Chúng ta từng nghe nói tới sự năng lượng điện li của các chất. Vậy sự điện li là gì? nạm nào là hóa học điện li to gan và hóa học điện li yếu? quá trình điện li của một chất sẽ tạo nên ra gì? chúng ta sẽ cùng lời giải những thắc mắc này trong bài viết hôm nay chúng ta nhé!


I. Sự điện li là gì?

1. Khái niệm hóa học điện li

– những dung dịch axit, bazo cùng muối dẫn năng lượng điện được là vì trong hỗn hợp của chúng có khá nhiều tiểu phân có điện tích. Những tiểu phân này vận động tự do trong dung dịch với được gọi là ion.

Bạn đang xem: Sự điện li là gì

– quy trình phân li những chất vào nước tạo thành ion là sự năng lượng điện li.


*

su-dien-li-cua-dung-dich


– đa số chất khi tan nội địa phân li ra ion được call là những chất điện li. Axit, bazo cùng muối là các chất điện li.

2. Ví dụ về việc điện li

– Sự năng lượng điện li được màn biểu diễn bằng phương trình điện li. Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl–

HNO3 → H+ + NO3–

NaOH → Na+ + OH–

II. Phân loại các chất năng lượng điện li

1. Chất điện li mạnh

– hóa học điện li khỏe khoắn là chất khi rã trong nước, những phân tử hòa tan số đông phân li ra ion.

– hóa học điện li bạo phổi là những axit mạnh khỏe như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazo bạo phổi như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và số đông các muối.

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

2. Chất điện li yếu

– chất điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước chỉ có một số trong những phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn đó tồi tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.


*

su-dien-li-la-gi


– hóa học điện li yếu hèn là những axit yếu như: H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO… hay những bazo yếu hèn như: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO–

III. Độ điện li là gì?

– Độ điện li α (anpha) của hóa học điện li là tỉ số thân số phân tử phân li ra ion (n) cùng tổng số phân tử kết hợp (no).

– Công thức:

α = n/no (%)

Bài cộng sự điện li, hóa học điện li và độ năng lượng điện li

Câu 1. những dd axit như HCl, bazo như naOH cùng muối như NaCl dẫn được điện, còn những dd như ancol etylic, saccarozo, glixerol ko dẫn được năng lượng điện là do vì sao gì?

Giải:

– các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vày trong dd tất cả sự hiện nay diện của những ion sở hữu điện tích hoạt động tự do.

– những dd ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được vị trong dd không có sự hiện tại diện của các ion.

Câu 2. Sự điện li, chất điện li là gì?

Những các loại chất như thế nào là hóa học điện li? núm nào là chất điện li mạnh mẽ và chất điện li yếu? mang VD với viết phương trình điện li của chúng.

Giải:

Sự điện li là quá trình phân li những chất vào nước tạo nên ion.

Chất năng lượng điện li lànhững hóa học khi tung trong nước phân li ra ion.

– Axit, bazo cùng muối là rất nhiều chất điện li.

– Chất năng lượng điện li táo tợn là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đầy đủ phân li ra ion. VD: HCl, H2SO4, HNO3, HClO4…

HCl → H+ + Cl–

H2SO4 → 2H+ + SO42-

HNO3 → H+ + NO3–

HClO4 → H+ + ClO4–

– hóa học điện li yếu hèn là hóa học khi rã trong nước chỉ có một trong những phân tử phối hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn đấy tồi tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch. VD: CH3COOH, H2S, H2SO3, HF…

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO–

H2S ⇔ 2H+ + S2-

H2SO3 ⇔ 2H+ + SO32-

HF ⇔ H+ + F–

Câu 3. Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau:

a) những chất điện li mạnh: Ba(NO3)20,10M ; HNO30,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên.

b) những chất năng lượng điện li yếu: HClO, HNO2.

Giải:

a) các chất điện li mạnh

Ba(NO3)2  → Ba2+ + 2NO3–0,01M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO3–0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH–0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất năng lượng điện li yếu:

HClO ⇔ H+ + ClO–

HNO2 ⇔ H+ + NO2–

Câu 4. Chọn câu vấn đáp đúng:

DD hóa học điện li dẫn điện được là do:

A. Sự chuyển dịch của các electron.B. Sự đưa dịch của các cation.C. Sự gửi dịch của những phân tử hòa tan.D. Sự di chuyển của cả cation cùng anion.

Xem thêm: Trò Chơi Game Chạy Đua Ăn Vàng Nổi Tiếng Nhất, Trò Chơi Game Chạy Đua

Đáp án đúng: D

Câu 5. Chất nào không dẫn điện được:

A. KCl rắn, khan.B. CaCl2 nóng chảy.C. NaOH nóng chảy.D. HBr tổng hợp trong nước.