- Chọn bài -Bài 1: Phân thức đại sốBài 2: đặc thù cơ phiên bản của phân thứcBài 3: Rút gọn phân thứcLuyện tập (trang 40 - Tập 1)Bài 4: Quy đồng chủng loại thức nhiều phân thứcLuyện tập (trang 43-44)Bài 5: Phép cộng những phân thức đại sốLuyện tập (trang 47-48)Bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốLuyện tập (trang 50-51)Bài 7: Phép nhân những phân thức đại sốBài 8: Phép chia những phân thức đại sốBài 9: đổi khác các biểu thức hữu tỉ. Cực hiếm của phân thứcLuyện tập (trang 58-59)Ôn tập chương 2


Bạn đang xem: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 4: Quy đồng mẫu mã thức các phân thức giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 41: cho hai phân thức
*
. Rất có thể chọn chủng loại thức chung là 12x2 y3z hoặc 24x3 y4z hay là không ? nếu như được thì chủng loại thức thông thường nào đơn giản và dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể chọn mẫu thức thông thường là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn chủng loại thức phổ biến là 12x2y3z đơn giản dễ dàng hơn

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 42: Quy đồng mẫu thức nhị phân thức:
*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> chủng loại thức tầm thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) đề nghị phải nhân cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức sản phẩm hai cùng với x:


*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 43: Quy đồng mẫu mã thức hai phân thức:
*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ mẫu mã thức chung là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) yêu cầu phải nhân cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên với 2:


*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) cần phải nhân cả tử và mẫu của phân thức đồ vật hai cùng với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) chọn mẫu thức chung dễ dàng nhất là 12x5y4

Nhân tử phụ:


12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:


*

b) lựa chọn mẫu thức chung dễ dàng và đơn giản nhất là 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 4 khác

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích các mẫu thức thành nhân tử để tìm chủng loại thức chung

2x + 6 = 2.(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

⇒ chủng loại thức chung là 2(x + 3)(x – 3)

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu vẫn quen)

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3 ;

2(x – 3)(x + 3) : (x – 3)(x + 3) = 2

+ Quy đồng :


*

b) Ta có:

*

+ Phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm MTC:

x2 – 8x + 16 = x2 – 2.x.4 + 42 = (x – 4)2

3(x – 4) = 3.(x – 4)

⇒ MTC = 3.(x – 4)2

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu đang quen)

3(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3

3(x – 4)2 : 3(x – 4) = x – 4

+ Quy đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 4 khác


*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức những phân thức sau(có thể vận dụng qui tắc đổi vệt với các phân thức nhằm tìm mẫu mã thức chung dễ dãi hơn):

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử để tìm nhân tử chung:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

x2 + x + 1 = x2 + x + 1

⇒ MTC = (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

+ Nhân tử phụ : (Có thể bỏ qua bước này nếu đang quen)

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x3 – 1) : (x – 1) = x2 + x + 1

(x3 – 1) : 1 = x3 – 1

+ Quy đồng :

*

b) Ta có:

*

+ Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC

x + 2 = x + 2

2x – 4 = 2.(x – 2)

3x – 6 = 3.(x – 2)
Xem thêm: Rush B Cyka Blyat Là Gì - Ý Nghĩa Của Từ Cyka Blyat Là Gì

⇒ MTC = 6.(x + 2)(x – 2)

+ Nhân tử phụ: (Có thể bỏ qua bước này nếu sẽ quen)

6(x + 2)(x – 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x + 2)(x – 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x + 2)(x – 2) : 3(x – 2) = 2(x + 2)

+ Quy đồng:

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. mang đến hai phân thức:

*

Khi quy đồng chủng loại thức, các bạn Tuấn đã lựa chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: “Quá đơn giản! MTC = x – 6”. Đố em biết chúng ta nào đúng?

Lời giải:

Cả cặp đôi đều có tác dụng đúng.

– các bạn Tuấn trực tiếp đi tìm mẫu thức tầm thường theo quy tắc:

x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6).

– chúng ta Lan rút gọn phân thức trước khi đi tìm kiếm mẫu thức chung:

*

MTC = x – 6

* nhận xét: Ta nên rút gọn trọn vẹn các phân thức trước lúc quy đồng để vấn đề quy đồng gọn gàng hơn.

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức của nhì phân thức:

*

Lời giải:

a) + Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử để tìm mẫu mã thức chung

2x + 4 = 2.(x + 2)

x2 – 4 = (x – 2)(x + 2)

⇒ MTC = 2.(x – 2)(x + 2)

+ Nhân tử phụ :

2.(x – 2)(x + 2) : 2(x + 2) = x – 2

2(x – 2)(x + 2) : (x – 2)(x + 2) = 2.

+ Quy đồng :

*

b) + Phân tích mẫu thức thành nhân tử nhằm tìm MTC:

x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2

3x + 6 = 3.(x + 2)

⇒ MTC = 3.(x + 2)2

+ Nhân tử phụ :

3.(x + 2)2 : (x + 2)2 = 3

3(x + 2)2 : 3(x + 2) = x + 2

+ Quy đồng :

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 19 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng chủng loại thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) + Phân tích chủng loại thức thành nhân tử để tìm MTC

2x – x2 = x.(2 – x)

⇒ MTC = x.(x + 2)(2 – x)

+ Nhân tử phụ :

x.(x + 2)(2 – x) : (x + 2) = x.(2 – x)

x(x + 2)(2 – x) : x(2 – x) = x + 2


+ Quy đồng:

*

Mẫu thức thông thường = x2 – 1

Quy đồng mẫu mã thức:

*

+ Phân tích mẫu mã thức thành nhân tử:

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = (x – y)3

xy – y2 = y.(x – y)

⇒ MTC = y.(x – y)3

+ Nhân tử phụ :

y(x – y)3 : (x – y)3 = y

y(x – y)3 : y(x – y) = (x – y)2

+ Quy đồng :

*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài đôi mươi (trang 44 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến hai phân thức:

*

Để chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức: x3 + 5x2 – 4x – 20 rất có thể làm mẫu mã thức tầm thường ta chỉ cần chứng tỏ rằng nó phân tách hết cho mẫu thức của từng phân thức vẫn cho.