Hệ thống triết lý Toán 11 qua Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số chi tiết nhất. Tổng đúng theo loạt bài xích hướng dẫn lập Sơ đồ tứ duy Toán 11 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác

1. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất

*

2. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số cụ thể (kèm video)

*

Video sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số

B. Cầm tắt công thức toán 11 chương 1 đại số - Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác


I. Phương pháp lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

II. Hàm số lượng giác

*

*

*

III. Phương trình lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C. Các dạng toán về Phương trình lượng giác và cách thức giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng những công thức nghiệm khớp ứng với mỗi phương trình.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy toán 11

Dạng 2: Giải một số phương trình lượng giác đưa được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức biến đổi để lấy về phương trình lượng giác đã mang lại về phương trình cơ phiên bản như Dạng 1.

Dạng 3: Phương trình hàng đầu có một hàm con số giác

* Phương pháp

- Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

*

Dạng 4: Phương trình bậc hai tất cả một hàm số lượng giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai so với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta gồm phương trình at2 + bt + c = 0.

* lưu lại ý: Khi để t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải bao gồm điều kiện: -1≤t≤1

Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

* Phương pháp

 

*

 - Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 so với t.

* lưu ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) có nghiệm lúc c2 ≤ a2 + b2

Dạng bao quát của PT là: asin + bcos = c, (a≠0,b≠0).

Xem thêm: Tại Sao Lại Có Sự Khác Nhau Giữa Khí Hậu Đại Dương Và Khí Hậu Lục Địa

Dạng 6: Phương trình đối xứng với sinx và cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).