Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức chủ chốt của tất cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ có nắm vững lí thuyết mà những em nên nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru cung ứng cho các em Các dạng bài xích tập hóa 11 chương 1 cụ thể và tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Phương trình điện li naoh

I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ mọi chất chảy trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được điện thoại tư vấn là hầu như chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là các chất năng lượng điện li.

+ hóa học điện li dũng mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đông đảo phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu hết các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh thực hiện mũi tên một chiều (→).

+ hóa học điện li yếu hèn là hóa học khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

các axit trung bình cùng yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu áp dụng mũi tên 2 chiều ().

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: dựa vào định hình thức bảo toàn điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho những muôi trường không giống nhau.

Ta có bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc vậy thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ các ion mang đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ cất một nhiều loại cation cùng một nhiều loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo thành 4 dung dịch muối tan. Ion nào sinh sản ít muối bột tan độc nhất vô nhị thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- bắt đầu tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo ra kết tủa với CO32- cùng SO42- buộc phải muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ chế tạo ra kết tủa với CO32- buộc phải muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài bác tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định phép tắc bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định phép tắc bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) với (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) cùng (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài bác tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch tất cả pH = 2.

c) pH tăng 1 => bớt 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Từng Câu Hát Êm Đềm Nhất Dành Cho Anh Khi Người Thấy Buồn, Luong Minh Trang

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 4.