Because với because of phần đa là cấu tạo trong giờ đồng hồ Anh thực hiện để diển đạt lý do, vì sao hoặc sự phàn nàn về một ai kia hoặc vụ việc nào đó. Dù quen thuộc nhưng nhiều bạn học sinh vẫn lần khần trong sách sử dụng because với because of.

Bài viết của x-lair.com sẽ cung ứng đầy đầy đủ và đưa ra tiết kết cấu Because of, Because và biện pháp phân biệt.




Bạn đang xem: Sau because of là gì

1. Quan niệm về cấu trúcBecause cùng Because Of

Becauselà 1 giới từ bỏ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

*
*
*
*
Bài tập về cấu trúc WonderBài tập 1

Điền because/ because of vào khu vực trống

We stopped playing tennis ……. The rainIt was all …….. Her that we got into troubleWe had to lớn hurry indoors …… it was rainingI am late ……. The trafficWe didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terribleShe found the exam easy …….. She had worked hard during the courseHe can’t drive …….. His illnessThe restaurant closed down …….. The recessionHe found working in japan very difficult ……… the language problemHe’s very difficult khổng lồ understand ……… his accentBài tập 2

Viết lại câu với cấu trúc because of

Because it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel to lớn the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got a mark of 10 on the Math exam so I am very happy today

Đáp án :

Đáp án bài xích tập 1because ofbecause of becausebecause of becausebecausebecause ofbecause of because of because ofĐáp án bài 2Because of the rain, we stopped the matchBecause of his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beauty, her husband very loves herBecause of the hot, we will travel to lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 marks, I am very happy today

Bài viết bởi vì x-lair.com sẽ tổng hợp rất đầy đủ kiến thức về phong thái sử dụng, gửi đổicấu trúc because of, because.

Xem thêm: Nhận Dạng Biển Số Xe - Nhận Diện Biển Số Xe Việt Nam

Hi vọng rằng, với nội dung bài viết này các bạn đã phần nào hiểu rõ hơn với phân biệt được cáccấu trúc because of, because trong tiếng Anh. Chúc chúng ta học tập thật tốt!