Hiện tại phân từ(V-ing) vàQuá khứ phân từ(V-ed) là nhị dạng quan trọng đặc biệt của động từ trong giờ Anh, đây cũng là phần ngữ phápgây nhầm lẫn cho những người học. Bài viết ngày hôm nay sẽ tổng hợp những kiến thứccơ phiên bản giúp chúng ta đangluyện thi toeiccó thể hiểu với làm xuất sắc hơn dạng bài xích tâp về hai hễ từ này.

Bạn đang xem: Phân từ 2 của be

Bạn vẫn xem: Phân từ bỏ 2 là gì

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH mang lại NGƯỜI MẤT GỐC!


*

1. Khái niệm

-Hiện trên phân từchính là rượu cồn từ thêm đuôi "V-ing".Hiện trên phân từcòn được call là danh rượu cồn từ, được thành lập bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau động từ.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it lớn be better.

-Quákhứ phân từlà cồn từ thêm đuôi ”-ed” (đối với các động từ có quy tắc và những động từ nằm tại vị trí cột thứ 3 vào bảng liệt kê các động trường đoản cú bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Bí quyết sử dụng

2.1. Lúc này phân từ

-Hiện tại phân từdùng trong số thì tiếp diễn mô tả hành đụng đang xảy ra tại một thời điểm nhất mực như thì lúc này tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, sau này tiếp diễn, hiện tại dứt tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn với tương lai xong tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đã thao tác làm việc trong doanh nghiệp này được 2 năm.)

-Dùng cai quản ngữ vào câu. (vai trò y hệt như một danh từ.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Chơi soccer là sở thích của anh ấy.)

-Dùng có tác dụng tân ngữ của hễ từ.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi không mê thích bị hỏi quá nhiều thắc mắc về cuộc sống thường ngày riêng tứ của tôi.)

-Dùng có tác dụng tân ngữ của các giới từ.

Ví dụ:I’mlookingforward lớn hearing from you.

(Tôi vô cùng nóng lòng chờ tin bạn.)

-Dùng như xẻ ngữ của chủ ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sở thích của mình là chơi trò chơi trên đồ vật tính.)

-Dùng như tính từ vào câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người phụ nữ đang đi bộ là chị em tôi.)

-Dùng trong mệnh đề dục tình rút gọn.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best quality.

(Cô ấy là nhân viêngiỏinhất.)


*

2.2. Thừa khứ phân từ

-Quá khứ phân từdùng trong số thì dứt như lúc này hoàn thành, vượt khứ trả thành, tương lại trả thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi city for 2 years.

(Tôi dường như không đến thủ đô được 2 năm)

- sử dụng như tính từ trong câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sống trong một ngôi xóm biệt lập.)

- dùng trong câu bị động.

Ví dụ: The boy istaughthow to play theguitar.

(Cậu bé được dạy lối chơi ghi ta.)

- sử dụng trong mệnh đề dục tình rút gọn.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi đã đọc tè thuyết dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập


*

Dạng 1.Chọn lời giải đúng

1. I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to lớn the United States was denied.

7. They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected to lớn play for a U.S. Team.

9. (Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going lớn be late for work.

10. (Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng cách nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next to me on the plane. I didn’t talk much khổng lồ him.

=> I didn’t talk much lớn the _________________________

2.A xe taxi was taking us to lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the over of this street. The path leeds to the river.

At the over of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken to the hospital.

The boy_________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1.

1. Amazing

2. Terrifying

3. Fascinating

4. Embarrassed

5. Hindered

6. Disappointed

7. Fishing

8. Excited

9. Getting

10. Made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next to lớn me on the plane.

2.The taxe taking us lớn the airport.

3. At the over of the street there’s a path leading to the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

Xem thêm: Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh, Bài Tập Mỹ Thuật Lớp 8

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken khổng lồ hospital.

Chúc các bạn học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY