị của thế giới cộng sản Đoàn và hỗ trợ cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng cộng sản phải phải kíp công tác làm việc trong quần chúng thanh niên, cần lãnh đạo quần bọn chúng thanh niên… mong muốn vậy, chỉ hoàn toàn có thể tổ chức ra một đoàn thể của bạn teen mới được”. “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, sệt ủy buộc phải phái ra một số bạn hữu trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra thanh niên cộng sản Đoàn và hỗ trợ cho Đoàn tất cả tánh chất độc lập”. “Án quyết nghị về cộng sản bạn trẻ vận động” là văn kiện căn nguyên về lý luận chuyển vận thanh niên trước tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những yên cầu của phong trào yêu nước trong bạn teen đang cách tân và phát triển và thực sự làm cho những gửi biến đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn.

*

Qua cao trào 1930-1931, vị trí, mục đích của giới trẻ đã được xác định rõ, đại lý Đoàn đã cải cách và phát triển ở cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ảnh: tư liệu

Sau khi gồm Nghị quyết của Đảng và thông tư của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những chi bộ đảng sinh hoạt địa phương sẽ cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác làm việc Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trào lưu thanh niên ngày càng béo mạnh, đã mở ra nhiều tổ chức triển khai Đoàn cơ sở trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một trong những địa phương đã tạo ra hệ thống tổ chức đoàn xã, huyện lên tới tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn tụ trong toàn quốc lên đến khoảng tầm hơn 2.500 đoàn viên. Qua cao trào biện pháp mạng 1930-1931, cùng với những đóng góp to béo của đoàn viên, bạn teen cả nước, Ban Chấp hành nước ngoài thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn bạn teen cộng sản Đông Dương là một bộ phận của thế giới thanh niên cùng sản.

Ý nghĩa sự ra đời của Đoàn TNCS hồ Chí Minh

Sự thành lập của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS hồ Chí Minh) thỏa mãn nhu cầu kịp thời đòi hỏi cần kíp của phong trào thanh niên nước ta lúc bấy giờ. Đây là việc vận hễ khách quan tương xứng với quy luật cải cách và phát triển của bí quyết mạng Việt Nam; đồng thời biểu thị quan điểm sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta cùng Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của bạn trẻ và công tác thanh niên.

Xem thêm: Đm Là Gì ? Đcm, Dm Là Gì ? "Muôn Mặt" Nghĩa Của Dm Đcm, Dmm, Dm Là Viết Tắt Của Từ Gì Trên Facebook

*

Đồng chí Lý tự Trọng (1914-1931), một trong các những sum họp thanh niên cùng sản thứ nhất của Đoàn ta. Ảnh: tư liệu

Sự thành lập của Đoàn tuổi teen Cộng sản ở việt nam trở thành một vết mốc lịch sử hào hùng trọng đại của rứa hệ trẻ em Việt Nam, từ bỏ đây những người dân cộng sản trẻ tuổi vẫn có tổ chức triển khai riêng của bản thân mình đặt bên dưới sự lãnh đạo, rèn luyện hay xuyên, trực tiếp, toàn diện về phần đa mặt của Đảng; luôn sắt son ý thức với Đảng, biến hóa đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, lực lượng xung kích bí quyết mạng, trường học xã hội công ty nghĩa của bạn teen Việt Nam; luôn phấn đấu vì mục tiêu, hài lòng của Đảng là hòa bình dân tộc nối liền với chủ nghĩa thôn hội; xây dựng giang sơn Việt Nam buôn bản hội nhà nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.