Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tiếng Anh 8 Global Success
Unit 7: Environmental protection
Unit 8: Shopping
Unit 9: Natural disasters
Review 3Unit 10: Communication in the future
Unit 11: Science và technology
Unit 12: Life on other planets
Review 4
Tiếng Anh 8 Unit 4 Skills 2 (trang 47) - tiếng Anh 8 Global Success
Trang trước
Trang sau

Lời giải bài xích tập Unit 4 lớp 8 Skills 2 trang 47 trong Unit 4: Ethnic groups of Viet phái nam Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối học thức hay, chi tiết giúp học sinh thuận tiện làm bài tập giờ đồng hồ Anh 8 Unit 4.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 4 lớp 8


1 (trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 8 Global Success): Match the phrases with the correct pictures (Ghép các cụm tự với những hình ảnh chính xác)

*

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

Giải thích:

1. Catching fish = bắt cá

2. Weaving clothing = dệt quần áo

3. Growing crops = trồng trọt

2 (trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 8 Global Success): Listen và tick (V) the activities that minority children bởi to help their families. (Nghe và lưu lại (V) những hoạt động mà trẻ nhỏ dân tộc thiểu số làm để giúp đỡ gia đình)


Bài nghe:

*

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 5 - 6

Nội dung bài xích nghe:

Ethnic minority Children might live a life different from that of most Ken"s Children. They spend some of their time helping their parents inside and outside the house. They learn to work from an early age, usually at six. Girls help look after the house, care for smaller children, weave clothing and prepare food. Boys learn to vì what their fathers do. They grow crops, raise the family"s livestock và catch fish. In the evening, the family often gathers around the mở cửa fire. Children listen khổng lồ stories or legends of heroes from their grandparents. They also listen to adults talk about their work. This is how the elders pass on traditions and knowledge to their Children. Nowadays, more & more minority Children are going lớn school. There, they meet Children from other ethnic groups. They play new games & learn new things.


Hướng dẫn dịch:

Trẻ em dân tộc thiểu số rất có thể sống một cuộc sống thường ngày khác với số đông trẻ em của Ken. Chúng ta dành một số thời gian của họ để giúp đỡ phụ huynh của họ trong và xung quanh nhà. Bọn họ học cách thao tác từ khi còn nhỏ, hay là thời điểm sáu tuổi. Các chị em giúp trông nhà, chăm lo trẻ nhỏ, dệt áo xống và chuẩn bị thức ăn. Nam nhi học biện pháp làm số đông gì phụ thân của chúng làm. Chúng ta trồng trọt, chăn nuôi gia đình và đánh bắt cá. Buổi tối, gia đình thường kết chặt bên phòng bếp lửa hồng. Trẻ em lắng nghe những mẩu chuyện hoặc thần thoại về các anh hùng từ ông bà của chúng. Chúng ta cũng lắng nghe người lớn nói về công việc của họ. Đây là cách những người lớn tuổi truyền lại truyền thống và kiến ​​thức cho con cái của họ. Hiện nay nay, ngày càng có rất nhiều trẻ em dân tộc thiểu số được cho trường. Ở đó, họ gặp mặt những đứa trẻ em từ những nhóm dân tộc bản địa khác. Chúng ta chơi đa số trò chơi mới và học những điều mới.

3 (trang 47 sgk tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and circle the correct answer A, B, or C. (Nghe lại cùng khoanh tròn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Minority children usually learn to lớn work at _______________.

A. Twelve B. Ten C. Six


2. Girls _______________.

A. Weave clothing B. Vày the gardening C. Catch fish

3. Boys _______________.

A. Prepare food B. Raise livestock C. Bởi vì housework

4. Children learn traditions through _______________

A. Work B. Music C. Stories

5. The number of minority children going to lớn school is _______________.

A. Going up B. Going down C. Staying the same

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Trẻ nhỏ dân tộc thiểu số thường xuyên học thao tác lúc sáu tuổi.

2. Cô bé dệt quần áo.

3. Con trai chăn nuôi.

4. Con trẻ học truyền thống qua những câu chuyện.

5. Số trẻ nhỏ dân tộc thiểu số đến trường càng ngày càng tăng.

4 (trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 8 Global Success): chú ý five things you bởi to help your family. (Ghi chú 5 điều chúng ta làm sẽ giúp đỡ mái ấm gia đình của bạn)

Gợi ý:

- Throw away your garbage.

- Dust the room.

- Make your bed.

- Pick up books & toys.

- Ask other family members if they need help.

Hướng dẫn dịch:

- quăng quật rác của bạn.

- Hút lớp bụi phòng.

- vệ sinh giường.

- thu dọn sách vở, đồ chơi.

- Hỏi các thành viên không giống trong mái ấm gia đình nếu họ yêu cầu giúp đỡ.

5 (trang 47 sgk giờ đồng hồ Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you vì to help your family. Use the ideas in 4. (Viết đoạn văn (80 - 100 từ) đề cập về những vấn đề em làm sẽ giúp đỡ gia đình. Sử dụng các ý tưởng bài 4)

Gợi ý:

As a member in my family, I help my family by throwing away your garbage, dusting all the rooms, picking up books & toys và asking other family members if they need help. Myparents bởi a lot of work for us it is our fundamental duty khổng lồ serve them back as a responsible family thành viên by keeping our house clean, etc we can become helping hands for our parents which make us learn a lot of new things also & develop a sense of responsibility in us.

Hướng dẫn dịch:

Là mtv trong gia đình, tôi giúp đỡ gia đình bằng phương pháp vứt rác, vệ sinh bụi những phòng, nhặt sách với đồ chơi và hỏi các thành viên không giống trong mái ấm gia đình nếu họ nên giúp đỡ. Cha mẹ tôi làm không hề ít việc cho cái đó ta, chúng ta có thể trở thành những người dân giúp câu hỏi cho cha mẹ, vấn đề này khiến họ học được rất nhiều điều mới và phát triển ý thức trách nhiệm trong bọn chúng ta.

Lời giải bài bác tập tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam hay khác:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi dành riêng cho giáo viên với gia sư giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Phần Skills 2 giúp cho mình học luyện tập, củng vắt về 2 năng lực vô cùng quan trọng trong giờ Anh chính là Listening (nghe) cùng Writing (viết) theo chủ đề Our Customs và Traditions . Bài viết là nhắc nhở về giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


2. Listen to lớn Mai’s presentation và complete the table with no more than three words from the recording. 3. Listen again và tick ( √ ) true (T) or false (F).
*

LISTENING

1. Look at the picture. What tradition vì chưng you think this is? giới thiệu your ideas with a partner.(Nhìn vào bức tranh. Em nghĩ đó là truyền thống lịch sử nào? chia sẻ ý kiến của mình với 1 fan bạn.)

I think it is Xoe dance.

Tôi nghĩ về nó là điệu múa xòe.

2. Listen to lớn Mai’s presentation and complete the table with no more than three words from the recording. (Nghe bài bác thuyết trình của Mai và xong bảng sau với không thật 3 trường đoản cú từ bài nghe.)

What is the tradition?

Nó là truyền thống lịch sử gì?

The xoe dance

Điệu múa Xòe

What does the dance express?

Điệu múa biểu thị điều gì?

Working life & wishes for a (1) happy & wealthy life

Cuộc sống làm việc và ước mơ về cuộc sống đời thường hạnh phúc và sung túc

Where bởi people perform xoe?

Người ta biểu diễn múa xòe nghỉ ngơi đâu?

Public và (2) private gatherings

Các buổi tụ hội ở công cộng hoặc riêng tư

How many xoe forms are there?

Có bao nhiêu hiệ tượng múa xòe?

More than (3) thirty

Hơn 30

What is the most popular form?

Hình thức làm sao là thịnh hành nhất?

(4) the circle dance

Múa vòng tròn

Why is it the most popular?

Tại sao nó lại thịnh hành nhất?

It expresses (5) social unity

Nó biểu hiện sự đoàn kết của tất cả dân tộc

How bởi vì people perform it?

Người ta biểu diễn nó như vậy nào?

Make a circle around the (6) fire và dance to (7) the music

Xếp thành một vòng tròn quanh gò lửa với múa theo điệu nhạc

Why should they continue this tradition?

Tại sao họ nên liên tiếp truyền thống này?

It reflects thai (8) culture and lifestyle

Nó bội nghịch ánh văn hóa và lối sinh sống của tín đồ Thái

Audio script:

Today I’m going khổng lồ tell you about the xoe dance, a traditional dance of the bầu ethnic group in Viet
Nam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. The xoe dance expresses people’s working life & wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public & private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions. The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular size is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to lớn make a circle around the fire and dance lớn the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves. Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects bầu culture & lifestyle. As a bầu folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow & people won’t get married.

Hôm ni tôi sẽ giới thiệu cho mình về điệu múa xòe, một điệu múa truyền thống cuội nguồn của người dân tộc bản địa Thái làm việc Việt Nam. Người thái đã theo truyền thống tinh thần này trải qua không ít thế hệ. Điệu múa xòe thể hiện cuộc sống làm bài toán và cầu mơ của con bạn và niềm sung sướng và sung túc. Nó được thể hiện ở cả hồ hết buổi tụ tập nơi công cộng và riêng rẽ tư như là các đợt nghỉ lễ tết, các lễ hội hay các cuộc đoàn viên gia đình. Điệu múa xòe tất cả hơn 30 hiệ tượng được dựa trên 6 vẻ ngoài cổ đầu tiên. Bề ngoài phổ đổi thay nhất là múa vòng xòe hay còn được gọi là múa vòng tròn chính vì nó biểu thị sự liên kết của dân tộc. đa số người, cả già lẫn trẻ, núm tay để chế tạo ra thành một vòng tròn quanh gò lửa cùng múa theo điệu nhạc. Bên cạnh múa vòng tròn, bao hàm điệu múa khác với nón lá, quạt giấy hoặc khăn. Những người cao tuổi nói họ không nên phá vỡ truyền thống cuội nguồn này bởi vì nó làm phản ánh văn hóa và lối sinh sống của người Thái. Như lời một bài bác hát dân gian của người Thái, nếu không có múa xòe, lúa sẽ không còn mọc và mọi tín đồ sẽ chẳng rước nhau.

3. Listen again và tick ( √ ) true (T) or false (F).(Nghe lại với √ đúng hoặc sai.)

TF

1. The xoe dance is a spiritual tradition of thai ethnic people.

Điệu múa xòe là một truyền thống tinh thần của người dân tộc bản địa Thái.

2. There are 16 ancients forms of Xoe.

Có 16 bề ngoài múa xòe cổ truyền.

3. Only young people perform the circle dance.

Chỉ bạn trẻ mới trình diễn múa vòng tròn.

4. Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe.

Những điệu múa cùng với nón lá, quạt giấy hay khăn là 1 vài vẻ ngoài của múa xòe.

5. The importance of xoe is expressed in an old bầu song.

Tầm quan trọng của múa xòe được biểu hiện trong một bài hát Thái cổ.

4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.(Làm câu hỏi theo cặp. Đọc về một điệu múa truyền thống cuội nguồn của Nhật Bản. Viết câu trả chỉnh phụ thuộc vào thông tin cho sẵn.)

The Obon dance is a traditional Japanese dance. It expresses people"s honouring their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of nhật bản and in mid-July in other regions. There are many Obon dance forms. Different regions have different forms. The most typical size is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, & some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. Lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống lịch sử Nhật Bản. Nó thể hiện sự tôn nghiêm của đa số người đối với tổ tiên của họ. Liên hoan Obon diễn ra vào giữa tháng 8 sống nhiều quanh vùng của nước Nhật cùng vào thời điểm giữa tháng 7 sinh sống những khu vực khác. Tất cả nhiều vẻ ngoài múa Obon. Hồ hết khu vực khác biệt lại có những hình thức khác nhau. Bề ngoài tiêu biểu độc nhất vô nhị là múa vòng tròn. Fan ta xếp thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài ba vũ công di chuyển theo kim đồng hồ đeo tay và vài ba người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là trong những truyền thống đặc biệt quan trọng nhất. Nhiều người trở về sum vầy với mái ấm gia đình họ vào suốt lễ hội Obon.

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs & traditions and have chosen to write about the Obon dance. Now write a mô tả tìm kiếm of this dance. Begin with the following sentence.(Tưởng tượng rằng em vẫn tham gia cuộc thi viết về phong tục và truyền thống cuội nguồn và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ hãy viết một đoạn diễn tả về điệu múa này. Bước đầu bằng câu sau đây.)

There is a tradition in nhật bản that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of nhật bản and in mid-July in other regions. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order khổng lồ perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really lượt thích this dance and hope that oneday I have a chance to lớn try it.

Có một truyền thống lâu đời ở Nhật bản mà ngơi nghỉ đó bạn ta màn trình diễn điệu múa Obon trong suốt tiệc tùng Obon. Lễ hội ra mắt vào mon 8 ở các vùng Nhật phiên bản và vào giữa tháng 7 ở phần nhiều vùng khác. Gồm nhiều hình thức múa Obon khác biệt ở các vùng khác nhau. Để biểu hiện nó, bạn ta xếp thành một vòng tròn quanh một yagura, một sảnh khấu cao bởi gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ, và vài fan ngược chiều kim đồng hồ. Tôi thiệt sự khôn xiết thích điệu múa này và hi vọng một ngày nào đó tôi có cơ hội để thử nó.

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they showroom anything different? Can you spot any mistakes in their work? giới thiệu your ideas.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Học Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng

(Khi đang hoàn thành, đàm phán bài của bản thân mình với một bạn khác. Bạn ấy có thêm gì không giống vào nữa không? Em có thể tìm ra lỗi nào trong bài của bạn ấy không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình.)

Các em trường đoản cú trao đổi bài bác cho nhau, tra cứu lỗi và tự nhận xét nhé.