(ĐH B - 2008) Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Chất điện li là chất thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện:

1. Tung trong nước.

Bạn đang xem: Số chất điện li là

2. Khi tan vào nước, bao gồm phân li ra những ion.


* hóa học không năng lượng điện li: C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ) khi rã trong nước KHÔNG phân li ra được các ion yêu cầu dung dịch không dẫn được điện

* chất điện li: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4

KAl(SO4)2.12H2O $xrightarrow,,K^ + ,, + ,,Al^3 + ,, + ,,2SO_4^2 - + ,,12H_2O$

$CH_3COOH,,,,overset leftrightarrows ,,,,CH_3COO^ - ,, + ,,H^ + $

$Ca(OH)_2,,xrightarrow,,,,Ca^2 + ,,, + ,,,2OH^ - $

$CH_3COONH_4,,xrightarrow,,,CH_3COO^ - ,, + ,,NH_4^ + $


Đáp án đề xuất chọn là: b


*


KAl(SO4)2.12H2O là 1 trong chất


...

Bài tập tất cả liên quan


Ôn tập chương sự điện li Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Dãy nào dưới đây chỉ bao gồm những hóa học điện li mạnh?


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu ớt là


Các dung dịch tiếp sau đây có thuộc nồng độ 0,001M, hỗn hợp nào dẫn điện kém độc nhất ?


Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào dưới đây không đúng ?


Dung dịch HF 0,02M bao gồm độ năng lượng điện li α = 0,015M. Mật độ ion H+ bao gồm trong hỗn hợp là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta khẳng định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?


Muối nào tan vào nước sinh sản dung dịch có môi trường kiềm ?


Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, đông đảo muối có môi trường xung quanh trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số hóa học trong dãy vừa làm phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa phản ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất có tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan bao gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a với b theo lần lượt là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan chiếm được là


Khi đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl chiếm được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam chất tan. độ đậm đặc mol của HCl trong dung dịch đã cần sử dụng là


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Hỗn hợp Y có pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý hiếm pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd láo lếu hợp gồm HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước bắt buộc thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl bao gồm pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit bao gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch có pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:


Dung dịch axit fomic HCOOH 0,007 M gồm độ năng lượng điện li = 0,1. Tính pH của hỗn hợp HCOOH:


Các ion như thế nào sau không thể cùng tồn trên trong một dung dịch ?


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng 1 cation cùng 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch kia là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản bội ứng


Cho những phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH gồm Ka = 10-4,76.

Xem thêm: Tết Trung Thu Là Ngày Gì Và Ý Nghĩa Tết Trung Thu Việt Nam Ra Sao?


Chất dùng để làm phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là:


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với dung dịch axit dạn dĩ HNO3 0,1M nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì review nào sau đây là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. đề nghị hòa tung vào nước đa số muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.