Xem giải thuật sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 10. Số nguyên tố. Vừa lòng số. Phân tích một vài ra quá số yếu tố


Bạn đang xem: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố

Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nhân tố
định hướng phân tích một số ra vượt số nhân tố

Phân tích một trong những tự nhiên to hơn 1 ra thừa số yếu tắc là viết sô kia dưới dạng một

Xem chi tiết


Trả lời thắc mắc Bài 15 trang 50 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 50 Toán 6 Tập 1 . So sánh số 420 ra quá số nguyên tố

Xem giải mã


bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích những số sau ra vượt số nguyên tố:

Xem giải mã


bài bác 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 126 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. An phân tích những số 120, 306, 567 ra vượt số yếu tố như sau...

Xem lời giải


bài bác 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra quá số yếu tố rồi cho thấy mỗi số đó chia hết cho

Xem lời giải


bài bác 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 129 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Mang đến số a = 5 . 13. Hãy viết toàn bộ các ước của a.

Xem giải thuật


bài 130 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 130 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp những ước của mỗi số:

Xem giải mã


bài 131 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Tích của hai số tự nhiên và thoải mái bằng 42. Tìm kiếm mỗi số

Xem lời giải


bài xích 132 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Tâm gồm 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi kia vào tứi sao để cho số bi

Xem giải mã


bài xích 133 trang 51 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 133 trang 51 SGK Toán 6 tập 1. So sánh số 111 ra quá số yếu tố rồi

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài 15 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài xích 15 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


*
*

*

*
*Xem thêm: Ct Hạ Bậc Lượng Giác Bậc 2, Bậc 3, Bậc 4, Bậc 5 Toán Lớp 10, Lớp 11

*
*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép x-lair.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.