- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập đúng theo conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ cùng phép chiaBài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5Bài 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một vài ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước thông thường và bội chungBài 17: Ước chung béo nhấtBài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtÔn tập chương một số ít học

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách Giải Sách bài Tập Toán 6 bài 12: tín hiệu chia hết cho 3, mang đến 9 khiến cho bạn giải những bài tập vào sách bài bác tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 133 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1: trong những số: 5319; 3240; 831:

a. Số nào phân chia hết đến 3 nhưng mà không chia hết cho 9?

b. Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

Lời giải:

a.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9

– Số 5319

+ có tổng những chữ số: 5 + 3 + 1 + 9 = 18

+ và vì 18 ⋮ 3 cùng 18 ⋮ 9

nên 5319 chia hết mang đến 3 và đến 9

– Số 3240

+ bao gồm tổng những chữ số: 3 + 2 + 4 + 0 = 9

+ và vì 9 ⋮ 3 và 9 ⋮ 9

nên 3240 phân tách hết đến 3 và cho 9

– Số 831

+ có tổng các chữ số: 8 + 3 + 1 = 12

+ và vì 12 ⋮ 3 cùng 12 :/. 9

nên số 831 phân tách hết 3 mà lại không chia hết mang lại 9.

b. Số phân tách hết mang đến 2 và cho 5 có chữ số tận thuộc là 0

Kết thích hợp với hiệu quả câu a buộc phải số phân chia hết cho 2, 3, 5, 9 là 3240.

Bài 134 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1: Điền chữ số vào lốt * để:

a. 3*5 chia hết mang đến 3

b. 7*2 chia hết cho 9


c. *63* chia hết bỏ ra cả 2, 3, 5, 9.

Lời giải:

a. Ta có (3*5)− − − − ⋮ ⇔ <3 + (*) + 5> ⋮ 3 ⇔ <8 + (*)> ⋮ 3

Suy ra: (*) ∈ 1; 4; 7

Vậy ta có các số: 315; 345; 375.

b. Ta gồm (7*2)− − − − ⋮ 9 ⇔ <7 + (*) + 2> ⋮ 9 ⇔ <9 + (*)> ⋮ 9

Suy ra: (*) ∈ 0; 9

Vậy ta có các số: 702; 792.

c. (*63*)− − − − chia hết mang đến 2 với 5 nên chữ số hàng đơn vị là 0.

Ta có: (*63*)− − − − ⋮ 9 ⇔ <(*) + 6 + 3 + 0> ⋮ 9 ⇔ <9 + (*)> ⋮ 9

Suy ra: (*) ∈ 0; 9

Vì (*) tại vị trí hàng nghìn đề nghị phải không giống 0 để thỏa mãn nhu cầu là số gồm bốn chữ số.

Vậy ta bao gồm số: 9630.

Bài 136 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ số làm sao cho số đó:

a. Phân chia hết mang đến 3

b. Phân tách hết mang đến 9

Lời giải:

a. Số tự nhiên nhỏ dại nhất gồm bốn chữ số chia hết mang lại 3 gồm dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 3 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 3 ⇔ (1 + a) ⋮ 3

Suy ra: a ∈ 2; 5; 8

Vậy số từ bỏ nhiên bé dại nhất có bốn chữ số phân chia hết mang đến 3 là 1002.

b. Số tự nhiên nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ số chia hết cho 9 có dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 9 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 9 ⇔ (1 + a) ⋮ 9

Suy ra: a ∈ 8

Vậy số tự nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số phân chia hết mang lại 9 là 1008.

Bài 136 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Viết số từ nhiên bé dại nhất bao gồm bốn chữ số làm thế nào cho số đó:

a. Phân tách hết mang đến 3

b. Phân chia hết mang lại 9

Lời giải:

a. Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số phân chia hết đến 3 có dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 3 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 3 ⇔ (1 + a) ⋮ 3

Suy ra: a ∈ 2; 5; 8

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số phân tách hết đến 3 là 1002.

b. Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số phân chia hết mang lại 9 bao gồm dạng 100a− − − −.

Ta có: 100a− − − − ⋮ 9 ⇔ (1 + 0 + 0 + a) ⋮ 9 ⇔ (1 + a) ⋮ 9

Suy ra: a ∈ 8

Vậy số từ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm bốn chữ số chia hết mang lại 9 là 1008.

Bài 137 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tổng (hiệu) sau tất cả chia hết mang lại 3, cho 9 không?

a. 1012 – 1

b. 1010 + 2

Lời giải:

a. Số 1012 bao gồm tổng các chữ số là một trong những + 0 + 0 + … + 0 = 1

* vị 1 phân chia cho 3 dư 1 buộc phải 1012 phân tách cho 3 dư 1.

⇒ 1012 – 1 phân chia hết mang lại 3.

* vị 1 phân chia 9 dư 1 yêu cầu 1012 chia cho 9 dư 1.


⇒ 1012 – 1 phân tách hết cho 9.

b. Số 1010 có tổng các chữ số là 1 + 0 + 0 + … + 0 = 1

⇒ 1010 + 2 tất cả tổng các chữ số là một trong + 0 + 0 + … + 0 + 2 = 3

Vì 3 phân chia hết mang đến 3 nhưng lại không phân tách hết cho 9.

Vậy 1010 + 2 phân tách hết mang đến 3 nhưng lại không phân chia hết mang lại 9.

Bài 138 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Điền chữ số vào vết * sẽ được số phân tách hết mang lại 3 cơ mà không phân chia hết mang lại 9?

a. 53* b. *471

Lời giải:

a. Ta có: (53*)− − − − ⋮ 3 ⇔ <5 + 3 + (*)> ⋮ 3 ⇔ <8 + (*)> ⋮ 3

⇒ (*) ∈ A = 1; 4; 7 (I)

(53*)− − − − :/. 9 ⇔ <5 + 3 + (*)> :/. 9 ⇔ <8 + (*)> :/. 9

⇒ (*) ∈ B = 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 (II)

Từ (I) cùng (II) suy ra: (*) ∈ A ∩ B = 4; 7

Vậy ta được các số: 534; 537.

b. Ta có (*471)− − − − ⋮ 3 ⇔ <(*) + 4 + 7 + 1> ⋮ 3 ⇔ <12 + (*)> ⋮ 3

⇒ (*) ∈ C = 0; 3; 6; 9 (III)

Vì (*) ở chữ số hàng nghìn nên (*) khác 0. Suy ra: (*) = 3; 6; 9

(*471)− − − − :/. 9 ⇔ <(*) + 4 + 7 + 1> :/. 9 ⇔ <12 + (*)> :/. 9

⇒ (*) ∈ D = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 (IV)

Từ (III) cùng (IV) suy ra: (*) ∈ C ∩ D = 3; 9

Vậy ta được các số: 3471; 9471.

Bài 139 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: search chữ số a với b thế nào cho a – b = 4 và 87ab− − − − ⋮ 9

Lời giải:

Ta có: 87ab− − − − ⋮ 9 ⇔ (8 + 7 + a + b) ⁝ 9 ⇔ (15 + a + b) ⁝ 9

Suy ra: (a + b) ∈ 3; 12

Vì a – b = 4 đề nghị a + b > 3. Suy ra a + b = 12

Thay a = 4 + b vào a + b = 12, ta có:

b + (4 + b) = 12 ⇔ 2b = 12 – 4

⇔ 2b = 8 ⇔ b = 4

a = 4 + b = 4 + 4 = 8

Vậy ta có số: 8784.

Bài 140 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Điền vào lốt * các chữ số đam mê hợp:

****

x 9

(2118*)− − − − − − −

Lời giải:

Vì **** x 9 = 2118* buộc phải (2118*)− − − − − ⋮ 9

⇔ <2 + 1 + 1 + 8 + (*)> ⋮ 9 ⇔ <12 + (*)> ⋮ 9

Vì (*) là số tự nhiên và thoải mái có một chữ số đề xuất (*) = 6.

Vậy 21186 : 9 = 2354

2354

x 9

21186− − − − − − −

Bài 12.1 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Nếu a + b + c = 9 thì abc− − − − ⋮ 9;

b) Nếu a + b + c = 18 thì abc− − − − ⋮ 18;

c) Nếu abc− − − − ⋮ 9 thì a + b + c = 9.

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai do với số 189 bao gồm tổng những chữ số bởi 18 tuy nhiên không phân tách hết mang đến 18.

c) Sai vì a + b + c rất có thể bằng 18. Ví dụ số 189

Bài 12.2 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Có từng nào số tự nhiên có tía chữ số và phân tách hết mang đến 3?

Lời giải:

Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số và phân chia hết mang đến 3 là 102.


Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 3 chữ số và chia hết mang lại 3 là 999.

Khoảng giải pháp giữa nhì số thường xuyên chia hết đến 3 là 3.

Do đó, tổng số những số là: (999 – 102) : 3 + 1 = 300 (số)

Bài 12.3 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: mang lại n = 7a5− − − − + 8b4− − − −. Biết a – b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Diễn Biến Tâm Trạng Của Nhân Vật Mị Trong Đêm Mùa Xuân (14 Mẫu)

Lời giải:

Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi phân tách cho 9.