( 2dfrac35) ; ( 5dfrac49) ; ( 9dfrac38) ; ( 12dfrac710).

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 5 trang 14


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Có thể viết láo số thành một phân số có:

- Tử số bởi phần lý do với mẫu số rồi cùng với tử số tại đoạn phân số.

- chủng loại số bởi mẫu số tại vị trí phân số.

Xem thêm: Hãy Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Trường Cũ Siêu Hay, Tưởng Tượng 20 Năm Sau Về Thăm Lại Trường Cũ


Lời giải chi tiết

( displaystyle 2dfrac35 = 2 imes 5 + 3 over 5 =dfrac135) ;

( displaystyle 5dfrac49 = 5 imes 9 + 4 over 9 =dfrac499) ;

( displaystyle 9dfrac38= 9 imes 8 + 3 over 8 =dfrac758) ;

( displaystyle 12dfrac710 = 12 imes 10 + 7 over 10 =dfrac12710) . 

x-lair.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp x-lair.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng x-lair.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.