Hai ancol X, Y đều sở hữu CTPT C3H8O. Số anken thu được khi đun hỗn hợp X cùng Y với hỗn hợp H2SO4đặc ở ánh sáng cao là


Cho hai ancol X và Y ( MX  MY) qua H2SO4 đặc với đun lạnh thu được một láo hợp các ete. Rước một trong các ete rước đốt cháy thì thấy rằng tỉ trọng số mol nete : no2 : nco2 : nH2O = 0,5 : 2,75 : 2 : 2. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng ?


Trong các loại ancol no, đơn chức có số thành phần cacbon to hơn 1 sau đây, ancol làm sao khi tách nước (xt H2SO4 đặc, 170oC) luôn thu được 1 anken duy nhất


Cho các ancol sau : CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH. Số chất trong các ancol cho ở trên bội nghịch ứng được với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là


Đun rét một ancol 1-1 chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối tương đối của X đối với Y là 1,6428. Bí quyết phân tử của X là


Đun nóng tất cả hổn hợp hai ancol đối kháng chức, mạch hở cùng với H2SO4đặc, thu được các thành phần hỗn hợp gồm những ete. Rước 7,2 gam một trong các ete đó rước đốt cháy trọn vẹn thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 7,2 gam H2O. Nhì ancol đó là


Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O(đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : bóc nước nhận được sản phẩm rất có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phản nghịch ứng với cách làm phân tửC8H10O, thỏa mãn các tính chất trên là


Khi bóc tách nước từ 1 chất X bao gồm công thức phân tử C4H10Otạo thành tía anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol solo chức, thuộc thuộc dãy dồng đẳng nhận được 3,808 lít khí CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Cực hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm tía ancol (đơn chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng), nhận được 8,96 lít khí CO2(đktc) cùng 11,7 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun cho nóng m gam X cùng với H2SO4đặc thì tổng trọng lượng ete về tối đa chiếm được là


I. Định nghĩa – phân loại

1. Định nghĩa

- Ancol là gần như hợp hóa học hữu cơ, trong phân tử tất cả nhóm hiđroxyl – OH links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.

Bạn đang xem: Oxi hóa ancol nào sau đây không tạo ra anđehit

- nhóm OH này được gọi là team – OH ancol.

- Ví dụ một vài ancol:

- Công thức tổng quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), cùng với R là nơi bắt đầu hiđrocacbon.

- công thức của ancol no, mạch thẳng, 1-1 chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

- Dựa vào điểm lưu ý gốc hiđrocacbon, những ancol được chia thành:

+ Ancol no. Ví dụ: CH3OH; CH2OH – CH2OH …

+ Ancol không no. Ví dụ: CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol thơm (phân tử tất cả vòng benzen). Ví dụ: C6H5 – CH2 – OH…

- nhờ vào số nhóm OH trong phân tử, ancol được chia thành:

+ Ancol đơn chức: CH3OH; CH2 = CH – CH2 – OH …

+ Ancol đa chức: CH2OH – CH2OH; CH2OH – CH(OH) – CH2OH …

- các ancol còn được phân loại theo bậc ancol. Bậc của ancol được khẳng định bằng bậc của nguyên tử C link với đội -OH.

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, đơn chức gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức – OH vào mạch cacbon.

Ví dụ: C4HH10O có những đồng phân ancol như sau:

2. Danh pháp

a) tên thông thường

- một vài ít ancol mang tên thông thường.

- Tên thông thường = Ancol + tên nơi bắt đầu ankyl+ ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

b) Tên cầm cố thế

Các bước gọi tên nạm thế:

-Chọn mạch bao gồm của phân tử ancol là mạch dài nhất gồm chứa nhóm -OH.

- Đánh số đồ vật tự nguyên tử cacbon trên mạch chính ban đầu từ phía gần team -OH hơn.

- Tên sửa chữa = tên hiđrocacbon tương xứng với mạch thiết yếu + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol.

- Ví dụ:

3 – metylbutan – 1 – ol

Tên một số trong những ancol no, solo chức, mạch hở

III – tính chất vật lý

- những ancol là chất lỏng hoặc chất rắn ở đk thường.

- ánh sáng sôi, khối lượng riêng của những ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối, ngược lại độ chảy trong nước của chúng lại bớt khi phân tử khối tăng.

- các ancol có ánh sáng sôi cao hơn các hiđcacbon tất cả cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là vì giữa các phân tử ancolcó liên kết hiđro⇒ Ảnh hưởng đến độ tan.

Liên kết hiđro giữa những phân tử ancol cùng nhau (a) cùng với nước (b)

IV. đặc thù hóa học

Trong phân tử ancol liên kết C – OH, đặc biệt quan trọng liên kết O – H phân cực to gan nên team – OH tốt nhất là nguyên tử H dễ bị thay thế hoặc bóc tách ra trong số phản ứng hóa học.

1. Làm phản ứng rứa H của tập thể nhóm OH ancol (phản ứng đặc trưng của ancol)

- đặc điểm chung của ancol tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:

Ví dụ:

Tổng quát:

+ cùng với ancol 1-1 chức:

+ cùng với ancol nhiều chức:

- đặc điểm đặc trưng của glixerol hòa hợp Cu(OH)2

Ví dụ:

Không chỉ glixerol, các ancol nhiều chức có các nhóm – OH ngay tắp lự kề cũng đều có tính hóa học này.

⇒ phản bội ứng này dùng để phân biệt ancol đối kháng chức cùng với ancol đa chức có các nhóm - OH cạnh nhau vào phân tử.

Xem thêm: Từ Màn Hình 27 Inch Full Hd Có Bị Rỗ Không, Màn Hình 27 Inch Full Hd Có Bị Rỗ Không

Thí nghiệm về làm phản ứng đặc thù của glixerol

2. Phản nghịch ứng rứa nhóm OH

a) bội nghịch ứng với axit vô cơ:

Ví dụ:

Các ancol khác cũng có thể có phản ứng tương tự, bội nghịch ứng này minh chứng phân tử ancol gồm nhóm – OH.

b) phản bội ứng với ancol

Ví dụ:

C2H5OC2H5: đietyl ete

⇒ bí quyết tính số ete tạo thành từ n ancol khác biệt là

3. Bội nghịch ứng tách nước (phản ứng đehidrat hoá)

Ví dụ:

Trong điều kiện tương tự, các ancol no, đối kháng chức, mạch hở (trừ CH3OH) có thể bị bóc nước sản xuất thành anken. Tổng quát:

4. Làm phản ứng oxi hoá

- phản bội ứng oxi hoá trả toàn:

Khi bị đốt những ancol cháy, tỏa những nhiệt. Bao quát cho đốt cháy ancol no, solo chức, mạch hở: