03 đề cuối cùng trong tập đề thi ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 Toán. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 lên lớp 4

Đề số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính

20438 + 57806

82495 – 30617

20415 x 3

18531 : 4 

Bài 2:Tính cực hiếm của mỗi biểu thức sau:

a.15000 + 45000 : 3

b.( 15000 + 45000 ) : 3

c) 213 + 321 x 3

d) 216 : 4 : 2

e) 12 456 – 6 783 + 21 564

g) 12 : 4 x 9

Bài 3: tra cứu y.

a) y + 124 = 316

b) 253 + y = 451 

c) y x 5 = 135

d) 7 x y = 217

e) y – 285 = 148

g) 285 – y = 148

h) y : 8 = 216

k) 216 : y = 8

n) ( y : 3 ) + 214 = 324

m) y x 6 = 240 x 2

Bài 4:

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 15cm. Chiều rộng lớn 6cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật gồm chiều dài 18cm cùng gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó.


Quảng cáo


Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm và bởi chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó. 

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chu vi 56 centimet và chiều rộng bởi chu vi. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình vuông có cạnh 6 dm. Tính chu vi và mặc tích của hình vuông đó. 

Bài 9: Một sảnh chơi hình vuông vắn có chu vi 36 m. Tính diện tích s của sân đùa đó.

Bài 10: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bởi tuổi mẹ. Hỏi người mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

Bài 11: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi cả hai mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi ?

Bài 12: trong kho gồm 21 356 kg gạo. Buổi sáng fan ta đã bán tốt 6 783 kg gạo, buổi chiều bán tốt 9 453 kilogam gạo. Hỏi trong kho sót lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? ( Giải bằng 2 cách)  

Bài 13: Một siêu thị có 15 000 m vải vóc hoa. Cửa hàng đã bán được số vải đó. Hỏi shop còn lại bao nhiêu mét vải hoa ?

Bài 14: Đặt đề toán theo bắt tắt sau rồi giải:

*

Bài 15: tất cả 35 cái kẹo chia đông đảo cho 5 em. Hỏi 8 em thì cần có bao nhiêu mẫu kẹo để phân chia ?

Bài 16: bao gồm 48 học viên xếp thành 6 hàng. Hỏi 4 hàng thì gồm bao nhiêu học viên ?

Bài 17: gồm 72kg gạo chia đầy đủ vào 9 túi. Hỏi gồm 40kg gạo thì chia được vào mấy túi?

Bài 18: Một người quốc bộ trong 4 giờ đồng hồ đi được 20km. Hỏi nếu fan đó đi 35km thì mất mấy tiếng ?

Bài 19:Tính cấp tốc :

a) 25 + 63 + 37 + 75

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 


Quảng cáo


Bài 20: Tìm một trong những biết rằng nếu như số đó chia cho 2 rồi cùng với 15 thì được 24. 

Bài 21: Tính diện tích của hình G.

*
Bài 22: Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 6cm. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là 7cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 23: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tính diện tích s của hình vuông đó. 

Bài 24: Số to là 18, số bé nhỏ là 6. Hỏi số béo gấp mấy lần số bé xíu ?

Bài 25: Số khủng là 18, số bé xíu là 6. Hỏi số nhỏ xíu bằng một phần mấy số bự ?

Đề số 11:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

52 + 81 : 9

100- 13 x 7

78 : 6 + 96 : 8

19 x 5 + 2

14 – 48 : 6

528 : 4 – 318 : 3

Bài 2: tìm kiếm x

936 : x = 3

x : 5 = 121 ( dư 4)

x : 5 = 125

x : 6 = 18 ( dư 2)

Muốn tìm kiếm số chia, số bị phân tách ta làm cố gắng nào?

Bài 3: Lớp 3 chiều có 20 học viên nữ với 22 học sinh nam. Giáo viên cử 1/8 số học viên của lớp đI thi học viên giỏi. Hỏi giáo viên đã cử mấy ban đi thi học viên giỏi?

Bài 4: Hãy điền dấu ( + , – , x, : ) vào vị trí trống phù hợp để được những biểu thức có mức giá trị.

Xem thêm: Hãy Nêu Tóm Tắt Quá Trình Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam

15….3…..7 = 38

15 …..3…..7 = 35

15 …3….7 = 52

15…3….7 = 19

Đề số 12:

Bài 1: Đọc các số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921

Bài 2: Viết những số sau:

a. Tám ngàn bẩy trăm linh hai

b. 9 nghìn, 9 chục

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đối chọi vị

d. 6 ngàn 5 trăm

Bài 3: Viết các số sau thành tổng theo mẫu:

4765= 4000 + 700 + 60 + 5

7608 =

9469 =

5074 =

5555 =

2004 =

Bài 4 Nêu giải pháp tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi,diện tich miếng vườn đó?

Bài 6: Viết những số bao gồm 4chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đối chọi vị