Từ sulfur Ddioxxit ( SO2 ) cho tác dụng với hóa học gì để tạo thành chất lưu hoàng Trioxit (SO3), các bạn có thể xem phương trình bội nghịch ứng chất hóa học SO2 ra SO3 không hề thiếu như sau:

*

SO2 ra SO3 viết phản bội ứng hóa học.

Bạn đang xem: So2 cộng gì ra so3

2SO2 + O2 = 2SO3

SO2 : Khí diêm sinh đioxitO2 : Khí OxiSO3 : Khí lưu huỳnh trioxxi

Điều kiện phản ứng : ánh sáng 450°C, xúc tác: V2O5

Oxi hóa SO2 bởi khí oxi hoặc không khí dư ở ánh sáng 450 – 500ºC, hóa học xúc tác vanađi (V) oxit V2O5 giải hòa ra khí SO3.

Bài tập gồm chứ SO2 và SO3

Bài 1 : Cho 80 gam SO3 vào một ly nước tiếp đến thêm nước vào mang đến vạch 0,5 lít thì giới hạn (gọi là dung dịch A).

a) Tính mật độ mol/l của dung dịch A.

b) Cho 20 ml hỗn hợp A vào hỗn hợp BaCl2 dư. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được.

Xem thêm: Trọng Tâm Tam Giác : Khái Niệm, Tính Chất Và Cách Xác Định, Trọng Tâm Của Tam Giác Là Gì

c) Để trung hòa - nhân chính 20ml hỗn hợp KOH thì nên cần 10ml hỗn hợp A. Tính nồng độ mol/l của dung dịch KOH.

Hướng dẫn:

Ta có: nSO3 = 80/80 = 1

SO3 + H2O → H2SO4 (1)

(mol) 1 → 1

Từ (1) ⇒ 

*

Phản ứng:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓+ 2HCl (2)

(mol) 0,04 → 0,04

Ta có: 

*

Từ (2) ⇒nBaSO4= 0,04(mol) ⇒ mBaSO4=0,04 × 233=9,32 (gam)

Ta có: 

*

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O (3)

(mol) 0,04 ← 0,02

Từ (3) ⇒ nKOH = 0,04 (mol) 

*

Bài 2 : Hấp thụ V lít SO2 (đktc) vào 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M thu được 21,7g kết tủa. Tính V

Lời giải

Trường đúng theo 1: Ba(OH) 2dư, SO2 hết , nSO2 = n BaSO3

Ba(OH) 2 + SO2 → BaSO3 ↓+ H2O

0,1 ←0,1

→ VSO2 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Trường hợp 2: Ba(OH) 2hết, SO2dư cơ mà không phối hợp hết kết tủa ( kế t tủa chỉ chảy một phần)

a(OH) 2 + SO2 → BaSO3↓+ H2O

0,1 0,1 ←0,1

Ba(OH) 2 + 2SO2 → Ba(HSO3) 2

( 0,3 – 0,1) → 0,4

→ nSO2 = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol

→ VSO2 = 0,5. 22,4 = 11,2lít

(tính cấp tốc nSO2 = 2nBa(OH)2 – n↓ = 2. 0,3 – 0,1 = 0,5 mol)

Bài 3 : Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 có hiện tượng gì xảy ra

A. Hỗn hợp bị mất màu

B. Hỗn hợp bị mất màu tím của dung dịch tím KMnO4 

C. Xuất hiện thêm kết tủa màu trắng

D. Mất màu sắc dung dịch da cam ban đầu


Lời giải

Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu tím phân biệt dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng chất hóa học sau: