Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phương trình điện li của koh

*

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau:

a) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.Bạn vẫn xem: Phương trình năng lượng điện li của koh


*

a) các chất điện li bạo phổi phân li trọn vẹn nên phương trình điện li cùng nồng độ những ion trong hỗn hợp như sau:

Ba(NO3)2 ( ightarrow) Ba2+ + 2NO-30,01M 0,10M 0,20M

HNO3 ( ightarrow) H+ + NO-30,020M 0,020M 0,020M

KOH ( ightarrow) K+ + OH-0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất năng lượng điện li yếu phân li không trọn vẹn nên phương trình điện li như sau:

HClO

*

Câu1: cho các chất gồm công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho biết chất nào là chất điện li mạnh, chất nào là hóa học điện li yếu, hóa học không năng lượng điện li.b) Viết phương trình năng lượng điện li những chất trên.
Xem thêm: Bài Mẫu Viết Thư Upu Lần Thứ 50 Năm 2021, Cuộc Thi Viết Thư Quốc Tế Upu

*

Trong 1 ml dd HNO2 ở nhiệt độ nhất định tất cả 5,64.10(^19)phân tử HNO2 ; 3,6.10(^18)ion NO2(^-) 

a) Tính nồng độ điện li của HNO2 trong dd ở nhiệt độ trên 

b) Tính nồng độ mol của dd nói trên 

 

BÀI 1: Viết những phương trình năng lượng điện li với tính số mol mỗi ion trong những dung dịch sau

e) trong 100 ml dd lếu hợp bao gồm NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,05M

Cho dd CH3COOH độ đậm đặc 0,043 M . Độ năng lượng điện li = 0,02

a; dung dịch axit acitic bao gồm phân tử điện li nào

b: tính nồng độ của các chất ion gồm trong phân tử

Câu 2: Viết công thức hóa học của không ít chất nhưng mà sự điện li cho các ion sau. Hotline tên các chất đó. A/ Fe3+ với SO42- b/ Ca2+ với Cl-c/ Al3+và NO-3 d/ CH3COO-và Cu2+ e/ H+và NO3- f/ Na+, H+và CO32-

Câu 1: xác minh chất năng lượng điện li và chất không điện li. Viết phương trình phân li của những chất năng lượng điện li

a) (NaCl), (CaCO_3), (Na_2CO_3), (NaHCO_3), (BaSO_3), (K_2SO_4), (NaCl) khan

Cho các chất sau: HgCl2, mặt đường sacarozơ, CuCl2, mặt đường glucocơ, HF, Al2(SO4)3, C6H6, Ca0, CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, Mg(NO3)2, K2SO4, FeSO4, Pb(NO3)2, Na3PO4, NH4H2PO4, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, K2SO3, (CH3COO)2Cu, CaBr2

1. Hóa học nào là muối, axit mạnh, bazơ mạnh

2. Chất nào là hóa học không điện li

3. Viết phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li

Sự năng lượng điện li, chất điện li là gì ?

Những các loại chất nào là hóa học điện li ? Thế như thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?