trình làng tin tức tổ chức Thi cùng Tuyển sinh Văn bản Lịch công tác tư liệu
*

PHẢN ỨNG CÓ SỰ thay ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ cụ ĐỔI SỐ OXI HÓA

PHẢN ỨNG CÓ SỰ nỗ lực ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ cố kỉnh ĐỔI SỐ OXI HÓA 1. Phản ứng hóa hợp a) tỉ dụ Thí dụ 1:

Ca+2O−2+C+4O−22→Ca+2C+4O−23Ca+2O−2+C+4O−22→Ca+2C+4O−23

Số oxi hóa của tất cả các thành phần không nỗ lực đổi. 

Đây chưa hẳn là bội nghịch ứng lão hóa - khử.

Bạn đang xem: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

b) dìm xét

Trong bội phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của những nguyên tố có thể thay đổi hoặc không nắm đổi. Như vậy, bội phản ứng hóa hợp có thể là làm phản ứng lão hóa - khử hoặc chưa hẳn là phản ứng oxi hóa - khử.

2. Phản nghịch ứng phân hủy

a) Thí dụ

Thí dụ 1:  

Số oxi hoá của oxi tăng từ −2−2 lên 00;

Số thoái hóa của clo giảm từ +5+5 xuống −1−1.

Đây là phản bội ứng lão hóa - khử.

Thí dụ 2: Cu+2(O−2H+1)2→Cu+2O−2+H2+1O−2Cu+2(O−2H+1)2→Cu+2O−2+H2+1O−2

Số lão hóa của toàn bộ các yếu tố không nỗ lực đổi.

Đây không hẳn là làm phản ứng lão hóa - khử.

b) dìm xét

Trong phản ứng phân hủy, số thoái hóa cuả các nguyên tố tất cả thể đổi khác hoặc không cầm cố đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là bội phản ứng thoái hóa - khử hoặc chưa hẳn là làm phản ứng thoái hóa - khử.

3. Phản bội ứng thế

a) Thí dụ

Thí dụ 1: Cu0+2Ag+1NO3→Cu+2(NO3)2+2Ag0Cu0+2Ag+1NO3→Cu+2(NO3)2+2Ag0

Số thoái hóa của đồng tăng từ 00 lên +2+2;

Số oxi hóa của bạc tình giảm từ +1+1 xuống 00.

Đây là phản bội ứng lão hóa - khử.

Thí dụ 2: Zn0+2H+1Cl→Zn+2Cl2+H20Zn0+2H+1Cl→Zn+2Cl2+H20

Số thoái hóa của kẽm tăng từ 00 lên +2+2;

Số lão hóa của hiđro sút từ +1+1 xuống 00.

Đây là bội phản ứng oxi hóa - khử.

b) nhận xét

Trong bội nghịch ứng thế, bao giờ cũng có sự biến hóa số oxi hóa của những nguyên tố. Các phản ứng cầm cố là đầy đủ phản ứng lão hóa - khử.

4. Bội nghịch ứng trao đổi

a) Thí dụ

Thí dụ 1: Ag+1N+5O−23+Na+1Cl−1→Ag+1Cl−1+Na+1N+5O−23Ag+1N+5O−23+Na+1Cl−1→Ag+1Cl−1+Na+1N+5O−23

Số oxi hóa của toàn bộ các nguyên tố không nỗ lực đổi.

Đây không hẳn là phản bội ứng lão hóa - khử.

Thí dụ 2: 2Na+1O−2H+1+Cu+2Cl2−1→2Na+1Cl−1+Cu(+1O−2H)+122Na+1O−2H+1+Cu+2Cl2−1→2Na+1Cl−1+Cu(+1O−2H)+12

Số thoái hóa của toàn bộ các yếu tắc không nạm đổi.

Đây chưa hẳn là bội phản ứng oxi hóa - khử.

b) dìm xét

Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của những nguyên tố không cụ đổi. Các phản ứng trao đổi chưa phải là phản nghịch ứng oxi hóa - khử.

5. Kết luận

Dựa vào sự biến hóa số oxi hóa, có thể chia làm phản ứng hóa học thành nhị loại:

Phản ứng hóa học có sự chuyển đổi số oxi hóa (phản ứng oxi hóa - khử).

Phản ứng thế, một trong những phản ứng hóa hợp và một trong những phản ứng phân hủy thuộc loại phản ứng hóa học này.

Phản ứng hóa học không tồn tại sự chuyển đổi số oxi hóa (phản ứng không hẳn oxi hóa - khử).

Phản ứng trao đổi, một trong những phản ứng hóa hợp và một vài phản ứng phân diệt thuộc các loại phản ứng hóa học này.

II - PHẢN ỨNG THU NHIỆT VÀ PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT

Các đổi khác hóa học đều phải sở hữu kèm theo sự lan ra hay kêt nạp năng lượng. Năng lượng kèm theo phản nghịch ứng hóa học thường xuyên ở dạng nhiệt.

1. Định nghĩa

Phản ứng tỏa nhệt là phản bội ứng hóa học giải phóng tích điện dưới dạng nhiệt.

Thí dụ: làm phản ứng đốt cháy xăng dầu, hỗ trợ năng lượng để quản lý và vận hành xe cộ, máy móc,...

Phản ứng thu nhiệt độ là phản nghịch ứng chất hóa học hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

Thí dụ: Khi cung cấp vôi, fan ta bắt buộc liên tục cung ứng năng lượng bên dưới dạng nhiệt độ để tiến hành phản ứng phân diệt đá vôi.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 6 Writing: Write A Travel Guide About A Place You Know

2. Phương trình nhiệt độ hóa học

Để chỉ lượng nhiệt đương nhiên mỗi bội nghịch ứng hóa học, tín đồ ta cần sử dụng đại lượng nhiệt phản bội ứng, kí hiệu là ΔHΔH .

Phản ứng tỏa nhiệt thì các chất bội phản ứng phải mất sút năng lượng, vì vậy ΔHΔH có giá trị âm (ΔH

*