Unit 8: New Ways to lớn Learn

Tổng hợp bài tập phần Skills trang 29 Unit 8 SGK giờ Anh 10 mới.

Bạn đang xem: Unit 8

Reading (Đọc)

Digital English/(Tiếng Anh số)

1. Look at the pictures. What are the students doing? What vị you think you are going lớn read about?/(Nhìn vào bức hình. Những học sinh đang làm cho gì? Em nghĩ gì khi phát âm về nó?)

*

Lời giải:

Students are using smartphones/phones và tablets to study English in the classroom.

I think we are going khổng lồ read about electronic devices that help us learn English.

Hướng dẫn dịch:

Những học sinh đang sử dụng điện thoại cảm ứng thông minh / điện thoại thông minh và máy tính xách tay bảng đề học tập tiếng Anh trong lớp.

Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ dọc về đều thiết bị năng lượng điện tử nhưng giúp bọn họ học giờ đồng hồ Anh.

2. Match each of the words or phrases with its meaning./(Nối từng từ hoặc các từ với ý nghĩa của nó.)

*

Lời giải:

1 - c

2 - d

3 - a

4 - e

5 - f

6 - b

Hướng dẫn dịch:

1. Thông tin chi tiết về cách để làm hoặc sử dụng cái gì đó

2. Tạo ra tác dụng thành công

3. Kỹ năng của một sản phẩm công nghệ hoặc công tác để hiểu tiếng nói của người

4. Tiện lợi mang theo và di chuyển

5. Một thiết bị tàng trữ và phát âm nhạc và hình ảnh

6. Một chương trình phẩn mềm có phong cách thiết kế để làm cho một câu hỏi đặc biệt.

3. Quickly read the text. Choose the best title for it./(Đọc nhanh bài bác đọc. Lựa chọn tựa đề giỏi nhất đến nó.)

*

Lời giải:

B. New ways khổng lồ learn English

Hướng dẫn dịch:

Cách bắt đầu để học tập tiếng Anh

Trong thời đại công nghệ, chúng ta có thể tận dụng những ứng dụng mới nhưng rất bổ ích để học tiếng Anh.

Một cách để tải những bài học kinh nghiệm số miễn phí tổn và đặt nó trong vận dụng đa phương tiện đi lại hoặc phần lớn thiết bị cầm tay tương tự. Sau đó bạn cũng có thể lắng nghe và học ở bất kỳ đâu cũng chính vì những lắp thêm này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị gồm những áp dụng mà sử dụng technology nhận dạng giọng nói. Technology này gồm phép áp dụng từ điển năng lượng điện tử ở dạng nói. Bạn có thể thấy đông đảo chữ trên màn hình và nghe bọn chúng được vạc (nói) ra. Hầu hết thiết bị khác hoàn toàn có thể có những list chữ, bài tập, bài kiểm tra và trò chơi.

Cũng gồm những ứng dụng mà hoàn toàn có thể giúp cải thiện phát âm của bạn. Bạn cũng có thể chọn thực hành với những người dân nói tiếng Anh bản địa không giống nhau. Vài ứng dụng học giờ Anh bao gồm sự gạn lọc giọng và giới tính của bạn nói. Phần mềm này có thể được dùng với những một số loại ứng dựng đa phương tiện đi lại khác nhau.

Nhiều thiết bị di động cầm tay điện tử có thể hoạt động như một sản phẩm công nghệ ghi âm hoặc đồ vật chụp hình. Chúng có thể được sử dụng đế ghi âm bài xích nói tiếng Anh vào đời thực, bài xích học, bài xích hát hoặc phim tiếng Anh từ truyền hình hoặc Internet. Đây cũng là bí quyết hay để học tiếng Anh chính vì những bài bác ghi âm này hoàn toàn có thể được dùng đi sử dụng lại.

Công nghệ mới lộ diện những bí quyết học mới. Lựa chọn một thiết bị mà cân xứng với bí quyết học của bạn. Điều này sẽ làm cho việc học tập tiếng Anh dễ ợt hơn, cấp tốc hơn, công dụng hơn cùng vui hơn.

4. Read the text again. Answer the following questions./(Đọc bài bác văn lần nữa. Vấn đáp những thắc mắc sau.)

 

*

Lời giải:

1. We can download them on điện thoại devices and study anywhere.

2. We can see words on the screen & hear them spoken.

3. We can choose to practice with native English speakers of different accents and general.

4. They can use them to lớn record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or Internet.

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective & more enjoyable.

Hướng dẫn dịch:

1. Những bài học kinh nghiệm số dễ dãi như gắng nào?

Chúng ta rất có thể tải bọn chúng lên đông đảo thiết bị cầm tay và học tập ở bất kỳ đâu.

2. Bạn làm những gì với gần như từ điển năng lượng điện tử nói?

Chúng ta hoàn toàn có thể thấy hầu như từ trẽn màn hình hiển thị và nghe bọn chúng được đọc.

3. Phần mềm giúp cải thiện phát âm như thế nào?

Chúng ta hoàn toàn có thể chọn thực hành với bạn nói giờ đồng hồ Anh phiên bản địa với giọng với giới tính khác nhau.

4. Tín đồ học giờ đồng hồ Anh rất có thể sử dụng thiết bị di động tự động ghi âm hoặc vật dụng chu trong khi thế nào?

Họ có thể sứ dụng bọn chúng để ghi âm bài xích nói tiếng Anh ờ đời thực, bài học, bài bác hoặc phim giờ đồng hồ Anh từ tv hoặc Internet.

5. Nguyên nhân bạn cần chọn 1 thiết bị mà tương xứng với bí quyết học của bạn?

Bởi vi nó sẽ tạo nên việc học tiếng Anh dễ hơn, cấp tốc hơn, hiệu quả hơn và vui hơn.

5. Discuss in pairs / groups. (Thảo luận theo cặp/ nhóm.)

How can school students use personal electronic devices to lớn learn English?/(Những học viên trong ngôi trường sứ dụng hồ hết thiết bị điện tử cá nhân đồ học tập tiếng Anh như thế nào?)

Lời giải:

I have an old smartphone phone. I use it for communication only. Some of my classmate have more modern smartphones và laptops. So they uso these devices khổng lồ recorc materials, look up new words, tải về and store digital lessons và practice. The devices help them improve their pronunciation and vocabulary.

Hướng dẫn dịch:

Tôi có một diện thoại di dộng dời cũ. Tôi cần sử dụng nó dể truyện trò thôi. Vài chúng ta lớp tôi có điện thoại cảm ứng thông minh thông minh và máy tính xách tay văn minh hơn. Vị vậy họ thực hiện những máy này nhằm ghi âm bài học, tra từ mới, cài đặt và lưu trữ bài học số cùng thực hành. Hầu như thiết bị này góp họ nâng cao phát âm cùng từ vựng.

Speaking (Nói)

Go digital/(Tiến cho tới số hóa)

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d./(Nhìn vào vài tranh cãi về việc áp dụng thiết bị điộn tử nhằm học tập. Nối những tranh luận 1-4 với phần giải thích a - d.)

*
 

Lời giải:

1 - d

2 - b

3 - c

4 - a

Hướng dẫn dịch:

1. Những thiêt bị năng lượng điện tử làm cho cho cuộc sống thường ngày ở ngôi trường tôi dễ ợt hơn và vui hơn.

Tôi khòng thích bài xích tập về nhà, nhưng lại tôi vui khi làm cho nó trên laptop bảng. Chữ tôi xấu, vì thế đánh máy tạo nên tôi và giáo viên dễ dàng hơn bởi vì tôi hoàn toàn có thể thay đối bất kỳ cái gì và thầy giáo của tôi tất cả thế đọc mọi gì tôi viết.

2. Điện tử tạo nên việc học và dạy cấp tốc hơn, tiện lợi hơn và xuất sắc hơn.

Những thiết bị điện tử giúp học viên tra cứu vãn thông tin, ghi chú, viết bài và nộp chúng đến giáo viên. Chúng cho phép giáo viên chuấn bị bài học và châm bài.

3. Học tập sinh rất có thể thư giãn trong giờ đồng hồ giải lao bằng phương pháp nghe nhạc, nhắn tin, chat chit hay chưi trò nghịch trôn điện thoại cảm ứng di động.

Những khảo sát cho biết thêm rằng 90% tín đồ nghe nhạc trước lúc viết chia sẻ hay dự án công trình có công dụng tốt hơn.

4. Các thiết bị điện tử khiến cho ba lô học sinh nhẹ hơn.

Học sinh bao gồm thồ gắng thế trọng lượng của vở cùng sách giáo khoa với một máy tính xách tay bảng mà bao gồm ghi chú và bài xích tập và chất nhận được truy cập vào sách giáo khoa.

2. Work in pairs. Read the arguments và explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why./(Làm theo cặp. Đọc lại những tranh cãi và giải thích trong phần 1. Ra quyết định hai cách công dụng nhất để áp dụng thiết bị năng lượng điện tử. Giải thích tại sao.)

*

Lời giải:

A: What is the the two most effective ways of using electronic devices in your opinion?

B: The two most effective ways of using electronics is to make the education more flexible và to entertain students.

A: At the first point I understand that electronic devices connect students & teachers without direct interactions. Students can learn by their own then submit the result lớn teachers. But I don"t think the entertainment is a good idea.

B: It"s proved that 90% of people who listen to music before taking exam does the exam better.

A: I see. There must be some impact of the relaxation om the thử nghiệm result.

Hướng dẫn dịch:

A: nhì cách tác dụng nhất nhằm sử dụng những thiết bị điện tử theo ý kiến của bạn là gì?

B: hai cách thực hiện điện tử hiệu quả nhất là làm cho việc giáo dục trở đề nghị linh hoạt hơn cùng giúp học viên giải trí.

Trả lời: trên điểm đầu tiên tôi gọi rằng những thiết bị năng lượng điện tử kết nối học viên và giáo viên mà ko cần ảnh hưởng trực tiếp. Học sinh có thể tự học kế tiếp gửi công dụng cho giáo viên. Tuy thế tôi không nghĩ là rằng giải trí là 1 trong ý tưởng tốt.

B: Điều kia đã chứng tỏ rằng 90% những người nghe nhạc trước lúc làm bài bác kiểm tra sẽ làm bài kiểm tra giỏi hơn.

A: Tôi đọc rồi. Bắt buộc có một vài tác cồn của việc thư giãn om hiệu quả thử nghiệm

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1./(Làm theo cặp. Bàn bạc xem hầu hết thiết bị năng lượng điện tử hữu ích như thê làm sao trong vấn đề học, áp dụng tranh luận trong phần 1.)

Lời giải:

A: I think electronics make school life easier & more enjoyable.

B: Yeah. Since the students don"t have to bring a lot of books in the packet and submit the homework online, everything become better.

C: The teachers find it easier to lớn manage their teaching & class tasks using electronic devices.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ rằng thiết bị điện tử làm cho cuộc sống ở trường dễ dàng và độc đáo hơn.

B: Vâng. Vì các sinh viên không phải mang các sách vào gói với gửi bài bác tập về đơn vị trực tuyến, phần đông thứ trở nên tốt hơn.

C: những giáo viên thấy thuận tiện hơn vào việc làm chủ các nhiệm vụ đào tạo và lớp học bằng những thiết bị điện tử.

4. Work in groups. Answer the following questions. Cảnh báo down your partners"answers và report them khổng lồ the class./(Làm theo nhóm. Vấn đáp những thắc mắc sau. Chú giải câu trả lời của khách hàng em và báo cáo cho lớp.)

*

Lời giải:

I have a small laptop and i often bring it lớn school. I use ebook contained inside máy tính xách tay instead of textbook. I use laptop to search information during the lecture or listen to lớn music in the breaktime.

Listening (Nghe)

Triple “E” at your fingertips/(Ba âm “E” sinh hoạt đầu ngón tay bạn)

1. Look at the pictures và read the caption below these pictures. What are the students doing? What vị you think you are going lớn listen about?/(Nhìn vào hình cùng đọc chú giải dưới hình. Những học viên đang có tác dụng gì? Em nghĩ về mình sẽ nghe gì?)

*

Lời giải:

The students are using computers for studying.

Hướng dẫn dịch:

Học sinh đang thực hiện máy vi tính nhằm học.

2. Listen to a teacher giving instructions on how to lớn use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F)./(Nghe giáo viên đưa ra hướng dẫn về phong thái sử dụng bài học kinh nghiệm tiếng Anh trực tuyến. Quyết định những câu đúng (T) tốt sai (F).)

Click vào đây để nghe:

 

*

Lời giải:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Fan nói nghĩ về rằng học viên không bao giờ mệt về rất nhiều thứ như sách, bảng đen, cassette, trang bị phát CD.

2. Ba chữ “E” tức là “Tiếng Anh công dụng dễ dàng”.

3. Chúng ta chỉ tấn công vài trường đoản cú khóa cùng nhấp vào nút mức sử dụng tìm kiếm để xem hàng ram website.

4. Cực kỳ ít trang web đưa ra những bài học, những hoạt động và hầu như câu đố khiến phấn khích cho những người học tiếng Anh ở toàn bộ tuổi tác và cấp cho độ.

5. Có những website mà bạn ghi âm được giọng của chính bản thân mình và nghe được bao gồm giọng của bạn.

Audio Script:

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things lượt thích books, blackboards, cassettes và CD players.

No worries. I’ll show you how khổng lồ learn English easily và effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English.

How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices lớn access và take advantage of online English language materials.

There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the tìm kiếm engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and mở cửa the ones you like.

Many sites offer exciting lessons, activities và quizzes for English learners of all ages và levels. There are pictures, games & explanations, which arc useful for learning vocabulary and grammar.

Do you want to lớn improve your listening, speaking & pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice và listen lớn yourself. Everything is so fast & convenient. Just one click away.

Obviously, giải pháp công nghệ has made learning English easy và efficient and increased your chance of success.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đoán song khi chúng ta có thể cảm thấy thất vọng bởi điểm kém của bạn và cảm giác mệt mỏi của những thứ như sách, bảng đen, cassette và máy nghe đĩa CD.

Đừng lo lắng. Tôi đã chỉ cho chính mình cách học tập tiếng Anh một cách dễ dãi và hiệu quả chỉ bằng đầu ngón tay của bạn. Các bạn đã nghe nói về Triple ‘E’ chưa? Nó tức là tiếng Anh kết quả dễ dàng.

Làm núm nào để học tiếng Anh thuận lợi nhưng hiệu quả? kín đáo rất đối chọi giản: sử dụng những thiết bị năng lượng điện tử để truy vấn và tận dụng các tài liệu giờ đồng hồ Anh trực tuyến.

Có tương đối nhiều trang web tốt trên Internet. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập một vài từ khóa với nhấp vào nút phép tắc tìm kiếm. Ngay lập tức, các bạn sẽ thấy sản phẩm trăm trang web trên màn hình hiển thị và mở những trang web bạn thích.

Nhiều trang web cung ứng các bài bác học, chuyển động và câu đố thú vị cho tất cả những người học giờ Anh ở rất nhiều lứa tuổi cùng trình độ. Gồm có hình ảnh, trò đùa và giải thích, cơ mà vòng cung bổ ích cho vấn đề học tự vựng với ngữ pháp.

Bạn tất cả muốn nâng cao khả năng nghe, nói và phát âm của chính mình không? thực hành thực tế trực đường với người bản ngữ. Chọn các trang website nơi bạn có thể ghi âm giọng nói của chính mình và lắng nghe bản thân. đầy đủ thứ đều rất nhanh với tiện lợi. Chỉ cần một cú nhấp chuột.

Rõ ràng, technology đã tạo cho việc học tiếng Anh dễ ợt và kết quả và tăng cơ hội thành công của bạn.

3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words./(Nghe lại và dứt những câu sau bằng phương pháp viết không rộng 3 từ.)

Click vào đây để nghe:

 

*

Lời giải:

1. Easily & effectively

2. Access và take

3. Learning vocabulary

4. Native speakers

5. Chance of success

Hướng dẫn dịch:

1. Mình đã chỉ cho mình cách học tập tiếng Anh tiện lợi và hiệu quả chỉ với đầy đủ đầu ngón tay của bạn.

2. Bí mật quá đơn giản: thực hiện thiết bị năng lượng điện tử để truy cập và tận dụng những bài học tiếng Anh trực tuyến.

3. Bao hàm hình ảnh và trò nghịch và lời phân tích và lý giải mà hữu ích cho việc học tự vựng cùng ngữ pháp.

4. Để nâng cấp việc nghe, nói với phát âm, hãy thực hành trực con đường với những người dân nói bạn dạng xứ.

5. Công nghệ làm cho bài toán học tiếng Anh thuận tiện và hiệu quả và tăng thời cơ thành công.

4. Work in groups. Ask and answer the question. /(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi.)

What bởi you think of studying English with modern technology? Explain your opinion/(Bạn nghĩ gì về câu hỏi học giờ Anh với công nghệ hiện đại? giải thích ý kiến của bạn.)

 Lời giải:

A: I am learning English using mordern electronic devices. I think it is very useful and I want to nội dung with you all.

B: Why? I think the traditional way is still good.

A: Since I went to work I haven"t have enough time to lớn go khổng lồ the English class. I can still work while studying English as I joined an online course on Internet. I can learn everytime and everywhere. It is much more flexible.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi đang học giờ Anh bằng các thiết bị năng lượng điện tử hiện tại đại. Tôi nghĩ về nó rất hữu dụng và tôi muốn share với toàn bộ các bạn.

B: tại sao? Tôi cho rằng cách truyền thống vẫn tốt.

A: vì chưng tôi đã đi làm nên tôi không có đủ thời hạn để đi học học giờ Anh. Tôi vẫn rất có thể làm việc trong khi học giờ đồng hồ Anh khi tôi gia nhập một khóa đào tạo trực con đường trên Internet. Tôi rất có thể học phần lớn lúc đều nơi. Nó linh hoạt rộng nhiều.

Writing (Viết)

Using electronic devices in learning/ (Sử dụng thiết bị điện tử trong việc học)

1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage and one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down and exchange your ideas with your partner./(Nhìn vào hầu hết hình ảnh về bạn mà áp dụng thiêt bị điện tử. Suy nghĩ về một thuận tiện và một ăn hại về việc dùng vật dụng này vào lớp học. Viêt bọn chúng ra và điều đình ý kiên với các bạn bè.)

*

Lời giải:

Using computer help us learn lessons effectively with explanation, sounds và pictures. But using computer for a long time will harm our health, especially your eyes & your bones.

 

Hướng dẫn dịch:

Sử dụng máy tính giúp chúng ta học bài bác học kết quả với lời giải thích, âm nhạc và hình ảnh. Cơ mà sử dụng máy vi tính trong một thời gian dài sẽ gây hại cho sức mạnh của bọn chúng ta, nhất là mắt cùng xương của bạn.

2. Read the following sentences about some advantages & disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Vì chưng you have a different opinion? Tell your partner./(Đọc phần đông câu sau vể vài thuận tiện và có hại của việc áp dụng thiết bị năng lượng điện tử trong học tậpệ Viết A nêu là thuận lợi, viết D nêu là bất lợi. Bạn có ý kiên khác không? Hãy nói với bạn em.)

*

Lời giải:

1. D

2. A

3. D

4. A

5. D

6. A

Hướng dẫn dịch:

1. Thiết bị năng lượng điện tử làm sao nhãng học viên khỏi câu hỏi học: học tập sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, chuyện trò và gian lận (đánh thắc mắc và search câu vấn đáp trên Internet).

2. Bọn chúng giúp cho học viên trò chuyện cùng nhau hoặc thư giãn bằng phương pháp nghe nhạc và chơi trò giải trí khi họ ngán và stress vì học.

3. Học sinh truy cập số đông thông tin, clip và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều giờ để đọc cùng xem với quên đi những dự án công trình và bài bác tập ca chúng.

3. Học sinh học xuất sắc hơn bằng phương pháp sử dụng những ứng dụng học tập có lợi trên điện thoại cảm ứng thông minh, máy vi tính xách tay, máy tính bảng với những hiện tượng đa phương tiện khác (từ điển, tiến công vần, dịch, vạc âm cùng những vận dụng khác).

4. Học sinh có thế’ chụp những bức hình đầy khiếp sợ của những người khác, chia sẻ chúng trên internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc bắt fan khác làm cái gi cho họ.

5. Thiết bị điện tử có thể được dùng để nghiên cứu và học tập với để tàng trữ thông m và sách giáo khoa. Điều này rất có thể tiết kiện thời hạn và khiến cho ba lô của sinh vơi hơn.

3. Read the following text about the disadvantages of using electronic devices in class. Underline the words / phrases the writer uses to link the ideas in 2 together./(Đọc bài bác văn sau về những có hại của việc áp dụng thiết bị điện tử vào lớp học. Gạch men dưới phần đông từ/cụm từ bỏ mà người sáng tác sử dụng để links những ý tron I mục 2 cùng nhau.)

I vì not support the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of their disadvantages.

First of all, electronic devices distract students from their studies. Many students may play games, text, chat & cheat on their smartphones or tablets. They can go on the Internet, type questions and tìm kiếm for answers.

Second, when students use the Internet, they have access lớn inappropriate information, videos and pictures. They may spend many hours reading & watching, forgetting about their projects or assignments.

Last but not least, students might take embarrassing pictures of others, nội dung them on the web or use them lớn demand money or force people to bởi things for them.

In conclusion, personal electronic devices may bring more harm than good khổng lồ students, suggest that teachers ban or limit their use in the classroom.

Lời giải:

*

Hướng dẫn dịch:

Tôi ko ủng hộ vấn đề dùng phần lớn thiết bị năng lượng điện tử cá nhân trong câu hỏi học bởi vì tôi thấy các bât lợi của chúng.

Trước hết, thiết bị điện tử làm sao nhãng học viên khỏi việc học. Các học sinh rất có thể chơi trò chơi, nhắn tin, chuyện trò và gian lận trên điện thoại cảm ứng thông minh và máy vi tính bảng của chúng. Chúng rất có thể truy cập Internet, đánh câu hỏi và tìm câu trả lời.

Thứ hai là, khi học viên sử dụng Internet, chúng truy cập những thông tin, video clip và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều giờ nhằm đọc và xem với quên đi những dự án và bài xích tập của chúng.

Cuối thuộc nhưng không thua kém phần quan liêu trọng, học tập sinh rất có thể chụp những bức ảnh đầy thấp thỏm của những người dân khác, chia sẻ chúng trên mạng internet hoặc thực hiện chúng đề tống tiền hoặc bắt bạn khác làm những gì cho chúng.

Kết luận là, thiết bị điện tử cá nhân có thể đem về nhiều điều hại hơn là giỏi cho quấn 1 sinh. Tôi đề xuất những gia sư cấm hoặc tiêu giảm việc học sinh sử dung bọn chúng trong ỉóp học.

4. Read the sentences in 2 again. Use them lớn write a short text about the advantages of using electronic devices in learning./(Đọc các câu vào mục gấp đôi nữa. Thực hiện chủng để viết một bài xích văn ngắn vé thuận tiện của áp dụng thiết bị năng lượng điện tử trong việc học.)

*

Lời giải:

I strongly tư vấn the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of advantages.

First of all, they can be used for both research và study purpose. Students can use the— to download and store information and textbooks. This can help them save learning time and make their backpacks lighter.

Secondly, students can study better with modern technology because there are many useful learning applications on smartphones, laptop, tablets & other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation và other apps.

Last but not least, điện thoại devices can help students communicate with each other or relax by listening lớn music & playing games when they are bored or tired of studying.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2020, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Học Kì 2 Có Đáp Án

In conclusion, personal electronic devices bring more good than harm to students. I suggest: that teachers allow và encourage the use of these devices in learning both inside & outside of class.