*

phần lớn chủ trương công tác lớn
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết trong thực tiễn và gớm nghiệm
bình luận - Phê phán

Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại, thâm thúy nhất trong kế hoạch sử. Bởi, đó là “Cuộc bí quyết mạng biết từ bảo vệ”, là ngọn cờ giải phóng trái đất khỏi áp bức bóc lột; “ngôi sao chỉ đường” để Đảng cộng sản nước ta lãnh đạo quần chúng ta làm cho nên thắng lợi Cách mạng mon Tám năm 1945 cùng trong đấu tranh đảm bảo an toàn thành quả bí quyết mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện tại nay.

Bạn đang xem: Sau cách mạng tháng 10 nga, trong những năm nội chiến, lênin đã thực hiện chính sách:

Lenin diễn giả trong sự cỗ vũ của binh sỹ Hồng quân (ảnh tư liệu)

Những bước đi thành công xuất sắc trong tiến trình bảo đảm thành quả biện pháp mạng mon Mười Nga đã trở thành động lực mạnh khỏe cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng dậy đấu tranh cản lại ách áp bức, tách bóc lột của giai cấp tư sản; đồng thời, thúc đẩy trào lưu giải phóng dân tộc, phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế phát triển. Nhờ đó, kẻ thống trị vô sản vững vàng tin bước tới vũ đài chủ yếu trị với tư phương pháp là giai cấp trung trung tâm của thời đại. Đánh giá ý nghĩa sâu sắc của bí quyết mạng tháng Mười, tp hcm cho rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, phương pháp mạng tháng Mười phát sáng khắp năm châu,... Trong lịch sử hào hùng loài người trước đó chưa từng có cuộc giải pháp mạng như thế nào có ý nghĩa sâu sắc to béo và sâu xa như thế”3. Người khẳng định: ao ước cứu nước cùng giải phóng dân tộc không có con con đường nào khác tuyến phố cách mạng vô sản. Đây là cửa hàng tiền đề nhằm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng Đảng cùng sản nước ta lãnh đạo quần chúng. # ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.

Tự bảo đảm an toàn thành trái của phương pháp mạng tháng Mười Nga không chỉ có là “Ánh sáng” soi rọi sự nghiệp tranh đấu giải phóng các dân tộc bị áp bức, nhưng mà còn định hướng sự nghiệp xây dựng, bảo đảm Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực sự đó là không thể phủ nhận. Mặc dù nhiên, những thế lực thù địch lợi dụng sự kiện xảy ra ở Liên Xô và những nước làng mạc hội chủ nghĩa làm việc Đông Âu vào thập kỷ 80, 90 của cố kỷ XX, ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, bóp méo lịch sử, mưu toan xóa bỏ vóc dáng vĩ đại của cuộc bí quyết mạng mon Mười Nga với những luận điệu: chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn lỗi thời; chủ nghĩa xã hội đã chấm dứt; phương pháp mạng tháng Mười Nga chỉ với “cuộc nổi dậy mang ý nghĩa chất Nga thuần túy”; việc thiết lập Nhà nước công - nông Xô viết là “đi chệch” quy luật cải tiến và phát triển chung của xóm hội loại người, v.v.

Song, sự xuyên tạc của mình chỉ là công “dã tràng”. Bởi, trong thực tiễn đã vật chứng dù thời cuộc có tương đối nhiều chuyển biến, nhưng vấn đề “một cuộc biện pháp mạng chỉ có mức giá trị khi nào nó biết trường đoản cú vệ” vẫn còn đó nguyên giá chỉ trị. Ghi lưu giữ lời chỉ dẫn của V.I. Lênin “hãy lưu giữ rằng bọn họ không được phép lơi là 1 giây phút nào trong việc bảo đảm công nhân với nông dân của ta và bảo vệ những kết quả đó của họ”5, yên cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định, tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng chế những vụ việc cơ phiên bản về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ và cơ chế xã hội chủ nghĩa. Triệu tập xây dựng cả tiềm năng và nạm trận quốc phòng toàn dân gắn thêm với rứa trận bình yên nhân dân, xây dựng quanh vùng phòng thủ tỉnh, tp vững chắc; tạo ra lực lượng vũ trang giải pháp mạng, bao gồm quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, lấy xây dựng vững to gan về thiết yếu trị làm cơ sở, nhằm nâng cấp chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững kiên cố độc lập, nhà quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, đơn vị nước, quần chúng. # và chế độ xã hội nhà nghĩa,… phát hiện tại sớm và cách xử trí kịp thời hầu hết yếu tố bất lợi, nhất là đông đảo yếu tố nguy hại gây thốt nhiên biến; tăng cường đấu tranh làm thảm bại mọi thủ đoạn và hoạt động chống phá của những thế lực thù địch”6. Đặc biệt, luôn luôn nhận thức, tiệm triệt sâu sắc vấn đề của V.I. Lênin: “một cuộc biện pháp mạng chỉ có mức giá trị bao giờ nó biết từ vệ”, coi đó là một trong những nguyên tắc không thay đổi trong thi công và bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

PGS, TS. VŨ quang VINH, học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh________________

1 - V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 37.

2 - Sđd, tr. 145.

3 - tp hcm –Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 300.

4 - Sđd, Tập 4, tr. 03.

5 - V.I. Lênin –Toàn tập,Tập 44, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 370 - 371.

Xem thêm: Tài Liệu, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module 9

6 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm công nghệ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 117.