Dưới đó là bài tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Bao gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải các từ hầu hết câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm mục đích giúp cho chúng ta trung bình khá rất có thể làm được. ở đầu cuối là hướng dẫn giải chi tiết và câu trả lời . Các bạn cùng tìm hiểu thêm với con kiến nhé .

Bạn đang xem: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài bác tập trắc nghiệm phân tích đa thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tìm x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm cực hiếm y vừa lòng 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính cực hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 cùng y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích đa thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: lí giải giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải chi tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn giải đáp D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta gồm 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi kia với x = 3 và y = 1, ta có A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn đáp án C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn lời giải B

Bài 7:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn giải đáp C

Bài 8:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn lời giải A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Soạn Bài Thư Gửi Các Học Sinh Lớp 5 Tập 1, Tập Đọc: Thư Gửi Học Sinh

Chọn câu trả lời A

Bài tập tương quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có Kiến biên soạn đầy đủ và bỏ ra tiết, ý muốn rằng nó đang giúp chúng ta ôn tập xuất sắc để sẵn sàng kiến thức để soát sổ và thi học kì . Các bạn hãy làm đi làm việc lại thật những lần để nâng cao kĩ năng của bạn dạng thân, để rất có thể làm được các bài toán khó . Chúc các bạn thành công trên tuyến phố học tập.