1. Luật lệ bàn tay trái

*
luật lệ bàn tay trái" width="262">

- phép tắc bàn tay trái (còn điện thoại tư vấn là luật lệ Fleming) là quy tắc lý thuyết của lực vì một trường đoản cú trường ảnh hưởng lên một quãng mạch gồm dòng điện chạy qua với đặt vào từ trường.

Bạn đang xem: Quy tắc nắm tay trái

- nguyên tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái làm sao cho các con đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều trường đoản cú cổ tay cho ngón tay thân hướng theo chiều chiếc điện thì ngón tay chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực năng lượng điện từ.

Quy tắc này dựa trên cơ sở lực từ ảnh hưởng lên dây điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ mẫu điện

* dl là véc tơ tất cả độ dài bằng độ nhiều năm đoạn dây điện và hướng theo chiều dòng điện

* B là véc tơ cảm ứng từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl với B, và vì chưng đó có thể xác định theo phép tắc bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc thay bàn tay phải


*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt làm thế nào cho bốn ngón tay phía theo chiều chiếc điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của mặt đường sức từ trong tâm ống dây.

Ứng dụng

a. Xác minh từ trường của mẫu điện vào dây dẫn thẳng dài

- Với chiếc điện chạy vào dây dẫn trực tiếp dài, con đường sức từ của nó là hầu như đường tròn gồm tâm nằm trên dây dẫn điện và vuông góc với loại điện. Khi đó, áp dụng quy tắc bàn tay bắt buộc để xác định chiều của con đường sức tự như sau:

+ cố gắng bàn tay phải sao cho ngón dòng choãi ra nằm dọc theo dây dẫn I, lúc đó, ngón cái chỉ theo chiều chiếc điện về điểm Q, những ngón tay còn sót lại khum theo chiều mặt đường sức từ trên đường tròn trọng điểm O (O nằm tại dây dẫn I).

+ phương pháp tính độ lớn chạm màn hình từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn chạm màn hình từ tại điểm cần xác minh I: Cường độ mẫu điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần khẳng định đến dây dẫn (m)

b. Xác định từ ngôi trường của mẫu điện trong dây dẫn uốn nắn thành vòng tròn

- Đường sức từ trải qua đường dẫn uốn thành vòng tròn có 2 loại: Đường sức từ trải qua tâm O của vòng tròn dây dẫn điện là con đường thẳng dài vô hạn.

- rất nhiều đường sức từ còn lại là hầu như đường cong lấn sân vào từ khía cạnh nam với đi ra từ khía cạnh bắc của mẫu điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ tại vai trung phong O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại điểm cần tính N: Số vòng dây dẫn điện I: Cường độ cái điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m)

c. Xác minh từ trường của dòng điện chạy trong ống dây hình trụ.

- Dây dẫn năng lượng điện quấn xung quanh ống dây hình trụ. Trong ống dây, những đường mức độ từ là phần đa đường thẳng tuy vậy song, lúc đó chiều của đường sức từ bỏ được xác định theo phép tắc bàn tay phải như sau:

+ gắng bàn tay bắt buộc rồi đặt làm thế nào cho chiều khum tư ngón tay phía theo chiều mẫu điện quấn trên ống dây, khi đó, ngón mẫu choãi ra chỉ hướng của đường mức độ từ. Đường mức độ từ bước vào từ phương diện nam với đi có mặt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ trong tâm ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại điểm cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ mẫu điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m) l: là chiều lâu năm ống dây hình tròn (m)

3. Bí quyết giải bài tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng phép tắc bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có đặc điểm:

+ Điểm đặt tại trung điểm đoạn chiếc điện

+ gồm phương vuông góc với I→ và B→, tất cả chiều tuân theo nguyên tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc chế tạo ra bới I→ cùng B→)

Trong đó: B là chạm màn hình từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ loại điện (A); l là chiều nhiều năm của sơi dây (m).

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng những đường sức từ, chiều trường đoản cú cổ tay đến những ngón tay thân chỉ chiều loại điện, lúc ấy ngón chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài xích tập

Ví dụ 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều (của 1 trong những ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong những hình vẽ sau đây:

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta tuyên bố quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, làm sao cho lòng bàn tay hứng những đường mức độ từ, chiều tự cổ tay đến các ngón tay giữa chỉ chiều dòng điện, lúc ấy ngón chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn bao gồm chiều lâu năm 10 m được đặt trong trường đoản cú trường đều phải có B = 5.10-2 T. Cho chiếc điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) khẳng định lực từ tính năng lên dây dẫn lúc dây dẫn để vuông góc với B→

b) giả dụ lực từ tính năng có độ lớn bằng 2,5√3 N. Hãy xác minh góc giữa B→ và chiều dòng điện ?

Hướng dẫn:

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có khối lượng m, mang mẫu điện I có chiều như hình, được để vào trong từ trường đều có vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn những lực tác dụng lên đoạn dây MN (bỏ qua khối lượng dây treo).

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ những lực công dụng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trung tâm (chính giữa thanh), có khunh hướng xuống; lực căng dây T→ để vào điểm xúc tiếp của tua dây và thanh, khunh hướng lên; Lực từ F→ : vận dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định được F→ có phương thẳng đứng, chiều hướng lên như hình.

+ những lực được màn trình diễn như hình.

Xem thêm: Theo Em, Muốn Trở Thành Người Liêm Khiết Cần Rèn Luyện Những Đức Tính Gì ?

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN tất cả chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chức năng chiều dài là 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ làm sao để cho dây dẫn ở ngang. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, bao gồm độ to B = 0,04 T. Mang đến g = 10 m/s2.