Một tập hợpcó thể có một phần tử, có tương đối nhiều phần tử, tất cả vô số phần tử, cũng rất có thể không có

phần tử nào.

Bạn đang xem: Phần tử là gì

Tập phù hợp không có phần tử nào gọi là tập hòa hợp rỗng (kí hiệuØ ).

2. Tập hợp nhỏ :

Nếu mọi thành phần của tập phù hợp A mọi thuộc tập thích hợp B thì tập đúng theo A call là tập hợp con của tập hợp

B.

Kí hiệu A B, hiểu là : A là tập hợp nhỏ của tập phù hợp B, hoặc A được cất trong B, hoặc B cất A.

Chú ý : trường hợp A B với B A thì ta nói A với B là nhì tập hợp bởi nhau, kí hiệu A = B.

B. CÁC DẠNG TOÁN.

Dạng 1. VIẾT MỘT TẬP HỢP BẰNG CÁCH LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ THEO TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG mang lại CÁC PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP ẤY

Phương pháp giải

Căn cứ vào đặc điểm đặc trưng mang lại trước, ta liệt kê tất cả các phần tử thỏa mãn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận

cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tục thì hơn nhát nhau 2 đối kháng vị.

a) Viết tập đúng theo c những số chẵn nhỏ dại hơn 10.

b) Viết tập đúng theo L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ dại hơn 20.

c) Viết tập hòa hợp A tía số chẵn liên tiếp, trong những số ấy số nhỏ dại nhất là 18.

d) Viết tập hòa hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong những số ấy số lớn số 1 là 31.

Giải

a) Các thành phần của tập hợp c là những số chẵn nhỏ hơn 10. Bởi đó, tập vừa lòng C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập phù hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ tuổi hơn 20. Vậy tậphợp L là :

L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) trong tập phù hợp A số nhỏ nhất là 18 cần hai số chẵn liên tục của nó thứu tự là :

18 + 2 = 20, đôi mươi + 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên cha số lẻ thường xuyên của nó lần lượt là 31 2 = 29, 29 2 = 27, 27 2 = 25.

Ta tất cả : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập phù hợp A tư nước có diện tích lớn nhất, viết tập thích hợp B tía nước bao gồm diện tích nhỏ nhất.

Giải


A = In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam.

B = Xin-ga-po, Bru-nây, Cam-pu-chia.

Dạng 2. SỬ DỤNG ĐÚNG CÁC KÍ HIỆU VÀ

Phương pháp giải

Cần nắm rõ : Kí hiệu diễn tả quan hệ giữa 1 phần tử với cùng một tập hòa hợp ; kí hiệu diễn tả

một tình dục giữa hai tập hợp.

A M : A là bộ phận của M ;

A M: A là tập hợp bé của M.

Ví dụ 3 . (Bài 19 trang 13 SGK)

Viết tập thích hợp A các số trường đoản cú nhiên bé dại hơn 10, tập phù hợp B những số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 5, rồi cần sử dụng kí hiệu

để diễn tả quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Giải

A = 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9,

B = {0 ; 1; 2 ; 3 ; 4).

Ta thấy mọi thành phần của tập phù hợp B hồ hết thuộc A, vì vậy ta tất cả B A.

Ví dụ 4. (Bài 20 trang 13 SGK)

Cho tập vừa lòng A = 15 ; 24. Điền kí hiệu , hoặc = vào chỗ đến đúng:

a) 15 A; b)15 A; c)15;24 A.

Giải

a) 15 là một phần tử của tập hòa hợp A đề nghị ta viết 15 A.

b) 15 là 1 trong tập hợp con của tập thích hợp A bắt buộc ta viết: 15 A.

c) 15; 24 chính là tập đúng theo A, cho nên vì thế : 15 ; 24 = A.

Ví dụ 5. (Bài 24 trang 14 SGK)

Cho A là tập hợp những số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 10, B là tập hợp những số chẵn, N* là tập hợp các số tự

nhiên khác 0. Sử dụng kí hiệu c để bộc lộ quan hệ của từng tập hợp trên cùng với tập thích hợp N những số tự

nhiên.

Giải

Các tập phù hợp A, B, N * hồ hết là các tập hợp bé của tập hòa hợp N bắt buộc ta có:A N, B N, N* N.

Dạng 3. TÌM SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP mang lại TRƯỚC.

Phương pháp giải

địa thế căn cứ vào các bộ phận đã được liệt kê hoặc căn cứ vào đặc điểm đặc

trưng mang đến các phần tử của tập hợp cho trước, ta hoàn toàn có thể tìm được số

phần tử của tập hòa hợp đó.

Sử dụng các công thức sau :

Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái từ a cho b gồm : b a + một phần tử (1)

Tập hợp các số chẵn tự số chẵn a mang đến số chẵn b gồm : (b a) : 2 + một phần tử (2)

Tập hợp các số lẻ tự số lẻ m mang đến số lẻ n tất cả : (n m): 2 + một trong những phần tử (3)

Tập hợp những số tự nhiên từ a mang đến b, hai số tiếp đến cách nhau d đơnơvị, tất cả : (b a): d +1 phần


tử (4)

(Các phương pháp (1), (2), (3) là những trường thích hợp riêng của bí quyết (4)).

Ví dụ 6. (Bài 16 trang 13 SGK)

Mỗi tập phù hợp sau tất cả bao nhiêu thành phần ?

a) Tập vừa lòng A các số thoải mái và tự nhiên x mà lại x 8 = 12 ;

b) Tập đúng theo B các số tự nhiên và thoải mái x mà x + 7 = 7 ;

c) Tậphợp c những số tự nhiên x mà x .0 = 0 ;

d) Tập thích hợp D những số tự nhiên và thoải mái x nhưng mà x . 0 = 3.

Giải

a) tự x 8 = 12 suy ra x = 12 + 8 = 20. Vậy ta có : A = 20, A có 1 phần tử.

b) từ bỏ x + 7 = 7 suy ra x = 7 7 = 0. Cho nên vì vậy : B = 0, B có một phần tử.

c) từ x . 0 = 0 với x N suy ra x là bất kỳ số thoải mái và tự nhiên nào. Vậy : C = N , C tất cả vô số phần tử.

d) không tồn tại số tự nhiên x nào cơ mà x . 0 = 3 , cần : D = Ø , D ko có thành phần nào.

Ví dụ 7. (Bài 17 trang 13 SGK)

Viết các tập hòa hợp sau và cho biết thêm mỗi tập hợp tất cả bao nhiêu thành phần ?

a) Tập hợp A những số thoải mái và tự nhiên không vượt quá 20.

b) Tập vừa lòng B những số từ nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.

Giải

A = 0 ; 1 ; 2 ; ; 20, A gồm 21 phần tử.

B =Ø , B ko có phần tử nào.

Ví dụ 8. (Bài 21 trang 14 SGK)

Tập phù hợp A = 8 ; 9 ; ; 20 có đôi mươi 8 + 1 = 13 (phần tử).

Tổng quát tháo : Tập hợp những số tự nhiên từ a cho b gồm b a + một phần tử.

Hãy tính số thành phần của tập hợp sau :

B = 10 ; 11 ; 12 ; ; 99.

Giải

Số bộ phận của tập vừa lòng B là : 99 10 + 1 = 90 (phần tử).

Ví dụ 9. (Bài 23 trang 14 SGK)

Tập hợp C = 8 ; 10 ; 12 ; ; 30 bao gồm (30 8) : 2 + 1 = 12 (phần tử).

Tổng quát : Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a mang lại số chẵn b bao gồm (b a) : 2 + 1 phần tử. Tập hợp

các sốlẻ trường đoản cú số lẻ m đến số lẻ n tất cả (n m) : 2 + 1 phần tử.

Hãy tính số phần tử của tập đúng theo sau :

D = 21 ; 23 ; 25 ; ; 99 ; E = 32; 34; 36; ; 96.

Giải

D là tập hợp những số lẻ từ số 21 mang lại số lẻ 99 đề nghị số bộ phận của D là (99 21) : 2 + 1 = 40

(phần tử).

E là tập hợp các số chẵn từ bỏ 32 mang đến 96, E gồm 33 phần tử vì :

(96 32) : 2 + 1 = 33.


Ví dụ 10. Tập vừa lòng F = 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; ; 298 ; 301 tất cả bao nhiêu bộ phận ?

Giải

Tập hòa hợp F bao hàm tất cả những số chia cho 3 dư 1 trong những số đó số bé dại nhất là 1, số lớn nhất là 301,

hai số tiếp đến cách nhau 3 đơn vị. Do đó số bộ phận của tập phù hợp F là : (301 -1) : 3 + 1 = 101

(phần tử).

Dạng 4. BÀI TẬP VỀ TẬP HỢP RỖNG

Phương pháp giải

Nắm vững có mang tập đúng theo rỗng : Tập thích hợp không có phần tử nào call là tập thích hợp rỗng, kí hiệuØ .

Ví dụ 11. (Bài 18 trang 13 SGK)

Cho A = 0. Nói theo cách khác rằng A là tập hợp rỗng hay không ?

Giải

Tập hợp A có một phần tử là bộ phận 0, còn tập hợp rỗng là tập phù hợp không có bộ phận nào. Vì vậy,

không thể nói A = Ø .

Ví dụ 12. cho biết sự khác biệt giữa các tập phù hợp sau : Ø ; 0 ; Ø .

Giải

Ølà tập phù hợp không có thành phần nào.

{0) là tập hòa hợp có một trong những phần tử là 0.

Ø là tập hòa hợp có một trong những phần tử là tập hợp rỗng.

Dạng 5. VIẾT TẤT CẢ CÁC TẬP HỢP con CỦA TẬP HỢP cho TRƯỚC

Phương pháp giải

Giả sử tập hợp A tất cả n phần tử.

Ta viết lần lượt các tập hợp nhỏ :

ko có bộ phận nào ( Ø ) ;

Có một phần tử ;

gồm 2 thành phần ;

.

Xem thêm: Vis-À-Vis Là Gì - Nghĩa Của Từ Vis

có n phần tử.

Chú ý : Tập hợp rỗng là tập hợp con của đều tập hòa hợp : Ø E, bạn ta chứng minh được rằng