Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
8h00Vận Tiêu Bang Hội
20h00Chiến Long Cốc
20h30Tiền Trang May Mắn
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Loạn Chiến chiêu mộ Cổ
20h30 Pháo Hoa gớm Nghiệm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
20h30Tiền Trang May Mắn

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
8h00Vận Tiêu Bang Hội
17h30Vận Tiêu
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Chiến Long Cốc
20h30Pháo Hoa ghê Nghiệm
Cả NgàyHành Khất Đạo Sĩ

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Quốc Khố
10h00Bảo Long duy nhất Tộc
18h00Bảo Long nhất Tộc
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
21h00Công Thành Chiến

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
10h00Bảo Long nhất Tộc
17h30Vận Tiêu
18h00Bảo Long độc nhất Tộc
18h30Mật Báo Chiến Trường
20h00Tứ Đại Danh Bộ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
3h00Đạo Tặc Tinh Anh
18h30Tiếp Tế Chiến Trường
20h00Loạn Chiến mộ Cổ
20h30Tiền Trang May Mắn
21h00Thiên Tử
Cả ngàyHành Khất Đạo Sĩ
Cả NgàyPhu Phụ Đồng Tâm

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss cạnh bên Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss huyết Khí Đại Sư
11h00Chiến ngôi trường Tống Kim
12h30Boss tè Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss máu Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tè Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss tiếp giáp Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss máu Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến ngôi trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss ngay cạnh Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss ngày tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss gần kề Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss ngày tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss đái Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss cạnh bên Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss ngày tiết Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Quả Hoàng Kim
19h00Boss Đại Hoàng Kim
20h00Tứ Đại Danh Bộ
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Thời gianTên hoạt động
Cả ngàyBoss cạnh bên Thủ
Cả ngàyVượt Ải
Cả ngàyPhong Lăng Độ
Cả ngàyDã Tẩu
10h00Boss máu Khí Đại Sư
11h00Chiến trường Tống Kim
12h30Boss tiểu Hoàng Kim
15h00Chiến ngôi trường Tống Kim
18h00Liên Đấu
19h00Boss Đại Hoàng Kim
21h00Chiến trường Tống Kim
22h15Liên Đấu

Tính Năng - Phong Hỏa Liên Thành

Công nguyên năm 1160, vua đơn vị Kim Hải Lăng Vương hoàn Nhan Lượng xua quân phái nam hạ, mưu đồ chiếm phần đoạt Trung Nguyên màu sắc mỡ. Nhận thấy hung tin, Tống Quân cũng chuẩn bị nghênh địch. Quả đât Võ Lâm xuất xắc Phẩmlại đưa mình tức giận - một thời kỳ kháng chiến khói lửa quan yếu nào né khỏi.

Bạn đang xem: Phong hỏa liên thành mobile

*

*
Thời gian,Địa điểm tham gia vàServer ápdụng:

Thời gian:

- vận động diễn ra trong 2 ngàyThứ 5Chủ Nhậthàng tuần.

- bắt đầu lúc : 12h15".

- xong xuôi lúc : 14h30".

Địa điểm tham gia :

- Báo danh tạiNPC cảnh vệ Thành Môn tại các cổng Thành.

- Cấp buổi tối thiểu rất có thể tham gia : 90

*

Serverđangápdụng:

Serverđangápdụng:

- Thái Sơn

Server chưaápdụng:

- Thiên Sơn

- Phật Sơn

- Vu Sơn

*
Cách thức tham gia cùng Phần thưởng:

Cách thức tham gia :

- thời hạn báo danh :12h15" đến 12h45"(sau khi báo danh sẽ được chuyển vào Phong Hỏa Liên Thành)

*

- vận động Phong Hỏa Liên Thành sẽ diễn ra trên hình thức phiên bản đồ new sau:

*

Khi hoạt động chính thức bắt đầu, 1 loạt NPC địch thủ sẽ xuất hiện.

*

vào thành, sẽ mở ra 3 tướng quân thủ thành cùng rất Quý đồng đạo kháng cự kẻ địch.

*

nếu như sau 2 giờ, một trong các 3 tướng quân thủ thành vẫn tồn tại sống, tuyên tía thủ thành thành công, trái lại sẽ coi như thất bại.

Phần thưởng :

- Trong quy trình tham gia hoạt động, Quý đồng đạo vượt mặt NPC kẻ địch sẽ nhận ăn điểm kinh nghiệmnhất định, cùng có xác suất nhận được công trình quý: Tiên Thảo Lộ, Phúc Duyên Lộ Tiểu, Trung, Đại, Huyền Tinh cao cấp, Tinh Hồng Bảo Thạch, Tử Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh, Tẩy Tủy Kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Thần bí Khoáng Thạch.

Xem thêm: Bảng Các Công Thức Sin Cos Tan Lớp 9, Các Dạng Bài Tập Về Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

- dứt mỗi dịp thủ thành thành công, Quý đồng đạo sẽ nhận được phần lớn phần thưởng quý hiếm khác.