Câu răn dạy nhủ áp dụng “should” chắc hẳn không còn gì khác xa lạ với những người học giờ Anh bọn chúng mình. Cầm nhưng, chúng ta đã biết hết những cấu tạo khác bao gồm từ “should” chưa? chúng ta có biết các cấu trúc should được sử dụng ra làm sao không? vớ tần tật về kỹ năng cấu trúc should sẽ tiến hành Step Up bật mí cho chính mình trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Sau should là gì


1. Cấu trúc should và phương pháp dùng

Đầu tiên, họ cùng khám phá công thức và cách thực hiện những cấu tạo should phổ biến như cấu tạo should have với should be nhé.

Cấu trúc should tiếng Anh là gì?

“Should” là một trợ rượu cồn từ, hay đúng mực hơn là một trong động từ tình thái. “Should” thường với nghĩa là “nên” làm cái gi đó, hoặc “phải” làm cái gi đó.

Ví dụ:

You should not do that, it’s against the rules.

(Bạn kiêng kị vậy đâu, vậy là phạm quy tắc đấy.)

Shouldn’t you get trang chủ early?

(Không phải bạn nên đi về công ty sớm à?)

Susie should be studying at school right now.

(Chắc bây giờ Susie đang ở trường với học bài.)

*
*
*
*

3. Bài tập cấu trúc should

Bài 1: Điền should hoặc ought to lớn vào chỗ trống You _______ drive more slowly in this freezing weather.  They _______ have more parks in the thành phố centre. “Do you think I _______ invite them lớn my party?” “Yes, I think you _______.” We _______ eat lots of fruit and vegetables every day. This television never works as it _______. Look at the picture – it’s terrible!  There _______ be some good films at the cinema this weekend. I _______ have apologised lớn him after I was so rude. I’ll điện thoại tư vấn him later to lớn say sorry.

 

Đáp án:

should ought khổng lồ should/should ought khổng lồ should ought to lớn ShouldBài 2: Viết lại câu thực hiện từ should It’s dark outside, why don’t you turn on the lights? Mary got a B for her Chemistry course. She could get an A for her effort. We have a demo today. I guess the teacher is printing the exam papers. If you want lớn join the party, you will have lớn notify the host before 14th August. I’m not satisfied, you are not studying.

Xem thêm: Tình Yêu Đơn Phương Tiếng Anh Là Gì, Yêu Đơn Phương Trong Tiếng Anh Là Gì

 

Đáp án:

It’s dark outside, shouldn’t you turn on the lights? Mary got an B for Chemistry course. She should have got an A for her effort. We have a test today. The teacher should be printing the exam papers. Should you want to join the party, you will have to lớn notify the host before 14th August. I’m not satisfied, you should be studying.