1. Kết cấu của phân tử phenol

– Phân tử phenol cấu trúc gồm 2 phần: cội phenyl (-C6H5) và nhóm chức hydroxyl (-OH).

Bạn đang xem: Phenol có tính axit yếu

– cội C6H5 hút e làm cho liên kết O-H trong phân tử phenol phân rất hơn link O-H của ancol. Vày vậy, H trong team OH của phenol linh động hơn H trong team OH của ancol và biểu thị được tính axit yếu ớt (phenol mang tên gọi khác là axit phenic).

– Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa áp dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzen làm cho cho mật độ e của vòng benzen nhất là các vị trí o-, p- tăng lên cần phản ứng rứa vào vòng benzen của phenol dễ hơn cùng ưu tiên vào vị trí o-, p- .

*

2. đặc điểm hóa học của Phenol

a) Tính chất của tập thể nhóm OH

– Phenol công dụng với kim loại kiềm (Phenol + Na):

C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + 1/2H2

→ Phản ứng này dùng để làm phân biệt phenol với anilin.

– Phenol công dụng với hỗn hợp kiềm (phenol + NaOH):

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

– Ancol không tồn tại phản ứng này chứng tỏ H của phenol biến hóa năng động hơn H của Ancol và bệnh minh tác động của nơi bắt đầu phenyl cho nhóm OH. Phenol miêu tả tính axit nhưng là axit rất yếu không làm thay đổi màu sắc quỳ tím, yếu hơn cả axit cacbonic.

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

→ Phản ứng này dùng để bóc phenol khỏi các thành phần hỗn hợp anilin với phenol tiếp đến thu hồi lại phenol nhờ phản ứng với các axit mạnh khỏe hơn (Phenol + HCl):

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

– Phenol bị CO2 đẩy ra khỏi muối → phenol gồm tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol không làm thay đổi màu sắc quỳ tím. (dùng axit táo bạo đẩy axit yếu thoát ra khỏi muối để chứng minh trật từ bỏ tính axit của những chất). Phản ứng này cũng chứng tỏ được ion C6H5O– có tính bazơ.

b) làm phản ứng cầm cố vào vòng benzen

– nạm Brom: phenol công dụng với hỗn hợp brom chế tác 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng (phenol+Br2):

*

→ Phản ứng này dùng để nhận biết phenol lúc không có mặt của anilin và bệnh minh tác động của team OH đến kĩ năng phản ứng của vòng benzen.

– thế Nitro: phenol công dụng với HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Chú ý: Ngoài phenol, toàn bộ những hóa học thuộc một số loại phenol ngoài ra nguyên tử H ở đoạn o, p so với nhóm OH đều rất có thể tham gia vào 2 phản bội ứng vậy brom và nạm nitro.

c) phản ứng chế tạo nhựa phenolfomanđehit

– Phenol + HCHO trong môi trường axit tạo sản phẩm là vật liệu nhựa phenolfomandehit.

Xem thêm: Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu Mặt Là Hình Chữ Nhật, Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng

nC6H5OH + nHCHO → nH2O + (HOC6H2CH2)n

– Chuỗi phản nghịch ứng chế tác nhựa novolac

*

IV. Điều chế Phenol

1. Điều chế phenol trường đoản cú benzen

C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH

C6H6 → C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH

2. Điều chế phenol bằng cách thức chưng cất nhựa than đá

– Nhựa than đá + NaOH dư.