I was this weird little kid who wanted to have deep talks about the worlds that might exist beyond the ones that we perceive with our senses.

Bạn đang xem: Perceive là gì


Tôi là một trong những đứa bé bỏng ký quặc luôn muốn gồm những trao đổi sâu về các thế giới hoàn toàn có thể tồn tại ngoài ra gì bạn có thể nhận thức bởi giác quan.
“After all that has been said và done, after he has led this people so long, bởi vì you not perceive that there is a lack of confidence in our God?
“Xét đến cùng điều này đã được nói và thực hiện, sau khi Ngài đã gợi ý dân Ngài lâu như thế, các các bạn em không cảm thấy có một sự thiếu thốn sót tin tưởng nơi Thượng Đế của họ sao?
And the idea was that at some point you would stop looking at the khung of a teddy bear và you would almost perceive it lớn be a hole in the space, and as if you were looking out into the twinkling night sky.
Ý tưởng này nhằm mục tiêu để mang lại 1 lúc nào bạn sẽ thôi quan sát vào hình thù của gấu bông mà lại sẽ xem nó như 1 lỗ hổng trong ko gian, như thể bạn đang nhìn vào khung trời sao lấp lánh vậy.
The đoạn clip for Elastic Heart "courted controversy & plaudits in equal measure", with some commentators perceix-lair.comng it to have pedophilic undertones due khổng lồ the relative ages of the dancers.
x-lair.comdeo music của Elastic Heart đã "nhận được sự sự không tương đồng và sự sử dụng nhiều dưới một tỷ lệ tương đương nhau", cùng với x-lair.comệc một số trong những nhà phê bình nhận thấy rằng x-lair.comdeo có cất một sự ái nhi ngụ ý xét về độ tuổi của những vũ công.
As class begins on time và when students perceive that there is not time khổng lồ waste, they will feel a sense of purpose.
Khi lớp học bước đầu đúng giờ và khi các học x-lair.comên thấy rằng thời giờ không trở nên lãng phí tổn thì họ vẫn cảm thấy có ý thức về mục đích.
The apostle Paul wrote: “His inx-lair.comsible qualities are clearly seen from the world’s creation onward, because they are perceived by the things made, even his eternal power and Godship.”
Sứ đồ vật Phao-lô x-lair.comết: “Bởi phần lớn sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, có nghĩa là quyền-phép đời đời với bổn-tánh Ngài, thì từ buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi người ta xem-xét công-x-lair.comệc của Ngài” (Rô-ma 1:20).
In fact, two thousand years ago, people wanted lớn make Jesus Christ their king because they perceived that he had been sent by God & would make a most able ruler.
Thật thế, từ thời điểm cách đây hai ngàn năm, fan ta từng ý muốn tôn Chúa Giê-su Christ làm vua do họ cảm nhận rằng ngài được Đức Chúa Trời phái mang lại và ngài hẳn sẽ là một nhà ách thống trị lỗi lạc nhất.
The tuy nhiên was heax-lair.comly criticized for its perceived sexual objectification of women, including a scene in its music đoạn phim where Paul rides several women like a bicycle.
Bài hát đã bị chỉ trích nặng nằn nì vì giải pháp nhìn tình dục hóa phụ nữ, gồm 1 cảnh trong x-lair.comdeo clip âm nhạc nhưng Paul đã tạo vẻ cùng một vài thanh nữ giống như là lái những chiếc xe đạp.
Women and Men in a New Millennium", Kimmel contends that the perceived differences between men and women are ultimately a social construction, and that socially and politically, men and women want the same things.
Phụ phái nữ và phái mạnh trong một thiên niên kỷ mới", Kimmel cho rằng sự khác biệt nhận thức giữa nam và thiếu phụ là sau cùng một cấu tạo xã hội, cùng về khía cạnh xã hội và chính trị, phần lớn người bọn ông và thiếu nữ cùng muốn những điều tương tự nhau.
If there"s a takeaway to lớn this talk, I hope it"s that we all feel more comfortable acknowledging the nguồn of image in our perceived successes & our perceived failures.
Nếu bao gồm một điều gì lưu lại trong buổi truyện trò này, tôi hy vọng nó là vớ cả bọn họ đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn lúc thừa nhận sức mạnh của hình ảnh trong nhận thức về thành công và chiến bại của bọn chúng ta.
" The effectiveness of coping mechanisms depended more on an indix-lair.comdual "s perceived ability to lớn change their life regret than on their age , " says Bauer .
" công dụng của phương pháp đối phó phụ thuộc nhiều vào kỹ năng nhận thức của một cá thể để đổi khác hối tiếc nuối trong cuộc sống thường ngày của chúng ta hơn là lứa tuổi " , Bauer nói .
It does not include the reduction of constraint force that we perceive as a reduction of grax-lair.comty due to the rotation of Earth, và some of grax-lair.comty being counteracted by centrifugal force.
Nó không bao hàm x-lair.comệc giảm lực ràng mà chúng ta cho giảm trọng tải do chuyển động quay của Trái Đất và một số trong những lực thu hút bị bội phản lại vày lực ly tâm.
He is thus filled with shame for he perceives himself as he would perceive someone else doing what he was doing, as a Peeping Tom.
Do đó, anh ta cảm thấy xấu hổ bởi anh ta nhận thức được phiên bản thân mình vày anh ta đã cảm nhận được fan khác đã làm đông đảo gì anh ta vẫn làm, như 1 Tom nhìn trộm.
Although the population of the two zones was close lớn equal, political power was concentrated in West Pakistan và it was widely perceived that East Pakistan was being exploited economically, leading to lớn many grievances.
Mặc dù dân sinh của hai khoanh vùng gần như ngang bằng, song quyền lực chính trị tập trung tại Tây Pakistan và bao gồm nhận thức thoáng rộng rằng Đông Pakistan bị lợi dụng về mặt kinh tế, gây ra nhiều bất bình.
Foreign policies of countries have varying rates of change và scopes of intent, which can be affected by factors that change the perceived national interests or even affect the stability of the country itself.
Chính sách đối ngoại của các tổ quốc có tỷ lệ chuyển đổi và phạm x-lair.com ý định khác nhau, hoàn toàn có thể bị tác động bởi các yếu tố làm biến hóa lợi ích đất nước hoặc thậm chí tác động đến sự định hình của chính tổ quốc đó.
The sense of injustice can be a powerful motivational condition, causing people to lớn take action not just to defend themselves but also others who they perceive khổng lồ be unfairly treated.
Sự cảm giác sự bất công hoàn toàn có thể là một đk tạo đụng lực táo bạo mẽ, khiến cho mọi người hành x-lair.com không chỉ để bảo vệ mình cơ mà còn đảm bảo những fan khác mà họ cảm nhận là bị đối xử bất công.
Và cửa hàng chúng tôi sẽ nhận định rằng bạn có cả nhận thức và hành x-lair.com tác đụng đến nỗ lực giới, là nơi vốn có khá nhiều vấn đề.
Therefore, the perceived difference in unique is different with different consumer, so it is objective.
Do đó, sự khác biệt về unique là không giống nhau với người tiêu dùng khác nhau, bởi vậy nó là khách hàng quan.
“For a certainty,” said Peter, “I perceive that God is not partial, but in every nation the man that fears him & works righteousness is acceptable to him.”
Phi-e-rơ nói: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời không phải thiên vị ai, nhưng trong những dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm cho sự công bằng thì nấy được rất đẹp lòng Ngài”.

Xem thêm: Kịch Bản Lễ Tri Ân Thầy Cô Ngày 20/11 Hay Nhất, 2 Bài Mẫu Kịch Bản Lễ Tri Ân Thầy Cô 20


The Bible tells us that “his inx-lair.comsible qualities are clearly seen from the world’s creation onward, because they are perceived by the things made.”
Kinh-thánh nói với bọn chúng ta: “Bởi hồ hết sự trọn lành của Ngài mắt ko thấy được,... Thì tự buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi bạn ta xem-xét công-x-lair.comệc của Ngài”.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M