Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Satisfy là gì

*
*
*

satisfy
*

satisfy /"sætisfai/ rượu cồn từ làm cho thoả mãn, làm vừa lòng, đáp ứng nhu cầu (được yêu thương cầu, điều kiện...)to satisfy the examiners: đáp ứng được yêu cầu của giám khảo; trúng tuyển, đỗ dạng thụ động thoả mãn, phù hợp (với thành tích...)we should not rest satisfied with our successes: họ không được vừa lòng với chiến thắng của chúng ta trả (nợ); có tác dụng tròn (nhiệm vụ); chuộc (tội) thuyết phục, minh chứng đầy đủ, khiến cho tin
đáp ứngthỏa mãnsatisfy an equation: vừa lòng một phương trìnhsatisfy an equationnghiệm đúng một phương trìnhđáp ứngsatisfy production demand (to...): đáp ứng nhu cầu sản xuấtlàm hài lònglàm vừa ýlàm vừa ý, thỏa mãnthỏa mãn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): satisfaction, dissatisfaction, satisfy, satisfactory, unsatisfactory, satisfied, dissatisfied, unsatisfied, satisfying, satisfactorily, unsatisfactorily


*

*

*

satisfy

Từ điển Collocation

satisfy verb

VERB + SATISFY must, should The education system must satisfy the needs of all children. | be able/unable to, can/could The owners were unable khổng lồ satisfy all the demands of the workers. Nothing could satisfy his desire for power. | seem lớn His answer seemed to satisfy her. | be enough to, be sufficient to Her description of events was not enough to lớn satisfy the court. | fail lớn The meal failed to satisfy his hunger.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Về Nhà Đi Con Tập 69 Vtv Giải Trí Trực Tiếp 【Y8283, Về Nhà Đi Con Tập 80 Vtv Giải Trí Trực Tiếp【Y8283

English Synonym and Antonym Dictionary

satisfies|satisfied|satisfyingsyn.: appease assure benefit comfort content convince gratify persuade please relieve suitant.: dissatisfy