*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát Luật giao thông Luật giao thông vận tải

x-lair.com xin reviews đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tư liệu Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Toán 11, tài liệu bao hàm 14 trang, tuyển lựa chọn 12 bài tập tự luận và 133 câu trắc nghiệm, giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho bài bác thi Cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 11 sắp tới tới. Chúc những em học viên ôn tập thật kết quả và đạt được kết quả như ao ước đợi.

Bạn đang xem: Ôn toán học kì 2 lớp 11

Tài liệu Đề cương ôn tập học tập kì 2 Toán lớp 11 gồm những nội dung sau:

A. Kết cấu đề khám nghiệm HKII

- Tổng hợp những nội dung thiết yếu cần nhớ để chuẩn bị cho bài bác kiểm tra

B. Một vài bài tập tham khảo

- 12 bài xích tập từ luận giúp học sinh tham khảo và tự rèn luyện

- 133 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm đáp án giúp học viên luyện tập

Mời những quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và thiết lập về chi tiết tài liệu bên dưới đây:

A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HKII

I. TRẮC NGHIỆM ( 5 Điểm )

Các dạng bài xích tập trắc nghiệm trong SGK, trong đề cương.

II. TỰ LUẬN ( 5 Điểm)

1. Bài toán về số lượng giới hạn của dãy số, hàm số, hàm số liên tục.

2. Bài toán về đạo hàm, pt tiếp tuyến đường của hàm số.

3. Các việc về quan hệ giới tính vuông góc trong không gian .

B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

TỰ LUẬN

Bài 1: Tìm các giới hạn sau:

a. Lim⁡6⁢n-13⁢n+2 b. Lim⁡3⁢n2+n-52⁢n2+1 c.lim⁡3n+5.7n2n-3.7n

d. Lim⁡(n2+1n)⁢(3-2⁢nn3-2) e. Lim⁡n2-2⁢n+3⁢n2+1n+3 f.lim⁡n3+2⁢nn2-1

g. Lim⁡(n2+1-n3+13) h.lim⁡(n2+n+1-n) i. Lim⁡(n-n3+2⁢n23)

Bài 2: Tính các giới hạn sau:

a. Limx→1x-x3(2⁢x-1)⁢(x4-3) b.limx→-∞x3+2⁢xx5-2⁢x2+1 c. Limx→2x-x-24⁢x+1-3

d. Limx→3+x2+x-3x-3 e. Limx→-12⁢x2+3⁢x+1x2-1 f. Limx→1x3-x2+x-1x-1 g.limx→24-x2x+7-3

Bài 3:Xét tính liên tục của hàm số: f(x)=x2-4x-2⁢nếu⁢x≠23⁢x-2 nếu⁢x=2 tại điểm xo = 2.

Bài 4: a. Minh chứng phương trình 2⁢x5+4⁢x2+x-3=0có tối thiểu hai nghiệm

b. Chứng minh phương trình : (m2+4)⁢x5-3⁢m⁢x2+x-1=0 luôn có nghiệm với tất cả giá trị của m.

Bài 5: Tìm đạo hàm các hàm số sau:

a. Y=(x2-3⁢x+3)⁢(x2+2⁢x-1) b. Y=(1-2⁢x2)5 c.y=x3-x2+5

d. Y=(2⁢x+1x-1)3 e.y=1(x2-2⁢x+5)3 f. Y=(x+1)⁢(1x-1)

j. Y=(2+sin2⁡2⁢x)3 k. Y=sin2⁡(cos⁡2⁢x) y=2⁢sin2⁡4⁢x-3⁢cos3⁡5⁢x

Bài 6: Cho hàm số y=x3-6⁢x+2(C) .

1. Viết phương trình tiếp con đường của (C) trên điểm A2;-2;

2. Viết phương trình tiếp con đường của (C) biết tiếp con đường đó song song với mặt đường thẳngy=6x+2

3. Viết phương trình tiếp đường của (C) biết tiếp tuyến đó trải qua gốc tọa độ O

4. Kiếm tìm điểm M bên trên (C) sao để cho tiếp đường với (C) tại M có hệ số góc nhỏ nhất.

Xem thêm: Bài Ca Hóa Trị Dễ Nhớ Để Học Môn Hóa Tốt Nhất, Bài Ca Hóa Trị Đầy Đủ Dễ Nhớ

Bài 7: cho hàm số y=2⁢x-1x-1(C) .

1. Viết phương trình tiếp đường của (C) trên giao điểm của (C) với trục Ox

2. Viết phương trình tiếp tuyến đường của (C) biết tiếp tuyến tuy vậy song với mặt đường thẳngy+x+2=0

3. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ vật thị (C) biết tiếp tuyến cắt trục Oy tại điểm M sao cho OM=7