Sóng ngang: là sóng trong những số đó các thành phần của môi trường thiên nhiên dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Sổ tay vật lý 12

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng cùng bề mặt nước, sóng trên gai dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong những số đó các bộ phận của môi trường thiên nhiên dao hễ theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường chỉ xê dịch quanh vị trí cân nặng bằng của chúng mà không di chuyển theo sóng, chỉ gồm pha xê dịch của chúng được truyền đi.


Tại nguồn O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M giải pháp O một khoảng (x m = m vDelta t) trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là 1 hàm vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ xấp xỉ của 1 phần tử của môi trường thiên nhiên có sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ xê dịch của một trong những phần tử của môi trường thiên nhiên sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ lan truyền dao hễ trong môi trường

Phụ ở trong vào bản chất của môi trường truyền (tính bọn hồi và mật độ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác vận tốc dao cồn của các thành phần vật hóa học khi sóng truyền qua.

- cách sóng $lambda $: là quãng đường nhưng mà sóng truyền được vào một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa nhị điểm ngay sát nhau duy nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha).

Xem thêm: Cách Chia Đông Từ Trong Tiếng Anh Lớp 6, Chia Động Từ Trong Ngoặc

- tích điện sóng: năng lượng sóng là tích điện dao đụng của các bộ phận của môi trường thiên nhiên có sóng truyền qua. Lúc sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ và năng lượng sóng càng giảm

Đối với sóng truyền đi xuất phát điểm từ 1 nguồn điểm:

+ Trong không gian thì tích điện sóng trải ra trên những mặt mong có bán kính tăng dần nên tích điện giảm tỉ trọng với bình phương quãng mặt đường truyền sóng

+ Trong khía cạnh phẳng thì năng lượng sóng trải ra trên các đường tròn có nửa đường kính tăng dần nên năng lượng sóng bớt tỉ lệ với quãng con đường truyền sóng

+ khi sóng chỉ truyền theo một phương trên một mặt đường thẳng (trong trường phù hợp tưởng), thì năng lượng của sóng không bị giảm cùng biên độ sóng ở gần như điểm sóng truyền cho tới là như nhau, tức là biên độ xấp xỉ của mọi phần tử mà sóng truyền cho tới là như nhau.