Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Subsidiaries là gì

*
*
*

subsidiary
*

subsidiary /səb"saidəns/ tính từ phụ, trợ, xẻ sung thuê, mướn (quân đội) ghé vốn (công ty) (bị một công ty khác tất cả quá nửa cp kiểm soát) danh từ fan phụ, đồ dùng phụ; fan bổ sung, vật vấp ngã sung doanh nghiệp lép vốn (bị một công ty khác tất cả quá nửa cp kiểm soát)
bổ sungsubsidiary test: sự thử ngã sungdự trữphụsubsidiary accounts: account phụsubsidiary anticline: nếp lồi phụsubsidiary beam: dầm phụsubsidiary bearer: gối phụsubsidiary building: công ty phụsubsidiary conduit: ống dẫn phụsubsidiary deduction: tóm lại phụ trợsubsidiary intake: công trình lấy nước phụsubsidiary longitudinal beam: bên phụsubsidiary reinforcement: cốt thép phụsubsidiary road: mặt đường phụsubsidiary sewer: cống phụsubsidiary stress: ứng suất phụphụ trợsubsidiary deduction: kết luận phụ trợLĩnh vực: toán & tinbổ trợsubsidiary deduction: suy diễn xẻ trợLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự tắt dần phụprincipal subsidiary lobebúp thứ cấp cho chínhsubsidiary buildingnhà phục vụsubsidiary damđập tiêu năngsubsidiary damđập tè năngsubsidiary damđê duyên hảisubsidiary drainrãnh điều chỉnhsubsidiary drainrãnh điều hòasubsidiary fundsquỹsubsidiary premisesgian sản xuấtsubsidiary roadđường đồ vật cấpsubsidiary sewercống bớt tảisubsidiary sewerđường ống giảm tảisubsidiary stressứng suất thêmcông ty chi nhánhforeign subsidiary: công ty trụ sở ở nước ngoàicông ty conincome from subsidiary company: thu nhập cá nhân từ doanh nghiệp conmajority-owned subsidiary: công ty con bao gồm cổ quyền thừa bánsubsidiary company accounting: chính sách kế toán của bạn contakeover of the subsidiary: sự sở hữu lại, sự tiếp quản lí một công ty contakeover of the subsidiary (the..): sự thiết lập lại, sự tiếp quản một công ty concông ty phụ thuộcwholly-owned subsidiary: công ty nhờ vào toàn bộcửa hàng bỏ ra nhánhphụaccounts payable subsidiary ledger: sổ phụ những tài khoản cần trảaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ các tài khoản bắt buộc thuaccounts receivable subsidiary ledger: sổ phụ những khoản phải thusubsidiary account: tài khoản phụ trợsubsidiary accounts: tài khoản phụ trợsubsidiary bodies: các cơ quan phụ thuộcsubsidiary books: các sổ phụsubsidiary books of account: sổ sách kế toán tài chính phụsubsidiary brand: nhãn hiệu phụsubsidiary business: nghề phụsubsidiary coin: phụ tệ (tiền các, chi phí xu...)subsidiary coin: phụ tệ (tiền cắc, tiền xu...)subsidiary company: công ty phụ thuộcsubsidiary concerns: nhà máy phụ thuộcsubsidiary concerns: thương hiệu phụ thuộcsubsidiary credit: thư tín dụng phụ thuộcsubsidiary funds: quỹ phụ trợsubsidiary insurance: bảo đảm phụ thuộcsubsidiary ledger: sổ dòng phụsubsidiary material: vật liệu phụ trợsubsidiary occupation: nghề phụsubsidiary occupation: công việc phụ trợsubsidiary organ: ban ngành phụ thuộcsubsidiary production: tiếp tế phụsubsidiary revenue ledger: sổ cái chi tiết thu nhập phụ sản phẩm nămwholly-owned subsidiary: công ty phụ thuộc toàn bộphụ thuộcsubsidiary bodies: những cơ quan lại phụ thuộcsubsidiary company: doanh nghiệp phụ thuộcsubsidiary concerns: xí nghiệp sản xuất phụ thuộcsubsidiary concerns: thương hiệu phụ thuộcsubsidiary credit: thư tín dụng thanh toán phụ thuộcsubsidiary insurance: bảo đảm phụ thuộcsubsidiary organ: cơ quan phụ thuộcwholly-owned subsidiary: công ty nhờ vào toàn bộthứ yếubank subsidiaryngân sản phẩm conbranch & subsidiaryphân bỏ ra cơ cấubranch and subsidiaryphân bỏ ra nhánh. Fellow subsidiarycông ty consales subsidiarychi nhánh bán hàng (của công ty)subsidiary L/Cthư tín dụng thanh toán giáp lưngsubsidiary accounttài khoản bổ sungsubsidiary accounttài khoản bửa trợsubsidiary accountstài khoản ngã sungsubsidiary accountstài khoản xẻ trợsubsidiary accountstài khoản chi tiếtsubsidiary appropriation ledgersổ chiếc cấp kinh phí chi tiếtsubsidiary coinđồng tiền lẻsubsidiary companychi nhánh công tysubsidiary companycông ty trụ sở o phụ, bổ sung
*

*

*

subsidiary

Từ điển Collocation

subsidiary noun

ADJ. foreign, overseas | Spanish, Madrid-based, etc. | owned a 58%-owned subsidiary of Millennium Graphics | banking, manufacturing, software, etc.

VERB + SUBSIDIARY operate as The company operates as a wholly-owned subsidiary of a large French company. | have, own | create, establish, form, set up | acquire | close

SUBSIDIARY + NOUN company More information about ORGANIZATION
ORGANIZATION: create, establish, form, found, set up, start ~
an association created to lớn promote local industry The company was founded in 1981.

dissolve ~ (often law) She sought a court order to lớn have the partnership dissolved.

run ~ He runs an accountancy firm.

manage ~ The executive committee manages the group on a day-to-day basis.

be/become a thành viên of, join ~ She became a member of the Society of Arts.

leave ~ The country plans lớn leave the organization.


Bloomberg Financial Glossary

附属公司附属公司A wholly or partially owned company that is part of a large corporation. A foreign subsidiary is a separately incorporated entity under the host country"s law. A subsidiary"s financial results are carried on the parent company"s books.

Investopedia Financial Terms


A company whose voting stock is more than 50% controlled byanother company, usually referred to lớn as the parent company.
As long as the parent company has more than 50% of the voting stock in the subsidiary, it has control.In the case of a foreign subsidiary, the companyunder which the subsidiary isincorporated must adhere lớn thelaws of the country in which the subsidiary operates,although the parent company still carries the foreign subsidiary"s financials on its books (consolidated financial statements).
AffiliateConglomerateConglomerate DiscountConsolidated Financial StatementsMergerParent CompanySpinoffSum-of-Parts ValuationTakeoverWholly Owned Subsidiary


Xem thêm: Phước Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng Nghĩa Là Gì, Thọ Tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng Nghĩa Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

subsidiariessyn.: accessory adjunct adjuvant ancillary appurtenant auxiliary foot soldier subordinate subsidiary company supplemental supplementary underling