Contents

Hàm con số giác sin và hàm số lượng giác côsin1 . Hàm con số giác sin2. Hàm con số giác côsinHàm con số giác tang với côtang1. Hàm số lượng giác tang2. Hàm con số giác côtang

Hàm số lượng giác sin với hàm số lượng giác côsin

1 . Hàm con số giác sin

Hàm số y=sinx tất cả tập xác minh R là −1≤sinx≤1,∀x∈R.

Bạn đang xem: Sự biến thiên của hàm số lượng giác

y=sinx là hàm số lẻ.

y=sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π.

Hàm số y=sinx nhận những giá trị đặc biệt:

* sinx=0 lúc x=kπ,k∈Z.

* sinx=1 khi x=π2+k2π,k∈Z.

* sinx=−1 lúc x=−π2+k2π,k∈Z.

Công thức hàm số y= sinx

Đồ thị hàm số y=sinx:

Là hàm số lẻLà hàm số tuần hoàn với chu kì 2πBảng vươn lên là thiên của hàm số y = sinx bên trên đoạn < -π; π >

*

2. Hàm số lượng giác côsin

Hàm số y=cosx bao gồm tập xác minh R là −1≤cosx≤1,∀x∈R.

y=cosx là hàm số chẵn.

y=cosx là hàm số tuần trả với chu kì 2π.

Hàm số y=cosx nhận các giá trị sệt biệt:

+ cosx=0 lúc x=π2+kπ,k∈Z .

+ cosx=1 khi x=k2π,k∈Z.

+ cosx=−1 lúc x=(2k+1)π,k∈Z.

Công thức hàm số y = Cosx

Đồ thị hàm số y=cosx:

*

Là hàm số chẵnLà hàm số tuần hoàn với chu kì 2πBảng phát triển thành thiên của hàm số y = cosx trên đoạn < -π ; π >

*

Hàm con số giác tang và côtang

1. Hàm số lượng giác tang

Hàm số y=tanx=sinxcosx có tập xác minh R là D=R∖π2+kπ,k∈Z.

y=tanx là hàm số lẻ.

y=tanx là hàm số tuần hoàn với chu kì π.

Hàm số y=tanx nhận những giá trị quánh biệt:

+ tanx=0 khi x=kπ,k∈Z.

+ tanx=1 lúc x=π4+kπ,k∈Z.

+ tanx=−1 khi x=−π4+kπ,k∈Z .

Công thức hàm số y = tanx

Đồ thị hàm số y=tanx:

*

Là hàm số lẻLà hàm số tuần trả với chu kì πBảng biến hóa thiên của hàm số y = tanx trên < 0; π/2)

*

2. Hàm con số giác côtang

Hàm số y=cotx=cosxsinx gồm tập khẳng định R là D=R∖kπ,k∈Z.

y=cotx là hàm số lẻ.

y=cotx là hàm số tuần trả với chu kì π.

Hàm số y=cotx nhận những giá trị đặc biệt:

+ cotx=0 lúc x=π2+kπ,k∈Z.

+ cotx=1 lúc x=π4+kπ,k∈Z.

Xem thêm: Kể Lại Một Trận Chiến Ác Liệt Mà Em Đã Đọc Đã Nghe Kể Hoặc Đã Xem Trên Màn Ảnh

+ cotx=−1 lúc x=−π4+kπ,k∈Z.

Công thức hàm số y = cotx

*

Đồ thị hàm số y=cotx:

Là hàm số lẻLà hàm số tuần hoàn với chu kì πSự trở thành thiên và đồ thị của hàm số y = cotx trên khoảng tầm ( 0 đến π)