Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học kì 1, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp những em có thêm tư liệu tham khảo, nhằm ôn thi học kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 4 học kì 1

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn làm các em luyện giải đề, cố kỉnh chắc cấu tạo đề thi cũng tương tự các dạng bài xích tập thường gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi hiệu quả hơn. Cụ thể mời thầy cô và những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của x-lair.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là cầm cố kỉ vật dụng bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của chị em và bé là 57 tuổi. Bà mẹ hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia nhỏ tuổi nhất trong phép chia gồm thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang lại ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm 2016 là rứa kỉ thiết bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Tác dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: làm cho đúng mỗi phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: đôi mươi x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ bỏ câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Tứ mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên gồm …..

A. Tư góc nhọn, nhì góc tù cùng hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất chia hết đến 2, 3 với 5, các chữ số mọi khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: kiếm tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong hai tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được ít hơn tháng vật dụng hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng máy nhất shop bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng trang bị hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính chính xác là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhì nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh năm 1980.Bác hồ nước sinh vào ráng kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhì số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. search x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 gọi là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhì mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số dưới đây số nào phân tách hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn:

a) Theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Tải Gguardian Appvn, Download Game Guardian Apk For Android

b) Theo trang bị tự từ to đến bé:..............................................................................................