Đề bài: đối chiếu nội dung bản vẽ gắn thêm với bản vẽ bỏ ra tiết. Phiên bản vẽ gắn dùng để triển khai gì?

Lời giải 

* So sánh

- giống nhau: Đều là phiên bản vẽ chuyên môn và tất cả hình biểu diễn, kích cỡ và form tên

- không giống nhau:

Bản vẽ lắp

Bản vẽ chi tiết

- không có yêu ước kỹ thuật

- Bảng kê: có số lắp thêm tự, tên thường gọi chi tiết, số lượng, vật dụng liệu.

Bạn đang xem: So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết

 - nhờ các cụ thể lắp ghép với nhau tạo nên một thành phần máy hoặc máy

- Yêu cầu kĩ thuật: gồm hướng dẫn về gia công, xử lý bề mặt...

- không có bảng kê

- bản vẽ cụ thể là một trong các thành phần để thành lập lên bạn dạng vẽ lắp

* phiên bản vẽ lắp cần sử dụng trong thiết kế, đính ráp và sử dụng sản phẩm

*
so sánh nội dung phiên bản vẽ đính thêm với phiên bản vẽ đưa ra tiết." width="683">

Cùng đứng đầu lời giải tham khảo thêm về bản vẽ đính và bạn dạng vẽ chi tiết nhé:

A. Bản vẽ lắp:

I. Ngôn từ của phiên bản vẽ lắp

Bản vẽ gắn là tài liệu kĩ thuật hầu hết dùng vào thiết kế, lắp ráp và áp dụng sản phẩm.

Bản vẽ lắp biểu đạt hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí đối sánh giữa các cụ thể máy của sản phẩm.

*
đối chiếu nội dung bạn dạng vẽ lắp với bản vẽ cụ thể (ảnh 2)" width="616">

Hình biểu diễn: bao gồm hình chiếu với hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí các cụ thể máy của cục vòng đai.

Kích thước: Gồm size chung của sản phẩm, kích thước lắp của những chi tiết.

Bảng kê: có số sản phẩm tự, tên thường gọi chi tiết, số lượng,vật liệu …

Khung tên: thương hiệu sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bạn dạng vẽ, cơ sở kiến tạo …

II. Đọc bản vẽ lắp

Đọc bạn dạng vẽ lắp là thông qua các câu chữ của phiên bản vẽ đính thêm để biết được hình dạng. Kết cấu của thành phầm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.

Khi đọc thường theo trình tự độc nhất vô nhị định.

- khung tên.

- Bảng kê.

- Hình biểu diễn.

- Kích thước.

- Phân tích đưa ra tiết.

- Tổng hợp.

*
đối chiếu nội dung phiên bản vẽ đính với bản vẽ cụ thể (ảnh 3)" width="683">

Lưu ý:

1. Chất nhận được vẽ một trong những phần hình giảm (hình cắt cục bộ) làm việc trên hình chiếu.

2. Kích thước chung: form size chiều dài, độ cao và chiều rộng lớn của sản phẩm.

3. Size lắp: kích thước chung của hai chi tiết ghép cùng nhau như 2 lần bán kính của trục với lỗ, 2 lần bán kính ren.

4. địa chỉ của chi tiết: mỗi cụ thể được tô một màu nhằm xác định vị trí của chính nó ở trên bạn dạng vẽ.

5. Trình tự túa lắp: ghi số cụ thể theo trình tự toá và lắp.

B. Bạn dạng vẽ đưa ra tiết:

I. Định nghĩa:

Bản vẽ cụ thể là bạn dạng vẽ vừa biểu hiện được hình dạng, vừa diễn tả được form size và các yêu ước kỹ thuật trong bạn dạng vẽ. Thường thì phiên bản vẽ cụ thể gồm: những hình biểu diễn, khung bạn dạng vẽ cùng khung tên, các con số kích thước và những yêu cầu kỹ thuật. Bản vẽ chi tiết là tư liệu kĩ thuật dùng trong việc sản xuất và soát sổ chi tiết.

II. Giải pháp đọc bạn dạng vẽ bỏ ra tiết

Trình trường đoản cú đọc phiên bản vẽ

Gồm 5 bước: 

1. Đọc nội dung trong form tên.

2. Phân tích các hình chiếu, hình cắt.

3. So sánh kích thước.

4. Đọc yêu mong kĩ thuật.

5. Mô tả hình dáng và cấu trúc của bỏ ra tiết, công dụng của cụ thể đó.

Bản vẽ ống lót: 

Tên gọi đưa ra tiết: ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

*
so sánh nội dung phiên bản vẽ gắn thêm với bạn dạng vẽ cụ thể (ảnh 4)" width="683">

Tên điện thoại tư vấn hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt tại đoạn hình chiếu đứng.

Kích thước chung của bỏ ra tiết: 28mm,30mm.

Kích thước các phần của bỏ ra tiết: Đường kính ngoài 18mm, đường kính lỗ 16mm, chiều dài 30mm.

Gia công: làm tù cạnh

Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

Mô tả ngoại hình và cấu trúc của đưa ra tiết: ống hình trụ tròn.

Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa những chi tiết.

Phân loại bạn dạng vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật bao hàm :

- bạn dạng vẽ chi tiết

- phiên bản vẽ gắn ráp

- bạn dạng vẽ tháo dỡ rời

- bạn dạng vẽ sơ đồ

C. Bài tập: thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: Bản vẽ đính thêm thể hiện:

A. Làm ra sản phẩm

B. Kết cấu sản phẩm

C. Vị trí đối sánh giữa các cụ thể của sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Bản vẽ lắp cần sử dụng trong:

A. Kiến tạo sản phẩm

B. đính ráp sản phẩm

C. Thực hiện sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Trong phiên bản vẽ lắp biểu đạt mấy nội dung?

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5

Đáp án: C

Đó là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, size tên.

Xem thêm: Xem Phim Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi Có Bao Nhiêu Tập, Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi Có Bao Nhiêu Tập

Câu 4: Bản vẽ lắp gồm thêm ngôn từ nào mà phiên bản vẽ chi tiết không có?

A. Hình biểu diễn 

B. Kích thước 

C. Bảng kê 

D. Size tên

Đáp án: C

Câu 5: Bản vẽ lắp thiếu ngôn từ nào so với bạn dạng vẽ bỏ ra tiết?

A. Hình biểu diễn

B. Yêu cầu kĩ thuật

C. Kích thước

D. Size tên

Đáp án: B

Câu 6: Trình từ bỏ đọc phiên bản vẽ lắp gồm mấy bước?

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7

Đáp án: C

Đó là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, size tên, phân tích đưa ra tiết, tổng hợp.

Câu 7: Trình tự đọc bản vẽ gắn khác trình từ bỏ đọc phiên bản vẽ cụ thể ở chỗ tất cả thêm bước: