* cách làm lượng giác cơ bạn dạng và báo giá trị các cung quánh biệt: cho các giá trị lượng giác xác định. Ta có:

Công thức lượng giác cơ bạn dạng

* cực hiếm lượng giác của những cung có liên quan đặc biệt: cho các giá trị lượng giác xác định. Ta có:

Cung đối Cung bù nhau Cung hơn hèn Cung phụ nhau

* công thức lượng giác: cho những giá trị lượng giác xác định. Ta có:

 




Bạn đang xem: Ôn tập công thức lượng giác lớp 10

*
3 trang
*
trường đạt
*
4597
*
15Download
Bạn đã xem tài liệu "Ôn tập phần lượng giác 10", để cài đặt tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: " Dùm Hay Giùm Là Đúng - Dùm Hay Giùm Mới Đúng Chuẩn Chính Tả Tiếng Việt

ôn tập phần lượng giác* công thức lượng giác cơ phiên bản và bảng giá trị những cung đặc biệt: cho các giá trị lượng giác xác định. Ta có:Công thức lượng giác cơ bản* quý hiếm lượng giác của các cung có tương quan đặc biệt: cho các giá trị lượng giác xác định. Ta có:Cung đốiCung bù nhauCung hơn yếu Cung phụ nhau* bí quyết lượng giác: cho các giá trị lượng giác xác định. Ta có:Công thức cộngCông thức nhân đôiCông thức chuyển đổi tích thành tổngCông thức chuyển đổi tổng thành tích:Công thức hạ bậc nâng cungHệ trái của cách làm hạ bậc nâng cung* Chú ý:a) Độ lâu năm của một cung tròn bao gồm số đo là rađian là b) cho những giá trị lượng giác xác định. Ta có:Một số bài xích tập cố kỉnh thểBài 1: Một đường tròn có buôn bán kinh là . Kiếm tìm độ dài của những cung trên đường tròn bao gồm số đo:a) b) c) d) bài bác 2: Rút gọn những biểu thức:a) b) c) bài xích 3: Tính các giá trị của góc nếu:a) cùng b) cùng c) với d) và bài 4: mang lại và . Tính bài xích 5: mang lại và . Tính bài bác 6: chứng minh các đẳng thức lượng giác sau:a) b) c) d) e) f) bài bác 7: Rút gọn biểu thức sau:a) b) c) d) bài bác 8. A. Rút gọn gàng biểu thức sau với điều kiện có nghĩa: b. Chứng tỏ đẳng thức sau với điều kiện có nghĩa:Bài 9. Minh chứng rằng : cos( a + b)cos(a – b) = cos2a – sin2bsina.sin( b – c) + sinb.sin( c- a) + sinc.sin( a – b) = 0cosa.sin(b –c) + cosb.sin( c – a) + cosc.sin( a – b) = 0cos( a + b)sin(a – b) + cos( b + c)sin(b –c ) + cos( c + a)sin( c – a) = 0 ; 7. 8. 9. 10. 11. Bài 10. Chứng tỏ các biểu thức sau không phụ thuộc vào x 1. 2. B = sin2(a + x) – sin2x – 2sinx.sina.cos( a + x) ( a là hằng số) 3. Bài 11 : ko dùng máy vi tính hãy tính : 1. 2. 3. Bài bác 12: Tính giá chỉ trị những biểu thức sau :1. 2. 3. 4. 5. Bài bác 13: mang lại tam giác ABC .Chứng minh rằng : 1.sinA + sinB + sinC = 2. 3. Sin2A + sin2B + sin2C = - 4sinA.sinB.sinC 4. Tan2A + tan2B + tan2C = tan2A.tan2B.tan2C5. Sin3A +sin3B + sin3C = 6. 7. Cos 4A + cos 4B + cos 4C = - 1 + 4cos2A.cos2B.cos2C