Lý thuyết Vật lý 12 Bài 37. Phóng xạ

I. Hiện tượng phóng xạ

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ

Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo). Quá trình phân rã này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Hạt nhân tự phân rã gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân rã gọi là hạt nhân con.

Bạn đang xem: Phóng xạ vật lý 12

2. Các dạng phóng xạ

- Phóng xạ α

Hạt nhân mẹ X phân rã tạo thành hạt nhân con Y, đồng thời phát ra tia phóng xạ α theo phản ứng:

*

- Phóng xạ β-

*

- Phóng xạ β+

*

- Phóng xạ γ

II. Định luật phóng xạ

1. Đặc tính của quá trình phóng xạ

- Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân.

- Có tính tự phát và không điều khiển được.

- Là một quá trình ngẫu nhiên.

2. Định luật phóng xạĐịnh luật phân rã phóng xạ: số lượng các hạt nhân phóng xạ giảm theo hàm mũ theo công thức N = N0e-λt

và được biểu diễn bằng đồ thị sau:

*

3. Chu kì bán rã

Là thời gian qua đó số lượng các hạt nhân còn lại là 50% (nghĩa là phân rã 50%).

Xem thêm: Những Tiểu Thuyết Nước Ngoài Hay Nhất Mọi Thời Đại, 100 Cuốn Sách Nước Ngoài Hay Nhất Mọi Thời Đại

Chu kì bán rã kí hiệu là T, được tính như sau:

*

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Ngoài các đồng vị phóng xạ có sẵn trong tự nhiên, người ta còn chế tạo được nhiều đồng vị phóng xạ gọi là đồng vị phóng xạ nhân tạo. Các đồng vị phóng xạ có nhiều ứng dụng trong khoa học và công nghệ.