- Bazơ: đa số các bazơ không tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan.

Bạn đang xem: Tan trong nước

- Axit: hầu hết các axit tan được, trừ H2SiO3.

- Muối:

+ các muối nitrat đầy đủ tan.

+ đa phần các muối bột cloua hồ hết tan trừ AgCl không tan, PbCl2 ít tan.

+ phần lớn các muối sunfat phần đông tan trừ PbSO4, BaSO4 không tan, CaSO4 và Ag2SO4 ít tan.

+ đa phần muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3 tan.

+ đa số muối sunfit không tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.


III. Độ chảy của một chất trong nước

1. Định nghĩa

- Độ rã (S) của một chất trong nước là số gam hóa học đó hòa hợp trong 100 gam nước để chế tác thành hỗn hợp bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Ví dụ: Ở 25oC khi phối hợp 36 gam muối bột NaCl vào 100 gam nước thì tín đồ ta thu được dung dịch muối bão hòa. Người ta nói độ tung của NaCl làm việc 25oC là 36 gam xuất xắc SNaCl = 36 gam


*

* phương thức giải bài bác tập tính độ tan:

Áp dụng công thức tính độ tan: $S=fracm_ctm_dm.100$

Trong đó: mct là trọng lượng chất rã để tạo thành dung dịch bão hòa

mdm là khối lượng dung môi (nước) để tạo ra thành dung dịch bão hòa


2. Hầu như yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

- Độ tung của chất rắn dựa vào vào nhiệt độ. đa phần tăng ánh nắng mặt trời thì độ chảy của chất rắn tăng.

- Độ tung của chất khí phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời và áp suất. Độ tung của hóa học khí tăng khi hạ nhiệt độ với tăng áp suất.

Xem thêm: Giao Thoa Ánh Sáng Vật Lý 12 : Bài 25, Giải Vật Lí 12 Bài 25: Giao Thoa Ánh Sáng

Sơ đồ bốn duy: Độ tan của một hóa học trong nước


*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp x-lair.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng x-lair.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.