* từ bảng thu thập số liệu ban đầu ta rất có thể lập bảng "tần số" (còn gọi là bảng cung cấp thực nghiệm của lốt hiệu).

Bạn đang xem: Tần số là gì toán 7

Ta rất có thể lập bảng "tần số" theo loại hoặc theo cột.

Giá trị ((x))

(x_1)

(x_n)

 

Tần số ((n))

(n_1)

(n_n)

(N=…)

 

Giá trị ((x))

Tần số ((n))

(x_1)

(n_1)

(x_2)

(n_2) 

 ...

 ...

(x_n) 

(n_n) 

 

(N=...)


Bảng “tần số” theo hàng ngang hay được lập như sau:

+ Vẽ một cơ thể chữ nhật bao gồm hai dòng

+ dòng trên ghi những giá trị khác biệt của tín hiệu theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần

+ mẫu dưới ghi những tần số tương ứng với mỗi cực hiếm đó.

Ý nghĩa: Bảng tần số góp người điều tra dễ bao gồm nhận xét chung về việc phân phối các giá trị của tín hiệu và tiện nghi cho việc tính toán sau này.

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc.

Ví dụ: Số khối lượng (tính tròn mang đến kg) của 10 học sinh ghi lại như sau:


*

*

2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: Lập bảng tấn số với rút ra dìm xét

Phương pháp:

Bước 1: trường đoản cú bảng số liệu thống kê, lập bảng tần số dưới dạng ngang hay dọc, trong các số ấy nêu rõ những giá trị không giống nhau của dấu hiệu và các tần số tương ứng của các giá trị đó

Bước 2: Rút ra dấn xét về

+ Số các giá trị của vệt hiệu

+ Số những giá trị khác nhau của vệt hiệu

+ giá chỉ trị béo nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất, giá bán trị có tần số bự nhất

+ các giá trị thuộc vào lúc nào là chủ yếu….

Xem thêm: Dàn Ý Ta Về Ta Tắm Ao Ta Dù Trong Dù Đục Ao Nhà Vẫn Hơn ", Ta Về Ta Tắm Ao Ta Dù Trong Dù Đục Ao Nhà Vẫn Hơn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp x-lair.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện x-lair.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.