Phi kim có đặc điểm hóa học tập gì? ngoài tính chất vật lý là tồn tại sinh sống 3 dạng rắn (S, P,...); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2...); không dẫn điện, ko dẫn sức nóng và nhiệt độ nóng chảy thấp,...

Bạn đang xem: Phi kim tác dụng với kim loại


Vậy phi kim có những đặc thù hoá học đặc trưng nào? họ hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tính hóa học hoá học tập của phi kim, vận dụng những tính thiết yếu chất hoá học tập này để giải một số bài tập điển hình về phi kim qua nội dung bài viết này.


* tính chất hóa học của phi kim:

Tác dụng với kim loạiTác dụng với HyđroTác dụng với Oxi

Dưới trên đây là cụ thể về đặc điểm hóa học tập của Phi kim, chúng ta hãy thuộc tìm hiểu.

*

I. đặc thù hóa học tập của Phi kim:

1. Tác dụng cùng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro chế tạo thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- những phi kim không giống (C, S, Br2,...) bội phản ứng với khí hyđro chế tạo thành hợp chất khí.

3. Tính năng với oxi

- các phi kim tính năng với khí oxi sản xuất thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ chuyển động hóa học tập của phi kim

- mức độ chuyển động hóa học mạnh mẽ hay yếu đuối của phi kim thường được xét căn cứ vào kỹ năng và nấc độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là hồ hết phi kim chuyển động mạnh (flo là phi kim hoạt động mạnh nhất). Giữ huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là đều phi kim vận động yếu hơn.

II. Bài bác tập về tính chất hóa học tập của Phi kim

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: đến sơ vật biểu diễn đổi khác sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối hạt sunfat rã → muối hạt sunfat ko tan.

a) Tìm công thức những chất thích hợp để thay cho tên hóa học trong sơ đồ.

b) Viết những phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên.

* giải mã bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất tương thích là S, ta gồm sơ đồ gia dụng sau:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình bội phản ứng:

 S + O2 

*
 SO2

 2SO2 + O2 

*
 2SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu hợp gồm 5,6g sắt cùng 1,6g sulfur trong môi trường không tồn tại không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Mang đến dung dịch HCl 1M làm phản ứng toàn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M đã tham gia phản ứng.

* giải thuật bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản bội ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- nên hỗn hợp chất rắn A có Fe dư và FeS

fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản ứng (2) cùng (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản bội ứng là bao nhiêu? trả thiết thể tích dung dịch đổi khác không đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài xích ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình bội nghịch ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = centimet (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M tất cả hóa trị III công dụng với clo dư thì nhận được 53,4g muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

* lời giải bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là cân nặng mol của sắt kẽm kim loại (do kim loại hóa trị III nên những khi phản ứng với Clo thì tạo thành muối MCl3), ta gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp CO với CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít các thành phần hỗn hợp CO cùng CO2 qua nước vôi vào dư nhận được khí A.

– Để đốt cháy A phải 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất.

* lời giải bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn hỗn hợp khí teo và CO2 qua nước vôi trong dư nhận được khí A là khí CO, trong cùng đk về sức nóng độ, áp suất thì tỉ lệ thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

- Phương trình bội phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- trường đoản cú PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

- từ phương trình trên ta thừa nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) chế tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình trị cháy bao gồm dung dịch đựng 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

* giải mã bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = trăng tròn (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9:  a) Hãy khẳng định công thức của một các loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32g oxit sắt này công dụng hoàn toàn cùng với khí cacbon oxit thì nhận được 22,4g hóa học rắn.

b) Chất khí hiện ra được hấp thụ trọn vẹn trong hỗn hợp nước vôi trong tất cả dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* giải mã bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi công thức của oxit sắt là: FexOy

- Phương trình hoá học của bội nghịch ứng:

 FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

- Theo bài xích ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta có CTHH oxit sắt là: Fe2O3.

b) Khí hiện ra CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Xem thêm: Nguyên Âm Phụ Âm Trong Tiếng Việt, Nguyên Âm Là Gì

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl sệt dư chiếm được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính nồng độ mol của các chất trong hỗn hợp A. Mang thiết rằng thể tích hỗn hợp sau bội phản ứng chuyển đổi không đáng kể.