Lý thuyết Vật lý 12 bài 37. Phóng xạ

I. Hiện tượng phóng xạ

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ

Phóng xạ là quy trình phân tan tự phát của một hạt nhân ko bền vững (tự nhiên tốt nhân tạo). Quy trình phân tung này đương nhiên sự tạo ra các hạt và bao gồm thể đương nhiên sự phân phát ra những bức xạ điện từ. Hạt nhân tự phân rã gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân tan gọi là hạt nhân con.

Bạn đang xem: Phóng xạ vật lý 12

2. Những dạng phóng xạ

- Phóng xạ α

Hạt nhân mẹ X phân tan tạo thành hạt nhân nhỏ Y, đồng thời phát ra tia phóng xạ α theo phản ứng:

*

- Phóng xạ β-

*

- Phóng xạ β+

*

- Phóng xạ γ

II. Định luật phóng xạ

1. Đặc tính của quy trình phóng xạ

- bao gồm bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân.

- bao gồm tính tự phát với không điều khiển được.

- Là một quá trình ngẫu nhiên.

2. Định luật phóng xạĐịnh luật phân chảy phóng xạ: số lượng những hạt nhân phóng xạ giảm theo hàm mũ theo công thức N = N0e-λt

và được biểu diễn bằng đồ thị sau:

*

3. Chu kì cung cấp rã

Là thời gian qua đó số lượng các hạt nhân còn lại là 1/2 (nghĩa là phân tan 50%).

Xem thêm: Những Tiểu Thuyết Nước Ngoài Hay Nhất Mọi Thời Đại, 100 Cuốn Sách Nước Ngoài Hay Nhất Mọi Thời Đại

Chu kì buôn bán rã kí hiệu là T, được tính như sau:

*

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Ngoài các đồng vị phóng xạ gồm sẵn trong tự nhiên, người ta còn chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo. Những đồng vị phóng xạ gồm nhiều ứng dụng trong khoa học và công nghệ.