Fe + Cl2 → FeCl3 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản nghịch ứng giữa sắt cùng khí clo để tạo thành FeCl3. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn biết thành phầm tạo ra thành phầm sau phản nghịch ứng cũng như cân bằng một cách chủ yếu xác.

Bạn đang xem: Sắt tác dụng với clo


2Fe + 3Cl2
*
2FeCl3

khí đá quý lục rắn (nâu đỏ)


3. Cách tiến hành phản ứng sắt ra FeCl3

Cho dây sắt quấn hình xoắn ốc (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện nay tượng phân biệt phản ứng Fe chức năng Cl2

Sắt cháy sáng chế thành khói màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă bội nghịch ứng cùng với khí clo chế tác thành sắt (III) clorua

5. Tính chất hóa học của Fe 

a. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu lại huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh sáng cao, sắt phản nghịch ứng được với nhiều phi kim.

b. Chức năng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không chức năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1: mang đến clo vào nước, chiếm được nước clo. Biết clo tác dụng không trọn vẹn với nước. Nước clo là các thành phần hỗn hợp gồm những chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2


Đáp án D

Cl2 bao gồm phản ứng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric cùng axit hipoclorơ)

Nó là các thành phần hỗn hợp của dung dịch có Cl2, axit HCl với HClO tất cả màu rubi lục nhạt và mùi siêu hắc

Trong nước Clo bao gồm chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.


Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường pha trộn clo bằng cách

A. Năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

B. đến dung dịch HCl đặc chức năng với MnO2, đun nóng.

C. điện phân hỗn hợp NaCl có màng ngăn.

D. Cho F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi dung dịch NaCl.


Đáp án B

Phương pháp pha trộn Cl2 vào phòng phân tích là cho HCl công dụng với những chất bao gồm tính oxh mạnh

4HCl + MnO2

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O


Câu 3: hóa học dùng để gia công khô khí Cl2 ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Dung dịch NaOH đặc.


Đáp án A: hỗn hợp H2SO4 đậm sệt được dùng để triển khai khô khí Cl2 ẩm .

Câu 4: Phản ứng xẩy ra khi đốt cháy fe trong bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. Tạo tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.


Đáp án A

Câu 5: chất nào sau đây phản ứng cùng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D

A. Fe + Cl2

*
FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + HCl → FeCl2


Câu 6: cho m gam bột fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M cùng H2SO4 0,25M. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, sống đktc). Quý hiếm của m cùng V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 cùng 2,24.

C. 17,8 với 4,48.

D. 17,8 cùng 2,24.


Đáp án D

Sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại nên sắt còn dư, bội nghịch ứng sản xuất muối Fe2+

Số mol những chất tất cả trong bài xích là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình bội phản ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m – 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 7: Dãy các chất cùng dung dịch nào sau đây khi rước dư rất có thể oxi hoá sắt thành fe (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng


Đáp án D

Câu 8: dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu dung dịch nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2


Đáp án D

Câu 9: đến 11,36 gam hồn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) cùng dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 gồm trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Đáp án C

Quy đổi tất cả hổn hợp gồm gồm x mol Fe với y mol O

Ta có 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta tất cả nNO = 0,06 mol

Qúa trình cho e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình thừa nhận e :

O + 2e→ O-2

y → 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định giải pháp bảo toàn electron thì: ne cho = ne nhận đề xuất 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) với (2) ta gồm x= 0,16 với y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe gồm nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. đến bột fe vào dung dịch bao gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X bao gồm hai muối hạt và chất rắn Y gồm hai kim loại. Nhị muối vào X cùng hai kim loại trong Y theo lần lượt là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 với Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 cùng Cu; Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Ag


Đáp án D

2 kim loại là Cu cùng Ag => AgNO3 bắt buộc hết

2 muối tất cả Fe(NO3)2 cùng Cu(NO3)2

Phương trình phản bội ứng theo lắp thêm tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


…………………………………..

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã đưa tới chúng ta một tư liệu rất có ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 8, siêng đề đồ Lí 8, định hướng Sinh học 8, Giải bài xích tập chất hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Giáo Án Môn Đạo Đức Lớp 2 Môn Đạo Đức, Giáo Án Đạo Đức Lớp 2 Trọn BộĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger tóm tắt via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Tổng hòa hợp quy tắc đánh dấu trọng âm môn tiếng Anh


20 phút trước
*

Số đếm với số sản phẩm tự trong tiếng Anh


1 tiếng trước

500 câu trắc nghiệm tự vựng tiếng Anh


4 giờ trước

500 câu trắc nghiệm trường đoản cú vựng giờ Anh


4 giờ trước
*

Bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh


5 giờ trước
*

Bài tập trắc nghiệm Mệnh đề trạng ngữ trong giờ đồng hồ Anh


6 giờ trước
*

Bài tập Đại từ bội phản thân trong giờ đồng hồ Anh


8 giờ trước
*

Bài tập Danh từ bỏ đếm được và Danh từ không đếm được trong tiếng Anh


9 giờ trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chú tâm này cho lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.157)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!